Premier rządu Beata Szydło specjalnie dla PGG

Premier Beata Szydło z okazji zbliżającej się Barbórki udzieliła wywiadu specjalnie dla miesięcznika Polskiej Grupy Górniczej. - Potrzebujemy spokoju i wzajemnego zrozumienia we wdrażaniu programu restrukturyzacji branży. Także na linii Rząd Polski – Komisja Europejska. Dlatego cieszy nas, że Komisja Europejska zaakceptowała program łagodzący społeczne i środowiskowe skutki restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2015 – 2018. Dozwolona pomoc sięgnie ośmiu miliardów złotych – powiedziała w wywiadzie dla PGG premier Beata Szydło.

W rozmowie szefowa rządu odniosła się także do największych problemów i zagrożeń związanych z reformą górnictwa. Wśród nich wymieniła ogromne zadłużenie spółek węglowych, a co za tym idzie niedoinwestowanie kopalń, bardzo niskie ceny węgla na światowych rynkach co skutkuje tym, że koszty produkcji przewyższają cenę jego sprzedaży a także zalew importu taniego surowca zza wschodniej granicy. Pani premier podsumowała także dotychczasowe działania Polskiej Grupy Górniczej  i efekty kilkumiesięcznej działalności, mówiąc: - Jednym z elementów naszego planu było powstanie Polskiej Grupy Górniczej. PGG z początkiem maja 2016 roku przejęła 11 kopalń i cztery zakłady Kompanii Węglowej. Inwestorzy zadeklarowali dokapitalizowanie PGG na łączną kwotę ponad 2,4 mld zł (dotąd przekazano ok. 1 mld zł), z czego 1,8 mld zł w gotówce. Pierwsze efekty działalności spółki już obserwujemy. PGG ograniczyła gotówkowy koszt produkcji węgla o 332,5 mln zł i zwiększyła dobową produkcję o 15 tys. ton, a średnia cena węgla z tej spółki wzrosła o 13,9 proc. Zatrudnienie zmniejszyło się natomiast o 821 osób. W październiku Polska Grupa Górnicza pierwszy raz wypracowała zysk (15 mln zł). Podobnego wyniku spodziewa się też w listopadzie i grudniu – powiedziała pani premier.

Odnosząc się do pytania o najbliższą przyszłość i działania w branży górniczej, zapewniła, że  nadal stopniowo, zgodnie z planem i w porozumieniu ze związkami zawodowymi rząd będzie realizować plan naprawy polskiego górnictwa.

Przypomniała, że pomoc publiczna przyznana przez Komisję Europejską ma również służyć zapewnieniu parasola socjalnego górnikom, którzy chcą dobrowolnie odejść z branży

- Pracownicy kopalń mogą skorzystać z urlopów górniczych oraz jednorazowych odpraw pieniężnych. Do tej pory z takich instrumentów skorzystało ponad 5 tysięcy górników. Kolejne 4 tysiące pracowników zadeklarowało chęć skorzystania z pakietu. Jednocześnie pracownicy likwidowanych ruchów, którym nie przysługują uprawnienia do urlopu górniczego mają zapewnione miejsca pracy w innych kopalniach.

Zapewniła jednocześnie, że zdaje sobie sprawę z faktu, że zawsze gdy wdrażane są zmiany, mogą one wywoływać niepokój co do przyszłości.

 


numer 08 - grudzień 2016
pobierz pdf

Udostępnij