Informujemy, że w związku z nabyciem przez PGG sp. z o.o. zorganizowanych części przedsiębiorstwa KW S.A.:

  • opublikowane ogłoszenia przetargowe przez Kompanię Węglową S.A. na www.kwsa.pl będą nadal prowadzone w PGG sp. z o.o.
  • ogłoszenia o aukcjach odpadów dla Polskiej Grupy Górniczej (ogłoszone po 01.05.2016 r.) będą publikowane na stronie PGG sp. z o.o.

POLSKA GRUPA GÓRNICZA sp. z o.o. informuje, że wszystkie postępowania i aukcje odpadów (uruchomione przez KW S.A. i PGG sp. z o.o.) są prowadzone w oparciu o "REGULAMIN POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO ORAZ  ZAWIERANIA UMÓW NA SPRZEDAŻ  ZŁOMU METALI ORAZ WYBRANYCH RODZAJÓW ODPADÓW (Z WYŁĄCZENIEM ODPADÓW WYDOBYWCZYCH) Z ODDZIAŁÓW KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. W KATOWICACH”, który na mocy umowy sprzedaży składników majątkowych KW S.A. został przejęty przez PGG sp. z o.o.

Aukcje na sprzedaż odpadów

22.12.2016

Ogłoszenie o aukcji

OGŁOSZENIE

 

Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 informuje, że

najbliższa planowana aukcja elektroniczna odpadów odbędzie się w marcu 2017 r.

 

Sprzedażą w formie aukcji objęte są odpady z grup: 13 01, 13 02, 13 03, 16 02, 16 06.

 

Szczegółowe warunki postępowania zostały ogłoszone w zakładce (z prawej strony): Informacja o postepowaniach przetargowych na sprzedaż odpadów

 

Informacji w sprawie warunków udziału w aukcjach odpadów udzielają:

Grzegorz Wyszogrodzki, g.wyszogrodzki@pgg.pl   tel /32/ 757 2660

Klaudiusz  Szczurek,  k.szczurek@pgg.pl   tel /32/ 757 2125