PGG przetestowała nowe aparaty ucieczkowe

W Polskiej Grupie Górniczej przeprowadzono testy nowych tlenowych aparatów ucieczkowych produkcji ukraińskiej. Testy przeprowadzono w warunkach dołowych, w  sytuacji symulującej ucieczkę ze strefy zagrożonej. Ratownicy Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego Ruchu Ziemowit przeprowadzili testy 10 aparatów tlenowych ucieczkowych SSS-1PVMKS wyprodukowanych przez ukraińską firmę Dezega. Testy przeprowadzono w warunkach dołowych, w sytuacji symulującej wycofywanie się ze strefy zagrożonej w atmosferze niezdatnej do oddychania. Ratownicy z kopalnia Piast-Ziemowit wyposażeni w aparaty ucieczkowe przeszli podziemnymi wyrobiskami korzystając m. in. z zaniżonych przejść, pochylni, drabin oraz przeszkód znajdujących się na drodze ewakuacji. Łącznie  w ciągu 70 minut testu pokonali dystans  4 km. Wszystkie aparaty spełniły podstawowe kryterium, czyli czas ochronnego działania przez minimum 60 min. Jak wynika z opinii ratowników, głównym atutem stosowanych aparatów była wygoda noszenia oraz niska masa w porównaniu z obecnie stosowanymi w kopalniach PGG.

Testy przeprowadzono w związku z pojawieniem się na rynku nowych aparatów ucieczkowych z tlenem związanym chemicznie, które spełniają wymóg czasu ochronnego działania wynoszącego minimum 60 minut. Tego typu aparaty ucieczkowe nie są obecnie wykorzystywane w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej. Spółka w związku z pojawieniem się nowej oferty rynkowej postanowiła sprawdzić, jak aparaty zachowują się w warunkach dołowych, w sytuacji działania w zagrożonej atmosferze. Testy w żaden sposób nie zobowiązują PGG do zakupu sprawdzanych aparatów i miały wyłącznie formę szkoleniową.

Aparaty SSS-1PVMKS  przeznaczone są dla górnictwa podziemnego i innych gałęzi przemysłu. Służą do bezpiecznego opuszczania strefy objętej pożarem, wyrzutem gazów lub awarią instalacji chemicznej.  Podczas ucieczki, aparaty chronią układ oddechowy użytkownika przed gazami szkodliwymi dla zdrowia. Sprawdzają się również tam, gdzie stężenie tlenu jest niewystarczające do oddychania.

Aparaty przeznaczone są do jednorazowego użycia,  wyłącznie w przypadku ucieczki z zagrożonej strefy dlatego nie mogą być stosowane podczas pracy.


Udostępnij