Informujemy, że w związku z nabyciem przez PGG sp. z o.o. zorganizowanych części przedsiębiorstwa KW S.A.:

  • opublikowane ogłoszenia przetargowe przez Kompanię Węglową S.A. na www.kwsa.pl będą nadal prowadzone w PGG sp. z o.o.
  • ogłoszenia o aukcjach odpadów dla Polskiej Grupy Górniczej (ogłoszone po 01.05.2016 r.) będą publikowane na stronie PGG sp. z o.o.

POLSKA GRUPA GÓRNICZA sp. z o.o. informuje, że wszystkie postępowania i aukcje odpadów (uruchomione przez KW S.A. i PGG sp. z o.o.) są prowadzone w oparciu o "REGULAMIN POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO ORAZ  ZAWIERANIA UMÓW NA SPRZEDAŻ  ZŁOMU METALI ORAZ WYBRANYCH RODZAJÓW ODPADÓW (Z WYŁĄCZENIEM ODPADÓW WYDOBYWCZYCH) Z ODDZIAŁÓW KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. W KATOWICACH”, który na mocy umowy sprzedaży składników majątkowych KW S.A. został przejęty przez PGG sp. z o.o.

Aukcje na sprzedaż odpadów

12.12.2017

Ogłoszenie o aukcji

Katowice, 12-12-2017 r.

 

OGŁOSZENIE O AUKCJI

Polska Grupa Górnicza sp. z o.o.  40-039 Katowice, ul. Powstańców 30,
ogłasza aukcję elektroniczną na sprzedaż odpadów wyspecyfikowanych w poniższej tabeli.
Aukcja odbędzie się na stronie internetowej www.pgg.pl - Pozostała działalność,
Sprzedaż odpadów - Aukcje elektroniczne
w dniu 20-12-2017 r. (środa) o godz. 900

 

  1. Rodzaje i ilości odpadów przeznaczonych do sprzedaży na aukcji elektronicznej:
Numer zadania Rodzaj odpadu Opis odpadu w ramach danego kodu Kod odpadu Szacunkowa ilość odpadów [kg]
1 Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych X 13 01 10* 11 000
4 Inne oleje hydrauliczne   13 01 13* 1 000
5 Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych X 13 02 05* 7 000
6 Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe   13 02 06* 500
8 Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe X 13 02 08* 25 000
9 Mineralne oleje i ciecze stosowane stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła, niezawierające związków chlorowcoorganicznych X 13 03 07* 3 500
10 Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01 X 13 03 08* 5 500
12 Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła X 13 03 10* 2 000
13 Baterie i akumulatory Pb Akumulatory samochodowe, z wózków jezdniowych i podnośników, baterie z zasilaczy awaryjnych, telefonów kopalnianych 16 06 01* 6 500
17 Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 160209 do 160212 Monitory, telewizory 16 02 13* 750
18 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 160209 do 160213 Komputery i laptopy X 16 02 14 2 000
19 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 160209 do 160214 - pozostały zużyty sprzęt M. in. radiotelefony, centrale metanometryczne, głośniki, drukarki, kserokopiarki, wagi, czajniki, metanomierze, ładownice, liczniki, mierniki, niszczarki, kasy fiskalne, lampy, kalkulator,  telefony, wzmacniacze, prostowniki, faksy, ładowarka akumulatorowa 16 02 14 10 000
21 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 160215 M. Iin. płytki bazowe, lampy nahełmne, podzespoły elektryczne, układy zapłonowe 16 02 16 600
  1. Sprzedający informuje, że jest w posiadaniu fotografii części odpadów oferowanych na aukcji. Firmy zainteresowane ich otrzymaniem proszone są o kontakt z niżej wymienionym organizatorem aukcji.
  2. Sprzedający informuje, że załadunek Odpadów w postaci zużytych baterii i akumulatorów (kody: 160601*) oraz odpadów w postaci zużytych olejów (kody: 130110*, 130113*, 130205*, 130206*, 130208*, 130307*, 130308*, 130310*) jest po stronie Kupującego.
  3. Sprzedający informuje, że okres obowiązywania cen wylicytowanych w przedmiotowej aukcji będzie obowiązywał od dnia zatwierdzenia ww. cen przez osoby uprawnione do reprezentowania Sprzedającego do dnia 28-02-2018 r.
  4. Wykaz Oddziałów, które zgłosiły szacunkowe ilości odpadów do aukcji wg kodów odpadów. Sprzedający zastrzega, iż sprzedaż odpadów może odbywać się z pozostałych Oddziałów
    PGG sp. z o.o.:

Nr zadania

Kod odpadu

Wykaz Oddziałów

1

13 01 10*

KWK ROW: Ruch Chwałowice, Ruch Rydułtowy

KWK Wujek;

KWK Ruda Ruch Bielszowice;

KWK Murcki –Staszic;

ZGRI;

4

13 01 13*

KWK ROW Ruch Jankowice;

5

13 02 05*

KWK Ruda Ruch Halemba;

KWK ROW: Ruch Chwałowice , Ruch Rydułtowy;

Zakład Elektrociepłownie;

ZRGI

6

13 02 06*

KWK ROW Ruch Jankowice;

8

13 02 08*

KWK Ruda Ruch Bielszowice;

KWK ROW: Ruch Jankowice, Ruch Rydułtowy;
KWK Piast- Ziemowit (oba Ruchy);
KWK Sośnica;

KWK Murcki - Staszic;

KWK Mysłowice-Wesoła;

Zakład Remontowo-Produkcyjny;

9

13 03 07*

KWK Murcki - Staszic;

Zakład Elektrociepłownie;

10

13 03 08*

KWK Bolesław Śmiały;

KWK ROW: Ruch Marcel;

ZGRI

12

13 03 10*

KWK ROW Ruch Jankowice;

13

16 06 01*

KWK Ruda: Ruch Bielszowice, Ruch Pokój

KWK Piast- Ziemowit oba ruchy;

KWK Wieczorek;

Zakład Elektrociepłownie;

Zakład Informatyki i Telekomunikacji;

17

16 02 13*

KWK Ruda: Ruch Bielszowice, Ruch Pokój;

Zakład Informatyki i Telekomunikacji;

18

16 02 14

KWK Murcki - Staszic;

Zakład Informatyki i Telekomunikacji

19

16 02 14

KWK Ruda Ruch Bielszowice;

KWK Piast - Ziemowit (oba Ruchy);

KWK Murcki - Staszic

KWK Wujek;

Zakład Informatyki i Telekomunikacji;

Centrala PGG Katowice;

21

16 02 16

KWK Bolesław Śmiały

Zakład Informatyki i Telekomunikacji.

 
  1. Aukcja prowadzona będzie zgodnie z zasadami określonymi w „Regulaminie Aukcji Elektronicznych organizowanych celem sprzedaży złomu oraz odpadów przez Polską Grupę Górniczą w Katowicach”.

Dane do kontaktu z:

- Organizatorem aukcji: Grzegorz Wyszogrodzki nr tel 32/757 2660,

- Administratorem aukcji: Mariusz Bańka nr tel. 32/757 2798.