Oświadczenie PGG w sprawie apelacji sądowej

Zarząd Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. nie podjął decyzji o złożeniu apelacji od wyroku Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydziału IV Karnego z dnia 29.03.2016 roku w sprawie z oskarżenia prywatnego Kompanii Węglowej S.A. przeciwko Bogusławowi Ziętkowi oraz Marcelemu Murawskiemu. Należy podkreślić, że Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. nie jest stroną wyżej wymienionego postępowania sądowego. Zdaniem Zarządu Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. apelacja powinna zostać cofnięta.

czolowka.jpg

Udostępnij