Aktualności

2017-04-29
Prezes PGG Tomasz Rogala o wydobyciu i układzie zbiorowym pracy

Prezes Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala dla portalu WNP.PL

>>>
2017-04-28
Oświadczenie PGG w sprawie wypowiedzi przewodniczącego Sierpnia 80 dla WNP

W związku z wywiadem udzielonym portalowi WNP przez Przewodniczącego Sierpnia 80 Pana Bogusława Ziętka, Zarząd PGG dementuje informację jakoby „bagatelizował poważne problemy PGG”. Podczas spotkania ze wszystkimi organizacjami związkowymi, które odbyło się 27 kwietnia br., w siedzibie PGG, zarząd udzielił wyczerpujących odpowiedzi na kwestie poruszane przez stronę społeczną, w tym m. in. sprawę wydobycia.

>>>
2017-04-27
Polska Grupa Górnicza na Europejskm Kongresie Gospodarczym

W trakcie dziewiątej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego Polska Grupa Górnicza zaprezentuje założenia swojej nowej strategii.

>>>
2017-04-20
PGG umacnia pozycję na rynku węgla

Polska Grupa Górnicza systematycznie rozbudowuje kanały dystrybucji węgla i poszerza ofertę handlową, tak aby najlepiej zaspokoić potrzeby rynku. Działania te dotyczą nie tylko dużych kontrahentów, którzy są obsługiwani na bieżąco, ale także mniejszych klientów kupujących rocznie kilka ton naszych paliw. Polska Grupa Górnicza jest nie tylko dominującym podmiotem na polskim rynku węgla energetycznego z około 50 proc. udziałem w rynku, ale także jednym z największych producentów na europejskim rynku paliw stałych. Konsekwencją tak silnej pozycji rynkowej PGG jest stale wzrastający poziom oczekiwań klientów.

>>>
2017-04-20
Trzeba mierzyć wyżej - wiceprezes PGG ds. produkcji Piotr Bojarski w rozmowie z "Trybuną Górniczą"

Zamieszczamy wywiad Piotra Bojarskiego wiceprezesa PGG ds. produkcji, który ukazał się w dzisiejszej "Trybunie Górniczej".

>>>
2017-04-19
Potrzebujemy ewolucyjnych zmian, a nie rewolucji - prezes PGG Tomasz Rogala w rozmowie z WNP.PL

Zamieszczamy wywiad jakiego prezes PGG Tomasz Rogala udzielił portalowi WNP.PL

>>>
2017-04-18
Prezes PGG Tomasz Rogala w rozmowie z "Nowym Górnikiem"

Zamieszczamy wywiad prezesa Polskiej Grupy Górniczej Tomasza Rogali dla najnowszego wydania "Nowego Górnika".

>>>
2017-04-14
Polska Grupa Górnicza odbudowuje fronty wydobywcze i zwiększa wydajność pracy

Polska Grupa Górnicza odbudowuje fronty wydobywcze i zwiększa wydajność pracy. Spółka reaguje w ten sposób na skutki decyzji produkcyjnych podjętych w latach poprzednich, które spowodowały zmniejszenie ilości ścian wydobywczych z 42,7 w roku 2014 roku do 36 w 2015 roku. Ponadto zakres robót przygotowawczych zrealizowanych w latach 2014 i 2015 zakładał dalsze zmniejszenie ilości ścian wydobywczych do 32 w roku 2017 roku.

>>>
2017-04-14
Weź udział w konkursie Pracuję Bezpiecznie 2017

Zapraszamy do obejrzenia filmu promującego kolejną edycję konkursu „Pracuję bezpiecznie”.

>>>
2017-04-11
Nowy układ zbiorowy do połowy przyszłego roku

Do połowy przyszłego roku zarząd Polskiej Grupy Górniczej chciałby wynegocjować ze stroną społeczną nowy układ zbiorowy pracy, upraszczający zasady wynagradzania i wiążący część płacy górnika z wykonaniem zleconych pracownikom zadań i wynikami firmy. - Kluczowym elementem nowego układu musi być ujednolicenie systemu wynagradzania w firmie, korzystającej dziś z sześciu różnych regulaminów premiowania w tym zakresie. Jednolity system ma być skomponowany tak, by płacić pracownikom za faktyczną, dobrze wykonaną pracę - powiedział we wtorek (11 kwietnia) PAP wiceprezes PGG Jerzy Janczewski, odpowiedzialny w zatrudniającej ponad 43 tys. pracowników spółce za sprawy pracownicze.

>>>
2017-04-11
Nowość w sklepie internetowym Polskiej Grupy Górniczej

PGG wprowadziła do ofety sklepu internetowego nowy produkt Greenpal w 1 tonowych Big Bagach.  Greenpal   jest  nowoczesnym  paliwem węglowym o uziarnieniu 0-20 mm.  Charakteryzuje  się stabilnymi, wysokimi  parametrami jakościowymi,  oraz unikatowo niską podatnością na spiekanie. Wartość opałowa wynosi ≥ 23 MJ/kg a zawartość popiołu < 12 %. Atutem produktu jest relatywnie do ekogroszków korzystna cena. Ogrzewanie Greenpalem   gwarantuje  komfort cieplny  i oszczędności.   Produkt przeznaczony jest do spalania w nowoczesnych kotłach automatycznych a także w tradycyjnych kotłach  z ręcznym zasypem węgla.  Greenpal  nie zawiera domieszki sortymentów mułowych. Produkt dostępny jest dla każdego w komfortowej opcji zakupu w sklepie internetowym PGG z transportem na terenie całej Polski.

>>>
2017-04-07
Magazyn PGG w nowej odsłonie!

Kwiecień to miesiąc wielkich zmian w Polskiej Grupie Górniczej. Nie tylko dokonała się historyczna transakcja przejęcia pracowników i kopalń KHW, ale 7 kwietnia br., ukazał się także magazyn Polskiej Grupy Górniczej w odświeżonej szacie graficznej.

>>>
2017-04-06
Animacje pomagają w szkoleniu górników

Polska Grupa Górnicza dbając o bezpieczeństwo pracy wprowadziła nowe narzędzie - profesjonalne animacje dotyczące tematyki bhp, realizowane przez pracowników Polskiej Grupy Górniczej. Animacje jako filmy instruktażowe realizowane są w oparciu o scenariusze, wykorzystujące okoliczności charakterystycznych wypadków zaistniałych w PGG. Materiały te udostępniane są na wewnętrznych portalach internetowych a ze względu na dokładne odzwierciedlenie rzeczywistych sytuacji panujących w wyrobiskach są chętnie wykorzystywane  podczas procesu szkolenia pracowników. 

>>>
2017-04-01
Ogłoszenie dla kontrahentów

Szanowni Państwo, w imieniu tak Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. w Katowicach („PGG Sp. z o.o.”), jak i Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. w Katowicach („KHW S.A.”), informujemy, że w dniu 1 kwietnia 2017 r. podpisana została umowa sprzedaży na rzecz PGG Sp. o.o. przedsiębiorstwa KHW S.A., w skład którego wchodzą Kopalnia Węgla Kamiennego „Mysłowice-Wesoła”, Kopalnia Węgla Kamiennego „Murcki-Staszic”, Kopalnia Węgla Kamiennego „Wujek” oraz Kopalnia Węgla Kamiennego „Wieczorek”, a także udziały w Śląskim Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. w Katowicach („Przedsiębiorstwo”).

>>>
2017-03-31
Umowa podpisana - połączenie PGG i KHW faktem

Dziś, tj. 31.03.2017 r.  podpisana została umowa, na mocy której z dniem 1 kwietnia 2017 Polska Grupa Górnicza przejmie kopalnie i pracowników KHW. Holding zostanie jej ruchem i wzmocni potencjał już dziś największej w Europie spółki węglowej. PGG po połączeniu z KHW zatrudniać będzie 43,3 tysiąca osób, z czego 12,5 tysiąca osób to obecni pracownicy KHW. Żaden górnik nie straci pracy w wyniku połączenia spółek. Holdingowy Układ Zbiorowy zostanie rozwiązany, natomiast pracowników Holdingu obejmą zasady wynagradzania obowiązujące w Polskiej Grupie Górniczej. Dzięki temu pracownicy KHW będą mieli wyższe zarobki. Średnia pensja górników z KHW ma osiągnąć poziom przeciętnej płacy w PGG i wynosić 6225 złotych. Jest to możliwe dzięki podpisanemu 1 marca porozumieniu ze stroną społeczną.

>>>
2017-03-20
PGG partnerem projektu EPOS-PL System Obserwacji Płyty Europejskiej

Polska Grupa Górnicza weszła w skład polskiego konsorcjum innowacyjnego projektu EPOS-PL - System Obserwacji Płyty Europejskiej, będącego częścią największego europejskiego projektu badawczego związanego z naukami o Ziemi EPOS, który ma być realizowany do 2040 roku. Projekt ten, finansowany w większości z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, obejmuje sieci sejsmologiczne i geodezyjne oraz obserwacje satelitarne i grawimetryczne. Liderem projektu EPOS-PL jest Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, a w skład konsorcjum, oprócz PGG  weszły wiodące ośrodki wyspecjalizowane w naukach o Ziemi, m.in.: Główny Instytut Górnictwa, Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu wspomagane technicznie i informatycznie przez Wojskową Akademię Techniczną oraz Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH w Krakowie.

>>>
2017-03-17
Figura św. Barbary poświęcona 950 m. pod ziemią

Figura patronki górników do tej pory wystawiona była na ołtarzu cechowni Pola Bojków, gdzie  trafiła na początku lat 80-tych w okresie wydarzeń sierpniowych.  W związku z restrukturyzacją cechownia Pola Bojków przestała pełnić swoją funkcję, zaś dla  figury św. Barbary musiano znaleźć godne miejsce. Postanowiono, że najlepszym będzie specjalnie przygotowane wyrobisko na poziomie 950, na podszybiu szybika III. Nowy ołtarz dla św. Barbary wybudowali pracownicy KWK Sośnica  Roman Grajdek z działu elektrycznego  oraz Denis Dąbrowski z działu wentylacyjnego.  Każdy górnik zjeżdżający szybem IV na poziom 750, a następnie szybikiem III na poziom 750 kierując się do pociągu będzie przechodził obok tego wyjątkowego miejsca.

>>>
2017-03-17
Nowy dyrektor kopalni Piast-Ziemowit

Zarząd Polskiej Grupy Górniczej dokonał zmiany na stanowisku dyrektora kopalni zespolonej Piast-Ziemowit w Bieruniu. Z dniem 17 marca br., funkcję dyrektora kopalni objął Pan Rajmund Horst, dotychczasowy dyrektor Zakładu Górniczych Robót Inwestycyjnych w Bieruniu. Pan Rajmund Horst jest absolwentem Politechniki Śląskiej, wydziału techniki eksploatacji złóż, organizacji i ekonomiki górnictwa. Karierę zawodową zaczynał w kopalni Piast, gdzie przeszedł wszystkie szczeble górniczej kariery, od górnika do stanowiska kierownika działu górniczego. Następnie pracował w kopalni Ziemowit na stanowisku dyrektora do spraw produkcji oraz na stanowisku dyrektora Zakładu Górniczych Robót Inwestycyjnych. Pan Rajmund Horst ukończył także studia podyplomowe w zakresie zarządzania oparte o strukturę programu MBA oraz Szkołę Menedżerów Górniczych.

>>>
2017-03-17
Innowacyjny system monitorowania zagrożeń na KWK RUDA

Pracownicy służb dyspozytorskich z ruchu Bielszowice KWK RUDA opracowali nowatorski system animowanej prezentacji rozpływu powietrza oraz monitorowania zagrożeń naturalnych w wyrobiskach górniczych. System BRYZA pozwoli na wprowadzenie nowych technologii w zakresie wizualizacji, których brakowało w dotychczasowych funkcjonujących systemach monitorujących. Rozwiązania wypracowane przez specjalistów z KWK RUDA są pionierskim opracowaniem, który nie był dotychczas dostępny.

>>>
2017-03-09
Nowy numer miesięcznika „Polska Grupa Górnicza”

Zapraszamy do lektury naszej branżowej gazety. W numerze marcowym znajdziemy m.in. relację z obrad Szkoły Eksploatacji Podziemnej, wizyty w PGG analityka ds. węgla z Międzynarodowej Agencji Energii a przede wszystkim informację o podpisaniu porozumienia w sprawie połączenia KHW i PGG.

>>>
2017-03-06
Drużyna z ruchów Marcel i Rydułtowy zdobyła Puchar Ministra

Na stacji narciarskiej Cieńków w Wiśle Malince odbyły się w sobotę Zawody Narciarskie Branży Górniczej w Slalomie Gigancie o Puchar Ministra Energii.  W rywalizacji udział wzięli przedstawiciele Polskiej Grupy Górniczej, Katowickiego Holdingu Węglowego, Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz Tauronu Wydobycie. W sumie było to 154 zawodników, tworzących 17 drużyn.  W zawodach oprócz pracowników branży górniczej startowali też członkowie ich rodzin. Jednak o tym kto zdobędzie Puchar Ministra Energii decydowały wyniki pracowników branży. Za wynik drużynowy przyjęto sumę pięciu najlepszych czasów przejazdu danej drużyny.

>>>
2017-03-01
Porozumienie podpisane - droga do połączenia KHW i PGG otwarta

Przedstawiciele wszystkich związków zawodowych podpisali porozumienie w sprawie włączenia Katowickiego Holdingu Węglowego do Polskiej Grupy Górniczej. Dziś jeszcze minister energii Krzysztof Tchórzewski i jego zastępca Grzegorz Tobiszowski spotkają się z inwestorami. Jutro natomiast odbędzie się spotkanie z wierzycielami czyli bankami. Negocjacje były trudne, ale zawsze coś, co jest cenne, rodzi się w dużym wysiłku. Strona społeczna wykazała się dużą odpowiedzialnością. Bez wątpienia na połączeniu spółek korzysta branża, ale przede wszystkim pracownicy, którzy mają zagwarantowane stabilne miejsca pracy i nie będą się musieli bać o swoje wypłaty – skomentował wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. - Nie ulega wątpliwości, że przeprowadzamy proces bez precedensu.

>>>
2017-02-28
Konsultacje ze stroną społeczną

Związki zawodowe otrzymały w poniedziałek projekt porozumienia w sprawie połączenia Katowickiego Holdingu Węglowego z Polską Grupą Górniczą. Przekazanie dokumentu poprzedziły konsultacje ze stroną społeczną.

>>>
2017-02-24
List prezesa PGG do pracowników

W związku z intensywnymi pracami nad połączeniem Katowickiego Holdingu Węglowego z Polską Grupą Górniczą, prezes PGG Pan Tomasz Rogala skierował list do pracowników Polskiej Grupy Górniczej.

>>>
2017-02-23
Wiceprezes PGG Piotr Bojarski na Szkole Eksploatacji Podziemnej

Wiceprezes Polskiej Grupy Górniczej Piotr Bojarski wziął udział w sesji otwarcia XXVI Szkoły Eksploatacji Podziemnej. W ramach panelu „Restrukturyzacja ponad wszystko” wygłosił referat pt. „Kopalnie zespolone – ważny element restrukturyzacji górnictwa” w którym przestawił proces konsolidacji kopalń, stanowiący priorytetowe przedsięwzięcie Biznes Planu Polskiej Grupy Górniczej na lata 2016-2030. W swym wystąpieniu wiceprezes Piotr Bojarski podkreślił jakie efekty przyniosło połączenie kopalń. Na dzień dzisiejszy można stwierdzić, że konsolidacja umożliwiła optymalizację sfery zatrudnienia i zwiększyła wydajność.  Połączenie komórek organizacyjnych, a także uproszczenie procedur działania, przede wszystkim w obszarach zabezpieczenia i wsparcia produkcji , wpłynęło na ograniczanie liczby pracowników administracyjnych kopalń, wzrost elastyczności w zarządzaniu załogą czy dobrowolne przejścia pracowników wraz z przenoszeniem części nieprodukcyjnej majątku zakładów do Spółki Restrukturyzacji Kopalń.

>>>
2017-02-14
Aukcje na sprzedaż węgla

Polska Grupa Górnicza systematycznie rozwija sprzedaż bezpośrednią. Jako pierwszy producent węgla w Polsce, uruchomiła w lipcu 2016 r. własny sklep internetowy umożliwiając bezpośredni dostęp do zakupu workowanego ekogroszku Retopal. Udostępniono klientom możliwość zapłaty szybkimi płatnościami przy współpracy z firmą dotpay oraz bezpłatną dostawę zamówionego towaru realizowaną przy współpracy PGG z firmą kurierską. W ramach dalszego rozwoju bezpośredniej sprzedaży PGG wprowadza także możliwość zakupu węgla poprzez aukcje elektroniczne. System aukcji elektronicznych stanowi nowy kanał dystrybucji węgla, w którym klienci uzyskują możliwość zakupu oferowanych przez PGG sortymentów i gatunków towaru za pośrednictwem dedykowanego portalu internetowego.

>>>
2017-02-09
II Konferencja Techniczna „Metan Kopalniany – Szanse i Zagrożenia”

8 lutego  br. odbyła się II Konferencja Techniczna „Metan Kopalniany – Szanse i Zagrożenia”, zorganizowana przez Power&Industry pod patronatem Głównego Instytutu Górnictwa, Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Śląskiej oraz Państwowego Instytutu Geologicznego. Głównymi założeniami konferencji była analiza nowoczesnych i skutecznych metod pozyskiwania metanu z  wyrobisk eksploatacyjnych i zrobów oraz efektywnego zagospodarowania gazu ujmowanego systemami odmetanowania.  Polską Grupę Górniczą reprezentowała p. Halina Potoczek z Zespołu Zagrożeń Naturalnych Biura Produkcji PGG sp. z o.o., która w ramach panelu „METAN – Zagrożenia - Środowisko” zaprezentowała referat „Stan zagrożenia metanowego w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o., ujęcie metanu odmetanowaniem i jego gospodarcze wykorzystanie”.

>>>
2017-02-06
Raport o rynku węglowym

Carlos Fernandez Alvarez starszy analityk ds. węgla w Międzynarodowej Agencji Energii, koordynujący kwestie dotyczące sektora górniczego od 2010 r. był gościem i prelegentem podczas spotkania z przedstawicielami sektora górniczego i dziennikarzami, które odbyło się 6 lutego w siedzibie Polskiej Grupy Górniczej. W spotkaniu wzięli także udział m.in. wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski oraz prezes PGG Tomasz Rogala. Prezentacja dotyczyła Średnioterminowego Raportu  na temat Sektora Węglowego i prognoz dotyczących światowego wydobycia oraz zapotrzebowania na węgiel.

>>>
2017-02-03
Ukazał się nowy numer miesięcznika „Polska Grupa Górnicza”

Znajdziemy w nim krótkie podsumowanie ubiegłego roku  - prezesa PGG  Tomasza Rogali a także kalendarium najważniejszych wydarzeń minionych 12 miesięcy. Poza tym w numerze przeczytamy o tym na czym polega połączenie „Jankowic” z „Chwałowicami”, dowiemy się co nowego w Elektrociepłowni „Rydułtowy” a także jaki oddział znalazł się w naszej stałej rubryce „Oni dobrze pracują”. Na szczególną uwagę zasługuje artykuł „Bezpieczeństwo przede wszystkim” w którym znajdziemy informacje dotyczące m.in.  najczęstszych przyczyn wypadków przy pracy i nowych rozwiązań przekazujących wiedzę z zakresu BHP w atrakcyjny i efektywny sposób. W numerze nie mogło też zabraknąć krzyżówki oraz dowcipów z długiej brody Helmuta.  Życzymy miłej lektury.

>>>
2017-01-25
Bezpieczeństwo pracy to priorytet

Polska Grupa Górnicza podsumowała stan bezpieczeństwa w kopalniach w 2016 roku. W roku ubiegłym doszło do  457 wypadków przy pracy, w tym do  jednego wypadku śmiertelnego i jednego wypadku ciężkiego. To znacznie mniej niż w 2015 roku, gdy odnotowano 560 wypadków przy pracy w tym 6 wypadków śmiertelnych. Najczęstszymi przyczynami wypadków były: brak uwagi, wadliwy sposób wykonania pracy i nadmierny pośpiech, przy czym należy zwrócić uwagę, że przyczyny te często współwystępowały ze sobą lub z szeregiem innych okoliczności przyczyniających się do zaistnienia wypadku.

>>>
2017-01-21
PGG ponownie na plusie

Polska Grupa Górnicza trzeci miesiąc z rzędu zanotowała dodatni wynik finansowy. W grudniu, po raz drugi spółka zarabiała także na każdej tonie sprzedawanego węgla. Restrukturyzacja Polskiej Grupy Górniczej przynosi pierwsze pozytywne efekty. Po październiku, gdy spółka pierwszy raz w 2016r. zanotowała dodatni wynik finansowy w wysokości 15 mln PLN, także listopad i grudzień Polska Grupa Górnicza zakończyła z zyskiem netto w wysokości odpowiednio 18,6 mln PLN i 35,8 mln PLN. Program restrukturyzacji zakłada, że pierwszy wynik dodatni będzie wypracowany w I kwartale 2017 roku.

>>>
2017-01-21
Połączenie technologiczne ruchów Chwałowice i Jankowice

W ramach funkcjonowania kopalni zespolonej ROW rozpoczęło się przekazywanie części urobku z ruchu Chwałowice do ruchu Jankowice. Na tę okoliczność zorganizowana została konferencja prasowa z udziałem wiceministra energii Grzegorza Tobiszowskiego. Z dziennikarzami spotkali się również wiceprezes PGG ds. produkcji Piotr Bojarski, przewodniczący rady nadzorczej PGG prof. Jan Wojtyła, senator Adam Gawęda oraz poseł Krzysztof Sitarski. Po konferencji jej uczestnicy wraz z dziennikarzami zjechali na poziom 630 m. kopalni ROW do miejsca gdzie odbywa się transport urobku z ruchu Chwałowice na ruch Jankowice.

>>>
2017-01-03
Polska Grupa Górnicza z dodatkowymi przychodami

Polska Grupa Górnicza osiągnie w tym roku ok. 700 mln zł dodatkowych przychodów w związku z wyższymi cenami węgla w nowych kontraktach z odbiorcami. Grupa zamknęła 2016 r. z 300-milionową kwotą wolnych środków. Spółka wstrzymała sprzedaż węgla najniższej jakości, osiągającego niskie ceny, koncentrując się na gatunkach lepszych jakościowo, których cena wzrosła. Punktem odniesienia dla wzrostu cen były z jednej strony rosnące ceny węgla w europejskich portach ARA, z drugiej - możliwości rynkowe w kraju. Zwiększone przychody PGG, w połączeniu z wypracowanymi oszczędnościami (wynikającymi m.in. z optymalizacji procesów technologicznych oraz zmniejszającego koszty o ok. 230 mln zł rocznie zawieszenia wypłaty 14. pensji), oznaczają zrównoważenie firmy i doprowadzenie jej do stanu, kiedy nie będzie zmuszona stale poszukiwać gotówki.  

>>>
2017-01-02
Św. Barbara, dar Zarządu PGG, w australijskiej katedrze.

Uroczyste odsłonięcie w katedrze Broken Hill  figury św. Barbary  przekazanej przez Zarząd Polskiej Grupy Górniczej rozpoczęło obchody jubileuszu 100 lecia australijskiej diecezji Wilcannia –Forbes. Podczas poświecenia figury biskup Columba Macbeth – Green podkreślił, że wizerunek świętej wykonany został z polskiego węgla i został przekazany przez polskich górników jako dar dla australijskiej katedry. Figura św. Barbary, którą ufundował Zarząd Polskiej Grupy Górniczej,  została poświęcona podczas uroczystej mszy świętej na Jasnej Górze i wysłana do diecezji Wilcannia-Forbes, w której biskupem jest także Paulin - O. bp Columba Macbeth-Green, który przebywał w Polsce z okazji Światowych Dni Młodzieży. Zainteresowały go tradycje i zwyczaje polskich górników, które chciałby przenieść do swojej diecezji, m.in. kult św. Barbary jako patronki górników. W swojej katedrze w Broken Hill postanowił stworzyć ołtarz dedykowany patronce górników, a w nim umieścić figurę św. Barbary. Biskup uznał, że najlepsza byłaby figura wyrzeźbiona z węgla. Problem w tym, że węgiel kamienny wydobywany w Australii nie nadaje się do rzeźbienia. Stąd pomysł, żeby figura świętej Barbary pochodziła z Polski. Zarząd PGG ufundował więc rzeźbę i po uroczystym poświęceniu i długiej podróży przez ocean trafiła ona do australijskiej katedry.

>>>
2016-12-21
Nowy numer miesięcznika "Polska Grupa Górnicza"

Zapraszamy do lektury świąteczno-noworocznego numeru miesięcznika  „Polska Grupa Górnicza”. 
W nowym numerze znajdziemy m.in. wywiad z Arcybiskupem Wiktorem Skworcem Metropolitą Katowickim o tym jak dobrze przeżyć świąteczny czas wspólnie z  rodziną,  podsumowaniu kończącego się roku i radach na następny. Znajdziemy w  niej również relację z obchodów 35 lecia najdłuższego w powojennej historii Polski podziemnego strajku na kopalni Piast oraz obszerne wspomnienia jego uczestników wzbogacone o ocenę tego czasu przez historyka. W numerze nie mogło też zabraknąć relacji z obchodów barbórkowych i jak zwykle krzyżówki oraz dowcipów z długiej brody Helmuta.  Życzymy miłej lektury.

>>>
2016-12-20
Polska Grupa Górnicza drugi miesiąc z rzędu zanotowała dodatni wynik finansowy.

Restrukturyzacja Polskiej Grupy Górniczej przynosi pierwsze pozytywne efekty. Po październiku, gdy spółka pierwszy raz w tym roku zanotowała dodatni wynik finansowy w wysokości 15 mln zł, także listopad Polska Grupa Górnicza zakończyła z zyskiem netto w wysokości 18,6 mln zł. Spółka dodatniego wyniku finansowego spodziewa się także w grudniu br. Program restrukturyzacji zakładał, że pierwszy wynik dodatni będzie wypracowany w I kwartale przyszłego roku. Listopad był także pierwszym miesiącem, w którym ceny sprzedaży węgla były wyższe niż koszty jego produkcji.

>>>
2016-12-19
Konferencja prasowa "Przekierowanie urobku z ruchu Pokój na Ruch Bielszowice"

W KWK Ruda Ruch Bielszowice odbyła się dzisiaj, tj. 19 grudnia konferencja prasowa z udziałem wiceministra energii Grzegorza Tobiszowskiego, prezesa Polskiej Grupy Górniczej Tomasza Rogali oraz dyrektora KWK Ruda Michała Piechy. Bezpośrednią przyczynął spotkania było rozpoczęcie przekazywania urobku z Ruchu Pokój na Ruch Bielszowice w ramach funkcjonowania kopalni zespolonej. Tematem konferencji były również wyniki finansowe Polskiej Grupy Górniczej, która drugi miesiąc z rzędu zanotowała dodatni wynik finansowy. W listopadzie, po raz pierwszy spółka zarabiała także na każdej tonie sprzedawanego węgla. Po zakończeniu konferencji minister Tobiszowski, prezes PGG Tomasz Rogala i dyrektor KWK Ruda Michał Piecha wraz z dziennikarzami zjechali na poziom 840 metrów a następnie udali się pieszo około 400 metrów do miejsca gdzie widoczna jest odstawa urobku z pierwszym węglem kierowanym z Ruchu Pokój na Ruch Bielszowice.

>>>
2016-12-15
Drugi dzień obchodów 35. lecia najdłuższego podziemnego strajku na kopalni „Piast”

Drugi dzień obchodów 35. lecia najdłuższego podziemnego strajku na kopalni „Piast” rozpoczął się konferencją prasową oraz panelem dyskusyjnym z udziałem przedstawicieli IPN oraz uczestników strajku. W kościele pw. św. Barbary w Bieruniu Arcybiskup Wiktor Skworc przewodniczył uroczystej mszy świętej. - Jednym z podstawowych praw człowieka jest wolność. Nic tak człowiekowi nie doskwiera, jak jej brak – powiedział w homilii metropolita katowicki. – To w jej obronie człowiek nie odmawia nawet ofiary z życia. Taką ofiarę gotowi byli 35 lat temu złożyć górnicy kopalni „Piast”.

>>>
2016-12-14
Pierwszy dzień obchodów 35 lecia strajku na kopalni „Piast”

Około godziny 5.00 pod kopalnią Piast w Bieruniu pojawiły się milicyjne radiowozy, stanęły także koksiaki. W takiej scenerii przychodzili dzisiaj do pracy górnicy. Historyczną rekonstrukcję wydarzeń sprzed 35 lat rozpoczęły się dwudniowe obchody rocznicy najdłuższego podziemnego strajku w powojennej historii Polski. Trwał on dwa tygodnie i był reakcją górników na wprowadzenie stanu wojennego. O godz. 5.40 w cechowni kopalni rozpoczęła się uroczysta masówka. Odegrano Mazurka Dąbrowskiego i Hymn Górniczy.  W uroczystości wzięli udział m.in. bohaterowie sprzed 35 lat  Andrzej Oczko i Adam Urbańczyk, obecni pracownicy kopalni, przedstawiciele związków zawodowych. Obecny był również Tomasz Rogala prezes Polskiej Grupy Górniczej. W cechowni zawieszono fotografie strajkujących górników, a przez całą jej długość rozciągnięto biało-czerwoną flagę, którą trzymali obecni pracownicy Piasta.

>>>
2016-12-12
Komunikat Ministerstwa Energii w sprawie PGG i KHW

KHW oraz PGG powinny zostać połączone - takie informacje przekazali stronie społecznej obu spółek minister energii Krzysztof Tchórzewski i wiceminister Grzegorz Tobiszowski. - Szukaliśmy wariantu, który byłby najlepszy zarówno z punktu społecznego, jak i ekonomicznego. Takie połączenie zapewni kopalniom KHW dalsze funkcjonowanie, a górnikom stabilne zatrudnienie – argumentował minister Krzysztof Tchórzewski 12 grudnia 2016 r. w Katowicach. Szczegóły połączenia będą przedstawione do końca stycznia 2017 r.

>>>
2016-12-08
PGG złożyła ofertę pracy dla pracowników kopalni Makoszowy

Polska Grupa Górnicza złożyła ofertę dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń skierowaną do pracowników kopalni Makoszowy. - Polska Grupa Górnicza oferuje miejsca pracy dla załogi kopalni Makoszowy we wszystkich kopalniach naszej spółki – mówi Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej. Łącznie kopalnie PGG mogą zatrudnić 1748 osób, z czego kopalnia Ruda zgłosiła zapotrzebowanie na 338 pracowników, kopalnia Piast-Ziemowit 650 pracowników, kopalnia ROW 452 pracowników, zaś kopalnia Bolesław Śmiały 308 pracowników. Marek Tokarz, prezes Spółki Restrukturyzacji Kopalń poinformował, że obecnie w kopalni Makoszowy trwa akcja informacyjna skierowana do załogi. - Zbieramy deklaracje od pracowników, którzy chcą podjąć pracę w Polskiej Grupie Górniczej – powiedział prezes Tokarz.

>>>
2016-12-06
Święty Mikołaj w przedszkolach współpracujących z PGG

Św. Mikołaj z pomocą Polskiej Grupy Górniczej odwiedził we wtorek 6 grudnia 20 przedszkoli, do których chodzą między innymi pociechy naszych pracowników. To placówki, z którymi kopalnie PGG współpracują od wielu lat. Jednym z przedszkoli, które odwiedził we wtorek św. Mikołaj, wraz z pomocnikami z kopalni Ruda i centrali PGG było Przedszkole nr 30 Bajkowa Kraina w Rudzie Śląskiej, które przygotowywało występ artystyczny na Akademię Barbórkową kopalni Ruda w minioną niedziele. Dzieci radośnie przywitały św. Mikołaja, śpiewały górnicze piosenki i podziękowały za upominki. W sumie obdarowanych przez św. Mikołaja zostało 4274 przedszkolaków z Rybnika, Radlina, Rydułtów,  Rudy Śląskiej, Zabrza, Lędzin, Bierunia, Łazisk Górnych, Gliwic i Przyszowic.

>>>
2016-12-03
Nigdy nie pozwolimy na to, aby zniszczone zostało polskie górnictwo.

Nie będzie silnej polskiej gospodarki bez silnego polskiego górnictwa i wierzę głęboko w to, że te zmiany, które rozpoczęliśmy w tym roku  i  które konsekwentnie realizujemy przyniosą oczekiwany efekt. Największą troską przy tych zmianach jest troska o to, aby zabezpieczyć prace dla ludzi, aby każdy pracownik zatrudniony dzisiaj w górnictwie miał poczucie tego, że te zmiany nie wpłyną na jego przyszłość, że dajemy gwarancję zatrudnienia czy przejścia na urlopy. Proszę pamiętać, że największego sprzymierzeńca macie państwo w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Nigdy nie pozwolimy na to aby zniszczone był polskie  górnictwo - powiedziała premier Beata Szydło, podczas uroczystej Barbórki, która odbyła się w piątek 2 grudnia w Rybniku.

>>>
2016-12-02
Życzenia barbórkowe dla górników

Minister Energii Krzysztof Tchórzewski wraz z wiceministrem Grzegorzem Tobiszowskim przesyłają życzenia w dniach obchodów górniczego święta Barbórki dla wszystkich pracowników branży górniczej oraz ich rodzin.

>>>
2016-12-01
Kondolencje dla rodzin zmarłych górników

Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej w imieniu pracowników PGG, Zarządu oraz Rady Nadzorczej, przekazał na ręce prezesa KGHM Polska Miedź kondolencje dla rodzin 8 górników, którzy zginęli katastrofie w kopalni Rudna w Polkowicach

>>>
2016-11-30
Premier rządu Beata Szydło specjalnie dla PGG

Premier Beata Szydło z okazji zbliżającej się Barbórki udzieliła wywiadu specjalnie dla miesięcznika Polskiej Grupy Górniczej. - Potrzebujemy spokoju i wzajemnego zrozumienia we wdrażaniu programu restrukturyzacji branży. Także na linii Rząd Polski – Komisja Europejska. Dlatego cieszy nas, że Komisja Europejska zaakceptowała program łagodzący społeczne i środowiskowe skutki restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2015 – 2018. Dozwolona pomoc sięgnie ośmiu miliardów złotych – powiedziała w wywiadzie dla PGG premier Beata Szydło.

>>>
2016-11-29
Informacja o Ruchu Rydułtowy

W związku z informacjami dotyczącymi przekazania Ruchu Rydułtowy do SRK, Zarząd Polskiej Grupy Górniczej przekazał pracownikom następujące informacje:

>>>
2016-11-28
Konferencja Górnictwo 2016

Prezes PGG Tomasz Rogala 25.11.2016 r. uczestniczył w konferencji Górnictwo 2016 zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości. Dyskusja w ramach pierwszego panelu z udziałem wiceministra Grzegorza Tobiszowskiego dotyczyła sytuacji górnictwa dzisiaj, restrukturyzacji branży i programu dla górnictwa do 2030 roku.  Podsumowania minionego roku w branży dokonał wiceminister Grzegorz Tobiszowski, podkreślając, że powiązanie sektora górnictwa węgla kamiennego z energetyką jest realizacją założeń programowych PiS z 2011 r. Pierwszym krokiem na tej drodze było stworzenie Ministerstwa Energii. Minister wśród kolejnych zrealizowanych zadań wymienił uratowanie przed upadłością Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz utworzenie Polskiej Grupy Górniczej przy udziale podmiotów notowanych na giełdzie.

>>>
2016-11-23
Polska Grupa Górnicza poprawia wyniki

W październiku Polska Grupa Górnicza pierwszy raz wypracowała zysk w wysokości 15 mln zł. Podobnego wyniku spółka spodziewa się też w listopadzie i grudniu. Tą wiadomość przekazał wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, który wspólnie z ministrem energii Krzysztofem Tchórzewskim uczestniczył 22 listopada br., w spotkaniu z dziennikarzami w siedzibie PGG. -  Gdyby ktoś o tym mówił w czerwcu-lipcu, pewnie podważalibyśmy wiarygodność takich prognoz, a one są faktem. Jest duża nadzieja, że listopad i grudzień będą podobne, jeśli chodzi o wynik finansowy. Wchodzimy w etap zarządzania górnictwem a nie gaszenia pożarów - powiedział wiceminister Grzegorz Tobiszowski.

>>>
2016-11-22
Informacja dla Pracowników Polskiej Grupy Górniczej

W związku z informacjami dotyczącymi przekazania Ruchu Rydułtowy do SRK Zarząd Polskiej Grupy Górniczej informuje, że prowadzone obecnie w KWK ROW Ruch Rydułtowy roboty górnicze mają na celu uzyskanie połącznia dołowego Ruchu Rydułtowy z Ruchem Marcel i przekazanie urobku na Ruch Marcel.

>>>