Ruch Jankowice

44-253 Rybnik

ul. Jastrzębska 12

32 7392 113

32 7392 330

jankowice@pgg.pl


Charakterystyka

Historia kopalni

 • 1913r. - przystąpienie do pierwszych prac przy budowie kopalni
 • 1916r. - pierwsze wydobycie węgla - 21 czerwiec,
 • 1922r. - kopalnia zmienia nazwę na „Szyby Blüchera”,
 • 1934r. - kopalnia otrzymuje nazwę „JANKOWICE”,
 • 1950r. - 4. maja - najtragiczniejszy wypadek zbiorowy - wybuch metanu i pyłu węglowego powoduje śmierć 29 górników,
 • lata 1974 - 1988 - rozbudowa kopalni: budowa kompleksu trzech szybów, rozbudowa poziomów wydobywczych, wzrost wydobycia (- 1979r. - wydobycie roczne 3,5 mln t ,- 1982r. - wydobycie roczne 4,3 mln t, - 1985r. - wydobycie roczne 5,1 mln t, - 1988r. - wydobycie roczne 5,6 mln t,
 • 1990r. - kopalnia staje się samodzielnym podmiotem gospodarczym,
 • 1993r. - kopalnia wchodzi w skład Rybnickiej Spółki Węglowej S.A.
 • 2003r. - kopalnia zostaje wcielona w skład Kompani Węglowej S.A.
 • 2004r. - oddanie do ruchu szybu 8 (przedział wschód)
 • 2006r. - oddanie do ruchu szybu 8 (przedział zachód)
 • 2008r. - rozpoczęcie robót związanych z modernizacją zakładu przeróbczego
 • 2011r. - rozpoczęcie robót związanych z głębieniem szybu 8

Zatrudnienie

Stan zatrudnienia wynosi  3078 pracowników.

Zdolności produkcyjne

- fron górniczy 12 000 t/d
- transport poziomy 18 000 t/d
- transport pionowy 17 000 t/d
- wentylacja 17 000 t/d
- przeróbka mech. węgla 17 000 t/d

Oferta handlowa

KWK JANKOWICE  jest producentem wysokiej jakości węgla w sortymentach: grubych  , średnich  oraz miałów węglowych i  flotokoncentratu.

Węgiel z KWK „Jankowice” charakteryzuje się następującymi parametrami:

 • Typ węgla: 32.2 i 33
 • Sortymenty grube: ( Kostka, Orzech, Orzech I, Orzech II) – zawartość siarki do 0,6%, zawartość popiołu do 10%, wartość opałowa minimum 29 000 kJ/kg
 • Sortymenty średnie: Groszek Boruta zawartość siarki do 0,6%, zawartość popiołu do 11%, wartość opałowa minimum 29 000 kJ/kg
 • Groszek o uziarnieniu 5 – 25 mm : zawartość siarki do 0,6%, zawartość popiołu do 11%, wartość opałowa minimum 28 000 kJ/kg
 • Miał I : zawartość siarki do 0,6%, zawartość popiołu do 12%, wartość opałowa minimum 29 000 kJ/kg
 • oraz Miał II o zawartości siarki do 0,6% i wartościach opałowych od 20000 kJ/kg do 27999 kJ/kg

Kopalnia prowadzi sprzedaż poszczególnych sortymentów na „wagony” – transport kolejowy oraz samochody.

Transport kolejowy Transport samochodowy
Kostka Kostka
Orzech Orzech
Orzech II Orzech  I
Groszek  5 – 25 mm Orzech II
Miał - klasa I Groszek  5 – 25 mm
Miał – klasa II Boruta  Groszek
  Miał - klasa I  29
  Miał - klasa II  23
  Miał II  21 D
  FLOTOKONCENTRAT 

Kopalnia „Jankowice” zapewnia nowoczesny i szybki załadunek w godzinach od 6.00 do 22.00 na pięciu wagach drobnicowych.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Dziale Obsługi Klienta KWK Jankowice pod nr telefonów (32) 7392892 , (32)  7392893, (32)  7392717, (32)  7392716 oraz u kierownika Działu Obsługi Klienta  (32)  7392891

Istotne informacje na temat kopalni

Złoże węgla kamiennego „Jankowice” leży w obrębie województwa śląskiego, na terenie następujących miast i gmin:

 • gmina i miasto Rybnik (dzielnice: Boguszowice, Gotartowice, Popielów),
 • gmina Świerklany (miejscowości: Jankowice, Świerklany Górne i Dolne),
 • gmina Marklowice (miejscowość Marklowice).

Koncesja na wydobywanie węgla i metanu nr 215/93 zatwierdzona przez MOŚZNiL dnia 26.01.1994r uzupełnionej decyzją z dnia 17.06.1996r znak BKk/PK/7668/96; ważna do 31.01.2019r.

Kopalnia „Jankowice” wchodzi w skład PGG i podlega nadzorowi górniczemu Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku.

Lokalizacja