Szereg korzyści z konsolidacji kopalń

1 lipca w Polskiej Grupie Górniczej nastąpiły poważne zmiany organizacyjne. Integracja kopalń wynikająca z porozumienia o utworzeniu PGG stała się faktem, a wraz z nią realna szansa na spore oszczędności. Zespolenie pozwoli na obniżenie kosztów wydobycia co jest priorytetem dla całego sektora górnictwa. Technologiczne połączenia pomiędzy ruchami kopalń zespolonych daje możliwość likwidacji niewykorzystanej infrastruktury zarówno na powierzchni, jak i pod ziemią. Perspektywa wspólnego korzystania z kosztownych maszyn i urządzeń oraz koordynowanie procesów produkcyjnych pod okiem wspólnego gospodarza to kolejne korzyści wynikające z konsolidacji kopalń. Łatwiej będzie również zaplanować efektywne wykorzystanie złoża. Powołanie do życia kopalń zespolonych jest szansą na lepsze wykorzystanie kadry zarządzającej oraz średniego dozoru, daje również możliwość wyeksploatowania resztkowych zasobów kopalń schyłkowych przy wykorzystaniu infrastruktury kopalń perspektywicznych.


Udostępnij