Polska Grupa Górnicza poprawia wyniki

W październiku Polska Grupa Górnicza pierwszy raz wypracowała zysk w wysokości 15 mln zł. Podobnego wyniku spółka spodziewa się też w listopadzie i grudniu. Tą wiadomość przekazał wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, który wspólnie z ministrem energii Krzysztofem Tchórzewskim uczestniczył 22 listopada br., w spotkaniu z dziennikarzami w siedzibie PGG. -  Gdyby ktoś o tym mówił w czerwcu-lipcu, pewnie podważalibyśmy wiarygodność takich prognoz, a one są faktem. Jest duża nadzieja, że listopad i grudzień będą podobne, jeśli chodzi o wynik finansowy. Wchodzimy w etap zarządzania górnictwem a nie gaszenia pożarów - powiedział wiceminister Grzegorz Tobiszowski.

Konferencja dotyczyła zaakceptowania przez Komisję Europejską pomocy dla górnictwa. Ministrowie poinformowali, że program obejmuje pomoc na pokrycie bieżących strat produkcyjnych kopalń oraz
na pokrycie kosztów nadzwyczajnych w ramach zgłoszonego do Komisji Europejskiej wniosku notyfikacyjnego pn. „Pomoc państwa dla sektora górnictwa węgla kamiennego w latach 2015 – 2018”.

- Porównując sytuację sprzed zeszłorocznej Barbórki z sytuacją dzisiejszą można zauważyć, że osiągamy stabilność a decyzja KE to krok do osiągnięcia w 2018 r. wyniku „zero plus” – zgodzili się ministrowie.

Pomoc na koszty nadzwyczajne będzie przeznaczona na urlopy górnicze, urlopy dla pracowników zakładów mechanicznej przeróbki węgla oraz jednorazowe odprawy pieniężne dla osób zatrudnionych w jednostkach przekazywanych oraz przewidzianych do przekazania ruchów i kopalń. Chodzi
o Ruch Jas-Mos, Ruch Anna, KWK Sośnica, Ruch Śląsk, KWK Krupiński oraz części infrastruktury Ruchu Pokój I i część infrastruktury Ruchu Rydułtowy – zakłady mechanicznej przeróbki węgla a także szyby Leon III w Ruchu Rydułtowy oraz Otylia i Wanda w Ruchu Pokój.

W tej kategorii pomocy znajdują się również koszty wygaszania kopalń oraz działań
po zakończeniu tego procesu. Dotyczy to również zabezpieczenia kopalń przed zagrożeniem wodnym, gazowym i pożarowym czy usuwanie szkód górniczych (koszty Spółki Restrukturyzacji Kopalń).

-  Program dotyczy blisko 8 mld zł, które pomogą w uzdrowieniu sytuacji w górnictwie. Wierzę, że przy zrozumieniu strony społecznej oraz instytucjonalnych wierzycieli spółek, uda nam się wyprowadzić sektor na prostą już w 2018 r.mówił minister Krzysztof Tchórzewski

Decyzja Komisji Europejskiej to kolejny etap w restrukturyzacji sektora węgla kamiennego. Kolejnymi etapami będą dalsza optymalizacja działań poszczególnych spółek, w tym realizacja biznesplanu przez Polską Grupę Górniczą i osiągnięcie przez nią dodatniego wyniku finansowego na koniec 2017 r.

- Obecnie jednym z największych wyzwań stojących przed branżą jest plan finansowy i restrukturyzacyjny Polskiej Grupy Górniczej, zarząd spółki zobowiązany jest do pilnowania parametrów efektywnościowych oraz finansowych ponieważ tylko rzetelna restrukturyzacja uchroni nas przed koniecznością zwrotu 1,5 mld zł. pieniędzy zainwestowanych w PGG – dodał minister Tchórzewski.

Wiceminister Grzegorz Tobiszowski odnosząc się także do pojawiających się w prasie informacji na temat straty PGG w 2016 r. przypomina, że biznesplan spółki zakłada stratę na koniec bieżącego roku, nie będzie ona jednak tak wysoka.  Zdaniem ministra Tobiszowskiego strata PGG za 2016 r., która w biznesplanie spółki zaplanowana została na 370 mln zł w rzeczywistości wyniesie 400 mln zł. Zdaniem ministrów otrzymana notyfikacja daje pewność, że proces przeprowadzany jest zgodnie z wytycznymi z Brukseli.

Wiceminister Tobiszowski zwrócił też  uwagę, że PGG od czasu powstania (maj 2016 r.) podjęła szereg działań zmierzających do polepszenia wyników techniczno-ekonomcznych. - Spółka realizuje działania ukierunkowane na odbudowę zdolności produkcyjnych i poza normalnym odtwarzaniem frontu przygotowuje 4 dodatkowe ściany, które będą uruchomione w 2017 i 2018 r. Ograniczyła gotówkowy koszt produkcji węgla o ponad 332 mln zł, zwiększyła również poziom uzyskiwanej średniej ceny zbytu węgla z 209 zł za tonę w maju do 238 zł w październiku – wyjaśnił.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Udostępnij