Św. Barbara, dar Zarządu PGG, w australijskiej katedrze.

Uroczyste odsłonięcie w katedrze Broken Hill  figury św. Barbary  przekazanej przez Zarząd Polskiej Grupy Górniczej rozpoczęło obchody jubileuszu 100 lecia australijskiej diecezji Wilcannia –Forbes. Podczas poświecenia figury biskup Columba Macbeth – Green podkreślił, że wizerunek świętej wykonany został z polskiego węgla i został przekazany przez polskich górników jako dar dla australijskiej katedry. Figura św. Barbary, którą ufundował Zarząd Polskiej Grupy Górniczej,  została poświęcona podczas uroczystej mszy świętej na Jasnej Górze i wysłana do diecezji Wilcannia-Forbes, w której biskupem jest także Paulin - O. bp Columba Macbeth-Green, który przebywał w Polsce z okazji Światowych Dni Młodzieży. Zainteresowały go tradycje i zwyczaje polskich górników, które chciałby przenieść do swojej diecezji, m.in. kult św. Barbary jako patronki górników. W swojej katedrze w Broken Hill postanowił stworzyć ołtarz dedykowany patronce górników, a w nim umieścić figurę św. Barbary. Biskup uznał, że najlepsza byłaby figura wyrzeźbiona z węgla. Problem w tym, że węgiel kamienny wydobywany w Australii nie nadaje się do rzeźbienia. Stąd pomysł, żeby figura świętej Barbary pochodziła z Polski. Zarząd PGG ufundował więc rzeźbę i po uroczystym poświęceniu i długiej podróży przez ocean trafiła ona do australijskiej katedry.

                                  

figura.jpg

Udostępnij