Cennik usług świadczonych przez PGG

cennik obowiązuje od 01.04.2018 r.

Lp. Zakres usług Cena
1 Pracownik dołowy markownia, łaźnia, lampa, półmaska P2 jednorazowego użytku, zatyczki do uszu, aparat ucieczkowy 22,45 zł/rdn
2 Pracownik powierzchniowy Markownia 1,38 zł/rdn
Łaźnia 10,00 zł/rdn
3 Korzystanie z metanomierzy 2,15 zł/pobranie
4 Przeszkolenie pracowników dla prac długotrwałych trwających dłużej niż 7 dni 39,00 zł/osobę
5 Kaucja za karty identyfikacyjne** 20 zł/szt