Ruch Pokój

41-710 Ruda Śląska

ul. Niedurnego 13

32 7184 777

32 2487 889

pokoj@pgg.pl


Charakterystyka

Historia kopalni

Kopalnia „Pokój” to jeden z najstarszych zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.

Pierwsze zatwierdzone nadanie na uruchomienie wydobycia węgla na terenie Rudy nastąpiło 23 stycznia 1752 roku (kopalnia „Brandenburg” - pierwowzór kopalni „Wawel”). 
W obecnym kształcie kopalnia funkcjonuje od 1995 roku, kiedy to nastąpiło połączenie z  kopalnią „Wawel”.

Zatrudnienie

Stan zatrudnienia wynosi 1574 pracowników.

Zdolności produkcyjne

Dobowe wydobycie kształtuje się na poziomie 5 500 ton węgla.

Oferta handlowa

Kopalnia „Pokój” w chwili obecnej produkuje następujące  sortymenty węgla:

  • kostka, wartość opałowa 31 000 kJ/kg, zapopielenie: do 5%, zasiarczenie: 0,6%
  • orzech, wartość opałowa 30 000 kJ/kg, zapopielenie: 5 ÷ 6%, zasiarczenie: 0,6%
  • groszek, wartość opałowa 30 000 kJ/kg, zapopielenie: 6 ÷ 7%, zasiarczenie: 0,6%
  • miały, wartość opałowa od 19 000 ÷ 23 000 kJ/kg, zapopielenie: 30 ÷ 22%, zasiarczenie: 0,8%

Inne istotne informacje o kopalni

Kopalnia „Pokój” prowadzi działalność górniczą na terenie silnie zurbanizowanych i uprzemysłowionych dzielnic miasta Ruda Śląska.

Posiada nowoczesny Zakład Wzbogacania Miałów i produkuje węgiel energetyczny, który jest uznany wśród odbiorców krajowych i zagranicznych.

Lokalizacja