Oświadczenie Polskiej Grupy Górniczej w sprawie publikacji DGP

W związku publikacją Dziennika Gazety Prawnej z dnia 5 października br., Polska Grupa Górnicza informuje, że na obecnym etapie nie ma żadnych decyzji w sprawie przeniesienia kopalń Sośnica i Halemba-Wirek do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Ruch Halemba jest częścią kopalni zespolonej „Ruda” utworzonej 1 lipca br., i prowadzi normalną działalność wydobywczą.

Dla dalszego funkcjonowania KWK Sośnica, kluczowym założeniem porozumienia osiągniętego ze stroną społeczną jest osiągnięcie przez kopalnię rentowności. W KWK Sośnica uzbrojone i uruchomione zostaną dwie ściany wydobywcze. Ustalono ze stroną społeczną, że do końca stycznia 2017 roku trwać będzie okres testowy. Jeśli kopalnia będzie zdolna do generowania dodatniego wyniku finansowego, to pozostanie w strukturach PGG.


Udostępnij