Ruch Halemba

41-706 Ruda Śląska

ul. Kłodnicka 54

32 7183 000

32 7183 020

halemba@pgg.pl


Charakterystyka

Kopalnia „Halemba-Wirek”  znajduje się w centrum aglomeracji górnośląskiej. Główny zakład górniczy kopalni zlokalizowany jest w dzielnicy Rudy Śląskiej – Halembie.

W bezpośredniej bliskości przebiega autostrada A-4 Kraków-Katowice-Wrocław oraz Drogowa Trasa Średnicowa łącząca Katowice z Gliwicami.

W dniu 26 lipca 2007r. Zarząd Kompanii Węglowej S.A. połączył istniejące Oddziały: KWK „Polska-Wirek” i KWK „Halemba” w dwuruchowy zakład górniczy pod nazwą Oddział KWK „Halemba-Wirek”.

Obszar górniczy kopalni wynosi 56,22 km2 , z czego na Ruch Halemba przypada 24,12 km2 , a na Ruch Wirek 32,10 km2.

Historia kopalni

Ruch Halemba

Kopalnia „Halemba” jako dwupoziomowa została przekazana do eksploatacji 01.07.1957r. W skutek rosnącego zapotrzebowania na węgiel gazowo-koksowy 12 lipca 1980r. ruszyła na wskroś nowoczesna „kopalnia pod kopalnią” -„Halemba Głęboka”. Wówczas to w czasie zgłębiania szybu „Grunwald III” do poziomu wydobywczego 1030m zastosowano nowatorską metodę budowy wieży basztowej poza rurą szybową, a po jej wykonaniu najechano nią na szyb z odległości 120m. Aktualnie w Ruchu Halemba prowadzonych jest szereg inwestycji modernizujących zakład górniczy, które w przyszłości pozwolą na podniesienie poziomu wydobycia.

Ruch Wirek

Kopalnia „Polska-Wirek" powstała 1 listopada 1995 roku z połączenia dwóch, kopalń, a mianowicie „Nowy Wirek" w Rudzie Śląskiej i „Polska" w Świętochłowicach,. W ciągu 17 lat jakie upłynęły od utworzenia nowego zakładu górniczego zasoby węgla przewidziane do eksploatacji na Ruchu Wirek zostały sczerpane. Jednocześnie w związku z całkowitym zdekapitalizowaniem się infrastruktury technicznej podjęto decyzję o likwidacji Ruchu Wirek z terminem zakończenia tego przedsięwzięcia do końca 2014 roku.

Zatrudnienie

Zatrudnienie w kopalni na obu ruchach wynosi 2656 pracowników.

Oferta handlowa

W swojej ofercie Oddział KWK „Halemba-Wirek” posiada węgiel energetyczny oraz koksowy typu 34.1, 34.2 w sortymentach: miał, orzech.

Odbiór węgla z Oddziału KWK „Halemba-Wirek” może odbywać się transportem kolejowym lub samochodowym.

Oferowany sortyment handlowy:

Sortyment Wymiar ziarna w mm Kaloryczność - Popiół - Siarka
Orzech* 120-25 29-09-06
Miał II 20-0 08-08-06
Miał II 20-0 29-09-06
Miał II 20-0 26-15-06
Miał II 20-0 25-15-06
Miał II A 20-0 24-17-08
Miał II A 20-0 23-19-08
Miał II A 20-0 22-22-08
Miał II A 20-0 21-25-08
Miał II A* 20-0 20-26-08
Miał II A 20-0 19-27-08

* możliwość odbioru samochodowego

Lokalizacja