Aktualności

2017-07-25
Komunikat

Polska Grupa Górnicza informuje, że w dniu 24 lipca 2017 roku w kopalni Piast-Ziemowit, Ruch Ziemowit na skutek ciśnienia górotworu i utraty odporności obudowy doszło do obwału skał stropowych na skrzyżowaniu przekopu taśmowego z pionowym zbiornikiem wyrównawczym. Do zdarzenia doszło przy szybie nr III na poziomie 650 m. W wyniku awarii żaden z górników nie został poszkodowany, nie wystąpiło także żadne zagrożenie dla załogi. Obecnie trwają intensywne prace związane z przywróceniem funkcjonalności wyrobiska. Zdarzenie spowoduje czasowe ograniczenie wydobycia na Ruchu Ziemowit kopalni zespolonej Piast-Ziemowit.

>>>
2017-07-21
Śląskie Centrum Wolności i Solidarności - Muzeum Izba Pamięci Kopalni „Wujek”

U zbiegu katowickich ulic Wincentego Pola i Józefa Gallusa, tuż obok Placu NSZZ „Solidarność” oraz ponad trzydziestometrowego Pomnika - Krzyża, stoi parterowy budynek. To dawny magazyn odzieżowy kopalni, w którym teraz mieści się Śląskie Centrum Wolności i Solidarności - Muzeum Izba Pamięci Kopalni „Wujek”.

>>>
2017-07-18
Komentarz senatora Wojciecha Piechy do tzw. uchwały antysmogowej

Od lipca uchwała antysmogowa obowiązuje w Małopolsce, a od września wejdzie w życie w województwie śląskim. Ta druga wprowadza na terenie całego województwa zakaz stosowania w kotłach, kominkach i piecach węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla; mułów, flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem; paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 procent oraz biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 proc. 

>>>
2017-07-14
Ruch Rydułtowy będzie nadal istniał

​W związku z nieprawdziwymi informacjami, który pojawiały się w mediach Polska Grupa Górnicza przeprowadziła specjalną akcję informacyjną dla pracowników Ruchu Rydułtowy należącego do kopalni zespolonej ROW. Zarząd Polskiej Grupy Górniczej podtrzymał wcześniejsze deklaracja, że Ruch Rydułtowy będzie nadal funkcjonował w ramach kopalni zespolonej ROW. Wydobycie w ilości 6,5 tys. ton na dobę po wykonaniu połączenia będzie kierowane dołem kopalni na Ruch Marcel. Szyb Leon IV będzie nadal funkcjonował jako szyb zjazdowo-materiałowy do transportu pracowników oraz materiałów, a także jako główny szyb odwadniający dla kopalni ROW. Planowane zatrudnienie w Ruchu Rydułtowy po przeprowadzonej restrukturyzacji będzie kształtowało się na poziomie ok. 2 tys. pracowników. Ruch Rydułtowy posiada bogate złoże węgla gazowo-koksowego umożliwiające eksploatację jeszcze około 25 lat. Do SRK zostanie przekazana wydzielona część tj. Rydułtowy 1 obejmująca: zakład przeróbczy wraz z bocznicą kolejową oraz Szyb Leon III wraz z pozostałą infrastrukturą. Akcję informacyjną poprzedziło spotkanie członków zarządu PGG z pracownikami oraz stroną społeczną kopalni ROW i Ruchu Rydułtowy.

>>>
2017-07-07
Lipcowy magazyn PGG

​Zapraszamy do lektury  lipcowego numeru miesięcznika Polskiej Grupy Górniczej. Tym razem przygotowaliśmy dla Państwa m.in. reportaż z gali Polsat Boxing Night, na której walczył Robert Talarek z ruchu „Bielszowice" KWK Ruda, duży artykuł o priorytetowych  inwestycjach w Polskiej Grupie Górniczej a także informacje o pracy dla absolwentów szkół zawodowych. Polecamy także rozmowę z profesorem Janem Wojtyłą przewodniczącym rady nadzorczej PGG a także zapoznanie się z ofertą Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności działającym przy kopalni Wujek – które od tego numeru co miesiąc będzie gościć na łamach naszego czasopisma. Poza tym w numerze jak zwykle krzyżówka, dużo pięknych zdjęć oraz wakacyjny temat o tym na co warto zwrócić uwagę przy zakupie roweru…. elektrycznego. Życzymy przyjemnej  lektury.

>>>
2017-07-07
Komunikat personalny

Zarząd Polskiej Grupy Górniczej podjął decyzję o powołaniu Aleksandra Chowańca na stanowisko Dyrektora Kopalni – Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Oddziału KWK Mysłowice-Wesoła.  Aleksander Chowaniec  jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydziału Górnictwa i Geologii specjalności technika eksploatacji złóż oraz podyplomowych studiów zarządzania przedsiębiorstwem górniczym.  Aleksander Chowaniec karierę zawodową zaczynał w kopalni Rydułtowy, gdzie od inspektora doszedł do stanowiska kierownika robót górniczych. Następnie pracował w kopalni Rydułtowy-Anna na stanowisku dyrektora do spraw produkcji oraz w kopalni zespolonej ROW na stanowisku naczelnego inżyniera.

>>>
2017-07-04
Polska Grupa Górnicza - film promocyjny

Zapraszamy do obejrzenia spotu promującego naszą spółkę.

>>>
2017-06-29
Innowacje zaczynają się od ludzi

Polska Grupa Górnicza przeznaczy jedną ścianę wydobywczą na poligon dla naukowców! Spółka włączy się ten sposób do programu doktoratów wdrożeniowych zainicjowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. To pierwsza taka inicjatywa w górnictwie i jedna z pierwszych w Polsce. Polska Grupa Górnicza zainaugurowała w czwartek podczas Międzynarodowego Forum Górniczego (International Mining Forum 2017), które odbyło się w kopalni Pniówek, specjalny program badawczy promujący wdrażanie w PGG innowacyjnych i efektywnych pomysłów naukowych. Spółka wspólnie z Głównym Instytutem Górnictwa umożliwi otwarcie 20 przewodów doktorskich pracownikom PGG, których celem będzie opracowanie i wdrożenie nowych i efektywnych rozwiązań badawczych.

>>>
2017-06-27
Oświadczenie PGG ws. publikacji medialnych

W związku z informacjami, które ukazały się 27 czerwca br., w „Rzeczpospolitej” oraz „Dzienniku Gazecie Prawnej”, Polska Grupa Górnicza podtrzymuje wcześniejsze deklaracje, że zamierza wykonać założony na ten rok plan wydobywczy w ilości nie mniejszej niż 32 mln ton węgla i tym samym zrealizować wszystkie zawarte kontrakty na dostawę węgla.

>>>
2017-06-26
Sukces Roberta Talarka z KWK Ruda ruch Bielszowice

Robert Talarek elektromonter z ruchu Bielszowice KWK RUDA w efektywnym stylu pokonał na gali Polsat Boxing Night w trójmiejskiej Ergo Arenie Norberta Dąbrowskiego. Pięściarz z KWK RUDA zdominował rywala, posłał na deski w siódmej rundzie i pewnie zgarnął triumf na punkty. 

>>>
2017-06-20
Wyższa wartość posiłków regeneracyjnych

Zarząd Polskiej Grupy Górniczej podpisał 19 czerwca br., porozumienie ze stroną społeczną działającą w PGG w sprawie zmiany wartości jednostkowych posiłków profilaktycznych. Od 1 lipca br., wartość jednostkowa posiłku dla pracowników w PGG będzie wynosiła odpowiednio 18,90 zł i 16,70. Porozumienie zawarte ze stroną społeczną jest skierowane do pracowników związanych bezpośrednio procesem wydobycia i wzbogacania węgla. Zarząd PGG informuje również, że podwyższenie wartości posiłków profilaktycznych w PGG nie wpłynie na przekroczenie budżetu wydatków w PTE na 2017 rok i jest uzasadnione sytuacją finansową spółki.

>>>
2017-06-12
PGG wyemitowała obligacje

Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. informuje o dokonaniu emisji obligacji nowych transz o łącznej wartości nominalnej 1,217 mld zł w ramach programu ustanowionego na podstawie umowy z 28 kwietnia 2016 r., zmienionego aneksem z 30 marca 2017 r. Emisja obejmuje obligacje trzech transz, zróżnicowanych pod względem charakteru i wymagalności, z maksymalnym terminem zapadalności w 2028 roku. Obligacje objęte zostały w całości przez banki (Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank BGŻ BNP Paribas S.A., Bank Zachodni WBK S.A. i DZ Bank AG), tworzące dotychczas konsorcjum gwarantów programu emisji obligacji Katowickiego Holdingu Węglowego S.A, którego aktywa PGG nabyła 1 kwietnia br.

>>>
2017-06-02
Czerwcowy magazyn PGG

Zapraszamy do lektury czerwcowego magazynu Polskiej Grupy Górniczej. W tym numerze przybliżamy Strategię PGG na lata 2017-2030 i  podsumowujemy co na  IX Europejskim Kongresie Gospodarczym mówiono o węglu. Polecamy również relację z tegorocznej pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców do Matki Boskiej Piekarskiej oraz artykuł o wyjątkowej orkiestrze górniczej z KWK Sośnica. Publikujemy ponadto drugą część rozmowy  z terapeutą tradycyjnej medycyny chińskiej, w  numerze również tradycyjnie stałe rubryki "Oni dobrze pracują", "Bezpieczeństwo pracy", "Górnicze pamiątki" i wiele innych.  

>>>
2017-05-31
Czy system zarządzania bezpieczeństwem jest skuteczny? – debata oksfordzka, w katowickiej WSZOP

​Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy zorganizowała debatę oksfordzką, której tematem był system zarządzania bezpieczeństwem,  zaś  moderatorami spotkania byli Andrzej Pakura i Rafał Biały. Do udziału w dyskusji zaproszeni zostali  członkowie Państwowej Inspekcji Pracy, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP oraz przedstawiciele przedsiębiorstw, Polską Grupę Górniczą reprezentowała Anna Wiśniewska z Biura BHP i Szkoleń Centrali PGG.

>>>
2017-05-30
Minister energii Krzysztof Tchórzewski w rozmowie z wnp.pl

- Sytuacja PGG jest lepsza, ale zdecydowanie zbyt wcześnie, by myśleć o jakichś radykalnych ruchach w zakresie płac.   To wszystko musi być zanalizowane i policzone - mówi minister energii Krzysztof Tchórzewski w rozmowie z portalem wnp.pl 

>>>
2017-05-29
Polska Grupa Górnicza wspiera szkolnictwo zawodowe

W siedzibie PGG 29 maja br. odbyło się spotkanie z udziałem wiceprezesa Polskiej Grupy Górniczej Jerzego Janczewskiego, posła Krzysztofa Sitarskiego z Kukiz 15,  senatora Wojciecha Piechy z Prawa i Sprawiedliwości z dyrektorami szkół górniczych z województwa śląskiego. W spotkaniu uczestniczyli również wiceprezes JSW  Artur Wojtków oraz dyrektor Marcin Nastawny z Tauron Wydobycie. Tematem  przewodnim była  przyszłości szkolnictwa górniczego w kontekście przede wszystkim gwarancji zatrudnienia dla ich absolwentów. Wiceprezes PGG ds. pracowniczych Jerzy Janczewski przedstawił jak wygląda współpraca spółki z placówkami kształcącymi młodzież w zawodach górniczych.

>>>
2017-05-26
"Podziemia Nikiszowca - naszo grubo" - wystawa w Muzeum Historii Katowiec

W czwartek, 25 maja w oddziale Muzeum Historii Katowic w Nikiszowcu otwarto wystawę kilkudziesięciu zdjęć, jakie w kopalni "Wieczorek" wykonał katowicki fotograf, Marek Locher.  Prezentowana wystawa  po raz pierwszy pokazuje podziemie i powierzchnię kopalni "Wieczorek": maszyny, urządzenia, cykl produkcyjny,  prace przygotowawcze, urobek, transport, sortownię... Składa się na nią zbiór fotografii powstałych w ostatnich latach pracy janowskiej kopalni. Fotografie przedstawiają ludzi kopalni w trakcie codziennych zajęć – od przekroczenia kopalnianej bramy, wykonywania codziennych zadań po  powrót z dniówki.

>>>
2017-05-18
Strategia PGG 2017-2030 - specjalny dodatek do Trybuny Górniczej

Wraz z Wydawnictwem Górniczym przygotowaliśmy specjalny dodatek do  Trybuny Górniczej poświęcony strategii Polskiej Grupy Górniczej na lata 2017-2030. Strategia została przedstawiona 10 maja w Katowicach podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Zapisano w niej pięć głównych celów strategicznych PGG: dostosowanie oferty produktowej do indywidualnych potrzeb klientów; doskonalenie technologii produkcyjnych oraz wzrost efektywności; zapewnienie inwestorom oczekiwanej stopy zwrotu;  neutralizacja oddziaływania na środowisko i efektywne wykorzystanie kopalin towarzyszących; zapewnienie wysokich kompetencji zawodowych.

>>>
2017-05-10
Strategia PGG zaprezentowana na Europejskim Kongresie Gospodarczym

- Dokładnie rok temu powołaliśmy Polską Grupę Górniczą (PGG). Przez ten czas spółka została dokapitalizowana przez inwestorów, podjęła trudne działania restrukturyzacyjne i zwiększyła swój potencjał o aktywa KHW. Dziś potrzebuje nowej strategii, która zagwarantuje jej długotrwały rozwój. Zaprezentowany przez nią plan w moim przekonaniu to zapewnia. Jako największy producent węgla kamiennego w Europie PGG musi zwiększyć wydajność, konkurencyjność, rozwinąć sprzedaż i stać się nowoczesną firmą o mocnych podstawach ekonomicznych – podkreśla minister energii Krzysztof Tchórzewski.

>>>
2017-05-04
Już jest numer majowy gazety firmowej PGG

Ukazał się nowy numer miesięcznika Polskiej Grupy Górniczej. To już drugi miesiąc, gdy nasza firmowa gazeta ukazuje się w nowej szacie graficznej. W numerze majowym przygotowaliśmy dla Państwa m.in.: rozmowę z Piotrem Bojarskim wiceprezesem PGG ds. produkcji na temat wydobycia, oszczędności i integracji kopalń PGG z KHW.

>>>
2017-04-29
Prezes PGG Tomasz Rogala o wydobyciu i układzie zbiorowym pracy

Prezes Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala dla portalu WNP.PL

>>>
2017-04-28
Oświadczenie PGG w sprawie wypowiedzi przewodniczącego Sierpnia 80 dla WNP

W związku z wywiadem udzielonym portalowi WNP przez Przewodniczącego Sierpnia 80 Pana Bogusława Ziętka, Zarząd PGG dementuje informację jakoby „bagatelizował poważne problemy PGG”. Podczas spotkania ze wszystkimi organizacjami związkowymi, które odbyło się 27 kwietnia br., w siedzibie PGG, zarząd udzielił wyczerpujących odpowiedzi na kwestie poruszane przez stronę społeczną, w tym m. in. sprawę wydobycia.

>>>
2017-04-27
Polska Grupa Górnicza na Europejskm Kongresie Gospodarczym

W trakcie dziewiątej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego Polska Grupa Górnicza zaprezentuje założenia swojej nowej strategii.

>>>
2017-04-20
PGG umacnia pozycję na rynku węgla

Polska Grupa Górnicza systematycznie rozbudowuje kanały dystrybucji węgla i poszerza ofertę handlową, tak aby najlepiej zaspokoić potrzeby rynku. Działania te dotyczą nie tylko dużych kontrahentów, którzy są obsługiwani na bieżąco, ale także mniejszych klientów kupujących rocznie kilka ton naszych paliw. Polska Grupa Górnicza jest nie tylko dominującym podmiotem na polskim rynku węgla energetycznego z około 50 proc. udziałem w rynku, ale także jednym z największych producentów na europejskim rynku paliw stałych. Konsekwencją tak silnej pozycji rynkowej PGG jest stale wzrastający poziom oczekiwań klientów.

>>>
2017-04-20
Trzeba mierzyć wyżej - wiceprezes PGG ds. produkcji Piotr Bojarski w rozmowie z "Trybuną Górniczą"

Zamieszczamy wywiad Piotra Bojarskiego wiceprezesa PGG ds. produkcji, który ukazał się w dzisiejszej "Trybunie Górniczej".

>>>
2017-04-19
Potrzebujemy ewolucyjnych zmian, a nie rewolucji - prezes PGG Tomasz Rogala w rozmowie z WNP.PL

Zamieszczamy wywiad jakiego prezes PGG Tomasz Rogala udzielił portalowi WNP.PL

>>>
2017-04-18
Prezes PGG Tomasz Rogala w rozmowie z "Nowym Górnikiem"

Zamieszczamy wywiad prezesa Polskiej Grupy Górniczej Tomasza Rogali dla najnowszego wydania "Nowego Górnika".

>>>
2017-04-14
Polska Grupa Górnicza odbudowuje fronty wydobywcze i zwiększa wydajność pracy

Polska Grupa Górnicza odbudowuje fronty wydobywcze i zwiększa wydajność pracy. Spółka reaguje w ten sposób na skutki decyzji produkcyjnych podjętych w latach poprzednich, które spowodowały zmniejszenie ilości ścian wydobywczych z 42,7 w roku 2014 roku do 36 w 2015 roku. Ponadto zakres robót przygotowawczych zrealizowanych w latach 2014 i 2015 zakładał dalsze zmniejszenie ilości ścian wydobywczych do 32 w roku 2017 roku.

>>>
2017-04-14
Weź udział w konkursie Pracuję Bezpiecznie 2017

Zapraszamy do obejrzenia filmu promującego kolejną edycję konkursu „Pracuję bezpiecznie”.

>>>
2017-04-11
Nowy układ zbiorowy do połowy przyszłego roku

Do połowy przyszłego roku zarząd Polskiej Grupy Górniczej chciałby wynegocjować ze stroną społeczną nowy układ zbiorowy pracy, upraszczający zasady wynagradzania i wiążący część płacy górnika z wykonaniem zleconych pracownikom zadań i wynikami firmy. - Kluczowym elementem nowego układu musi być ujednolicenie systemu wynagradzania w firmie, korzystającej dziś z sześciu różnych regulaminów premiowania w tym zakresie. Jednolity system ma być skomponowany tak, by płacić pracownikom za faktyczną, dobrze wykonaną pracę - powiedział we wtorek (11 kwietnia) PAP wiceprezes PGG Jerzy Janczewski, odpowiedzialny w zatrudniającej ponad 43 tys. pracowników spółce za sprawy pracownicze.

>>>
2017-04-11
Nowość w sklepie internetowym Polskiej Grupy Górniczej

PGG wprowadziła do ofety sklepu internetowego nowy produkt Greenpal w 1 tonowych Big Bagach.  Greenpal   jest  nowoczesnym  paliwem węglowym o uziarnieniu 0-20 mm.  Charakteryzuje  się stabilnymi, wysokimi  parametrami jakościowymi,  oraz unikatowo niską podatnością na spiekanie. Wartość opałowa wynosi ≥ 23 MJ/kg a zawartość popiołu < 12 %. Atutem produktu jest relatywnie do ekogroszków korzystna cena. Ogrzewanie Greenpalem   gwarantuje  komfort cieplny  i oszczędności.   Produkt przeznaczony jest do spalania w nowoczesnych kotłach automatycznych a także w tradycyjnych kotłach  z ręcznym zasypem węgla.  Greenpal  nie zawiera domieszki sortymentów mułowych. Produkt dostępny jest dla każdego w komfortowej opcji zakupu w sklepie internetowym PGG z transportem na terenie całej Polski.

>>>
2017-04-07
Magazyn PGG w nowej odsłonie!

Kwiecień to miesiąc wielkich zmian w Polskiej Grupie Górniczej. Nie tylko dokonała się historyczna transakcja przejęcia pracowników i kopalń KHW, ale 7 kwietnia br., ukazał się także magazyn Polskiej Grupy Górniczej w odświeżonej szacie graficznej.

>>>
2017-04-06
Animacje pomagają w szkoleniu górników

Polska Grupa Górnicza dbając o bezpieczeństwo pracy wprowadziła nowe narzędzie - profesjonalne animacje dotyczące tematyki bhp, realizowane przez pracowników Polskiej Grupy Górniczej. Animacje jako filmy instruktażowe realizowane są w oparciu o scenariusze, wykorzystujące okoliczności charakterystycznych wypadków zaistniałych w PGG. Materiały te udostępniane są na wewnętrznych portalach internetowych a ze względu na dokładne odzwierciedlenie rzeczywistych sytuacji panujących w wyrobiskach są chętnie wykorzystywane  podczas procesu szkolenia pracowników. 

>>>
2017-04-01
Ogłoszenie dla kontrahentów

Szanowni Państwo, w imieniu tak Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. w Katowicach („PGG Sp. z o.o.”), jak i Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. w Katowicach („KHW S.A.”), informujemy, że w dniu 1 kwietnia 2017 r. podpisana została umowa sprzedaży na rzecz PGG Sp. o.o. przedsiębiorstwa KHW S.A., w skład którego wchodzą Kopalnia Węgla Kamiennego „Mysłowice-Wesoła”, Kopalnia Węgla Kamiennego „Murcki-Staszic”, Kopalnia Węgla Kamiennego „Wujek” oraz Kopalnia Węgla Kamiennego „Wieczorek”, a także udziały w Śląskim Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. w Katowicach („Przedsiębiorstwo”).

>>>
2017-03-31
Umowa podpisana - połączenie PGG i KHW faktem

Dziś, tj. 31.03.2017 r.  podpisana została umowa, na mocy której z dniem 1 kwietnia 2017 Polska Grupa Górnicza przejmie kopalnie i pracowników KHW. Holding zostanie jej ruchem i wzmocni potencjał już dziś największej w Europie spółki węglowej. PGG po połączeniu z KHW zatrudniać będzie 43,3 tysiąca osób, z czego 12,5 tysiąca osób to obecni pracownicy KHW. Żaden górnik nie straci pracy w wyniku połączenia spółek. Holdingowy Układ Zbiorowy zostanie rozwiązany, natomiast pracowników Holdingu obejmą zasady wynagradzania obowiązujące w Polskiej Grupie Górniczej. Dzięki temu pracownicy KHW będą mieli wyższe zarobki. Średnia pensja górników z KHW ma osiągnąć poziom przeciętnej płacy w PGG i wynosić 6225 złotych. Jest to możliwe dzięki podpisanemu 1 marca porozumieniu ze stroną społeczną.

>>>
2017-03-20
PGG partnerem projektu EPOS-PL System Obserwacji Płyty Europejskiej

Polska Grupa Górnicza weszła w skład polskiego konsorcjum innowacyjnego projektu EPOS-PL - System Obserwacji Płyty Europejskiej, będącego częścią największego europejskiego projektu badawczego związanego z naukami o Ziemi EPOS, który ma być realizowany do 2040 roku. Projekt ten, finansowany w większości z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, obejmuje sieci sejsmologiczne i geodezyjne oraz obserwacje satelitarne i grawimetryczne. Liderem projektu EPOS-PL jest Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, a w skład konsorcjum, oprócz PGG  weszły wiodące ośrodki wyspecjalizowane w naukach o Ziemi, m.in.: Główny Instytut Górnictwa, Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu wspomagane technicznie i informatycznie przez Wojskową Akademię Techniczną oraz Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH w Krakowie.

>>>
2017-03-17
Figura św. Barbary poświęcona 950 m. pod ziemią

Figura patronki górników do tej pory wystawiona była na ołtarzu cechowni Pola Bojków, gdzie  trafiła na początku lat 80-tych w okresie wydarzeń sierpniowych.  W związku z restrukturyzacją cechownia Pola Bojków przestała pełnić swoją funkcję, zaś dla  figury św. Barbary musiano znaleźć godne miejsce. Postanowiono, że najlepszym będzie specjalnie przygotowane wyrobisko na poziomie 950, na podszybiu szybika III. Nowy ołtarz dla św. Barbary wybudowali pracownicy KWK Sośnica  Roman Grajdek z działu elektrycznego  oraz Denis Dąbrowski z działu wentylacyjnego.  Każdy górnik zjeżdżający szybem IV na poziom 750, a następnie szybikiem III na poziom 750 kierując się do pociągu będzie przechodził obok tego wyjątkowego miejsca.

>>>
2017-03-17
Nowy dyrektor kopalni Piast-Ziemowit

Zarząd Polskiej Grupy Górniczej dokonał zmiany na stanowisku dyrektora kopalni zespolonej Piast-Ziemowit w Bieruniu. Z dniem 17 marca br., funkcję dyrektora kopalni objął Pan Rajmund Horst, dotychczasowy dyrektor Zakładu Górniczych Robót Inwestycyjnych w Bieruniu. Pan Rajmund Horst jest absolwentem Politechniki Śląskiej, wydziału techniki eksploatacji złóż, organizacji i ekonomiki górnictwa. Karierę zawodową zaczynał w kopalni Piast, gdzie przeszedł wszystkie szczeble górniczej kariery, od górnika do stanowiska kierownika działu górniczego. Następnie pracował w kopalni Ziemowit na stanowisku dyrektora do spraw produkcji oraz na stanowisku dyrektora Zakładu Górniczych Robót Inwestycyjnych. Pan Rajmund Horst ukończył także studia podyplomowe w zakresie zarządzania oparte o strukturę programu MBA oraz Szkołę Menedżerów Górniczych.

>>>
2017-03-17
Innowacyjny system monitorowania zagrożeń na KWK RUDA

Pracownicy służb dyspozytorskich z ruchu Bielszowice KWK RUDA opracowali nowatorski system animowanej prezentacji rozpływu powietrza oraz monitorowania zagrożeń naturalnych w wyrobiskach górniczych. System BRYZA pozwoli na wprowadzenie nowych technologii w zakresie wizualizacji, których brakowało w dotychczasowych funkcjonujących systemach monitorujących. Rozwiązania wypracowane przez specjalistów z KWK RUDA są pionierskim opracowaniem, który nie był dotychczas dostępny.

>>>
2017-03-09
Nowy numer miesięcznika „Polska Grupa Górnicza”

Zapraszamy do lektury naszej branżowej gazety. W numerze marcowym znajdziemy m.in. relację z obrad Szkoły Eksploatacji Podziemnej, wizyty w PGG analityka ds. węgla z Międzynarodowej Agencji Energii a przede wszystkim informację o podpisaniu porozumienia w sprawie połączenia KHW i PGG.

>>>
2017-03-06
Drużyna z ruchów Marcel i Rydułtowy zdobyła Puchar Ministra

Na stacji narciarskiej Cieńków w Wiśle Malince odbyły się w sobotę Zawody Narciarskie Branży Górniczej w Slalomie Gigancie o Puchar Ministra Energii.  W rywalizacji udział wzięli przedstawiciele Polskiej Grupy Górniczej, Katowickiego Holdingu Węglowego, Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz Tauronu Wydobycie. W sumie było to 154 zawodników, tworzących 17 drużyn.  W zawodach oprócz pracowników branży górniczej startowali też członkowie ich rodzin. Jednak o tym kto zdobędzie Puchar Ministra Energii decydowały wyniki pracowników branży. Za wynik drużynowy przyjęto sumę pięciu najlepszych czasów przejazdu danej drużyny.

>>>
2017-03-01
Porozumienie podpisane - droga do połączenia KHW i PGG otwarta

Przedstawiciele wszystkich związków zawodowych podpisali porozumienie w sprawie włączenia Katowickiego Holdingu Węglowego do Polskiej Grupy Górniczej. Dziś jeszcze minister energii Krzysztof Tchórzewski i jego zastępca Grzegorz Tobiszowski spotkają się z inwestorami. Jutro natomiast odbędzie się spotkanie z wierzycielami czyli bankami. Negocjacje były trudne, ale zawsze coś, co jest cenne, rodzi się w dużym wysiłku. Strona społeczna wykazała się dużą odpowiedzialnością. Bez wątpienia na połączeniu spółek korzysta branża, ale przede wszystkim pracownicy, którzy mają zagwarantowane stabilne miejsca pracy i nie będą się musieli bać o swoje wypłaty – skomentował wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. - Nie ulega wątpliwości, że przeprowadzamy proces bez precedensu.

>>>
2017-02-28
Konsultacje ze stroną społeczną

Związki zawodowe otrzymały w poniedziałek projekt porozumienia w sprawie połączenia Katowickiego Holdingu Węglowego z Polską Grupą Górniczą. Przekazanie dokumentu poprzedziły konsultacje ze stroną społeczną.

>>>
2017-02-24
List prezesa PGG do pracowników

W związku z intensywnymi pracami nad połączeniem Katowickiego Holdingu Węglowego z Polską Grupą Górniczą, prezes PGG Pan Tomasz Rogala skierował list do pracowników Polskiej Grupy Górniczej.

>>>
2017-02-23
Wiceprezes PGG Piotr Bojarski na Szkole Eksploatacji Podziemnej

Wiceprezes Polskiej Grupy Górniczej Piotr Bojarski wziął udział w sesji otwarcia XXVI Szkoły Eksploatacji Podziemnej. W ramach panelu „Restrukturyzacja ponad wszystko” wygłosił referat pt. „Kopalnie zespolone – ważny element restrukturyzacji górnictwa” w którym przestawił proces konsolidacji kopalń, stanowiący priorytetowe przedsięwzięcie Biznes Planu Polskiej Grupy Górniczej na lata 2016-2030. W swym wystąpieniu wiceprezes Piotr Bojarski podkreślił jakie efekty przyniosło połączenie kopalń. Na dzień dzisiejszy można stwierdzić, że konsolidacja umożliwiła optymalizację sfery zatrudnienia i zwiększyła wydajność.  Połączenie komórek organizacyjnych, a także uproszczenie procedur działania, przede wszystkim w obszarach zabezpieczenia i wsparcia produkcji , wpłynęło na ograniczanie liczby pracowników administracyjnych kopalń, wzrost elastyczności w zarządzaniu załogą czy dobrowolne przejścia pracowników wraz z przenoszeniem części nieprodukcyjnej majątku zakładów do Spółki Restrukturyzacji Kopalń.

>>>
2017-02-14
Aukcje na sprzedaż węgla

Polska Grupa Górnicza systematycznie rozwija sprzedaż bezpośrednią. Jako pierwszy producent węgla w Polsce, uruchomiła w lipcu 2016 r. własny sklep internetowy umożliwiając bezpośredni dostęp do zakupu workowanego ekogroszku Retopal. Udostępniono klientom możliwość zapłaty szybkimi płatnościami przy współpracy z firmą dotpay oraz bezpłatną dostawę zamówionego towaru realizowaną przy współpracy PGG z firmą kurierską. W ramach dalszego rozwoju bezpośredniej sprzedaży PGG wprowadza także możliwość zakupu węgla poprzez aukcje elektroniczne. System aukcji elektronicznych stanowi nowy kanał dystrybucji węgla, w którym klienci uzyskują możliwość zakupu oferowanych przez PGG sortymentów i gatunków towaru za pośrednictwem dedykowanego portalu internetowego.

>>>
2017-02-09
II Konferencja Techniczna „Metan Kopalniany – Szanse i Zagrożenia”

8 lutego  br. odbyła się II Konferencja Techniczna „Metan Kopalniany – Szanse i Zagrożenia”, zorganizowana przez Power&Industry pod patronatem Głównego Instytutu Górnictwa, Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Śląskiej oraz Państwowego Instytutu Geologicznego. Głównymi założeniami konferencji była analiza nowoczesnych i skutecznych metod pozyskiwania metanu z  wyrobisk eksploatacyjnych i zrobów oraz efektywnego zagospodarowania gazu ujmowanego systemami odmetanowania.  Polską Grupę Górniczą reprezentowała p. Halina Potoczek z Zespołu Zagrożeń Naturalnych Biura Produkcji PGG sp. z o.o., która w ramach panelu „METAN – Zagrożenia - Środowisko” zaprezentowała referat „Stan zagrożenia metanowego w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o., ujęcie metanu odmetanowaniem i jego gospodarcze wykorzystanie”.

>>>
2017-02-06
Raport o rynku węglowym

Carlos Fernandez Alvarez starszy analityk ds. węgla w Międzynarodowej Agencji Energii, koordynujący kwestie dotyczące sektora górniczego od 2010 r. był gościem i prelegentem podczas spotkania z przedstawicielami sektora górniczego i dziennikarzami, które odbyło się 6 lutego w siedzibie Polskiej Grupy Górniczej. W spotkaniu wzięli także udział m.in. wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski oraz prezes PGG Tomasz Rogala. Prezentacja dotyczyła Średnioterminowego Raportu  na temat Sektora Węglowego i prognoz dotyczących światowego wydobycia oraz zapotrzebowania na węgiel.

>>>
2017-02-03
Ukazał się nowy numer miesięcznika „Polska Grupa Górnicza”

Znajdziemy w nim krótkie podsumowanie ubiegłego roku  - prezesa PGG  Tomasza Rogali a także kalendarium najważniejszych wydarzeń minionych 12 miesięcy. Poza tym w numerze przeczytamy o tym na czym polega połączenie „Jankowic” z „Chwałowicami”, dowiemy się co nowego w Elektrociepłowni „Rydułtowy” a także jaki oddział znalazł się w naszej stałej rubryce „Oni dobrze pracują”. Na szczególną uwagę zasługuje artykuł „Bezpieczeństwo przede wszystkim” w którym znajdziemy informacje dotyczące m.in.  najczęstszych przyczyn wypadków przy pracy i nowych rozwiązań przekazujących wiedzę z zakresu BHP w atrakcyjny i efektywny sposób. W numerze nie mogło też zabraknąć krzyżówki oraz dowcipów z długiej brody Helmuta.  Życzymy miłej lektury.

>>>
2017-01-25
Bezpieczeństwo pracy to priorytet

Polska Grupa Górnicza podsumowała stan bezpieczeństwa w kopalniach w 2016 roku. W roku ubiegłym doszło do  457 wypadków przy pracy, w tym do  jednego wypadku śmiertelnego i jednego wypadku ciężkiego. To znacznie mniej niż w 2015 roku, gdy odnotowano 560 wypadków przy pracy w tym 6 wypadków śmiertelnych. Najczęstszymi przyczynami wypadków były: brak uwagi, wadliwy sposób wykonania pracy i nadmierny pośpiech, przy czym należy zwrócić uwagę, że przyczyny te często współwystępowały ze sobą lub z szeregiem innych okoliczności przyczyniających się do zaistnienia wypadku.

>>>