Ogłoszenia o aukcjach

22.12.2016

OGŁOSZENIE

 

Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 informuje, że

najbliższa planowana aukcja elektroniczna odpadów odbędzie się w marcu 2017 r.

 

Sprzedażą w formie aukcji objęte są odpady z grup: 13 01, 13 02, 13 03, 16 02, 16 06.

 

Szczegółowe warunki postępowania zostały ogłoszone w zakładce (z prawej strony): Informacja o postepowaniach przetargowych na sprzedaż odpadów

 

Informacji w sprawie warunków udziału w aukcjach odpadów udzielają:

Grzegorz Wyszogrodzki, g.wyszogrodzki@pgg.pl   tel /32/ 757 2660

Klaudiusz  Szczurek,  k.szczurek@pgg.pl   tel /32/ 757 2125