Konferencja Górnictwo 2016

Prezes PGG Tomasz Rogala 25.11.2016 r. uczestniczył w konferencji Górnictwo 2016 zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości. Dyskusja w ramach pierwszego panelu z udziałem wiceministra Grzegorza Tobiszowskiego dotyczyła sytuacji górnictwa dzisiaj, restrukturyzacji branży i programu dla górnictwa do 2030 roku.  Podsumowania minionego roku w branży dokonał wiceminister Grzegorz Tobiszowski, podkreślając, że powiązanie sektora górnictwa węgla kamiennego z energetyką jest realizacją założeń programowych PiS z 2011 r. Pierwszym krokiem na tej drodze było stworzenie Ministerstwa Energii. Minister wśród kolejnych zrealizowanych zadań wymienił uratowanie przed upadłością Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz utworzenie Polskiej Grupy Górniczej przy udziale podmiotów notowanych na giełdzie.

Gdybyśmy nie mieli pomysłu na górnictwo, nigdy by się nie udało stworzyć Polskiej Grupy Górniczej na platformie biznesowej - powiedział Grzegorz Tobiszowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Energii, pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.

Polska Grupa Górnicza sukcesywnie poprawia wyniki zaś strata przewidziana na koniec roku będzie bardzo zbliżona do założeń biznesplanu. Jednym z działań restrukturyzacyjnych było m.in utworzenie kopalń zespolonych, które  daje spółce oszczędności rzędu 63 mln zł rocznie.  Powstanie kopalń zespolonych i działania zarządu nakierowane są na to, żeby w najkrótszym możliwym terminie zwiększyć liczbę ścian wydobywczych w kopalniach o najlepszych zasobach, tam gdzie znajduje się węgiel w wysoko jakościowych klasach. Stąd w przyszłym roku dwie dodatkowe ściany uruchomione zostaną w kopalniach Bielszowice i Pokój, a w kolejnych latach w kopalniach Piast i Chwałowice – podkreślił prezes Tomasz Rogala.

Drugi panel konferencji zdominował temat powiązania  górnictwa z energetyką. Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej, przyznał, że udział spółek energetycznych w PGG daje większą stabilizację spółce, a stronie energetycznej bardziej szczegółowy wgląd w specyfikę procesów funkcjonowania spółek węglowych i zrozumienia tych procesów.

- To przejawia się w takich obszarach jak rytmiczność odbiorów oraz większym zrozumieniu dla jakości i specyfiki mieszanek paliwowych, które my dedykujemy dla odbiorców . To ma bardzo pozytywny charakter. Jest również kwestia ceny paliwa, którą gwarantuje wieloletni kontrakt z producentem i bardziej korzystne ceny, niż przy zakupie węgla z zewnątrz – powiedział prezes Rogala.

fotokonferencja.JPG

Udostępnij