PGG złożyła ofertę pracy dla pracowników kopalni Makoszowy

Polska Grupa Górnicza złożyła ofertę dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń skierowaną do pracowników kopalni Makoszowy. - Polska Grupa Górnicza oferuje miejsca pracy dla załogi kopalni Makoszowy we wszystkich kopalniach naszej spółki – mówi Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej. Łącznie kopalnie PGG mogą zatrudnić 1748 osób, z czego kopalnia Ruda zgłosiła zapotrzebowanie na 338 pracowników, kopalnia Piast-Ziemowit 650 pracowników, kopalnia ROW 452 pracowników, zaś kopalnia Bolesław Śmiały 308 pracowników. Marek Tokarz, prezes Spółki Restrukturyzacji Kopalń poinformował, że obecnie w kopalni Makoszowy trwa akcja informacyjna skierowana do załogi. - Zbieramy deklaracje od pracowników, którzy chcą podjąć pracę w Polskiej Grupie Górniczej – powiedział prezes Tokarz.

makoszowy.jpg

Udostępnij