Informujemy, że w związku z nabyciem przez PGG sp. z o.o. zorganizowanych części przedsiębiorstwa KW S.A.:

  • opublikowane ogłoszenia przetargowe przez Kompanię Węglową S.A. na www.kwsa.pl będą nadal prowadzone w PGG sp. z o.o.
  • ogłoszenia o aukcjach złomu dla Polskiej Grupy Górniczej (ogłoszone po 01.05.2016 r.) będą publikowane na stronie PGG sp. z o.o.

POLSKA GRUPA GÓRNICZA sp. z o.o. informuje, że wszystkie postępowania i aukcje złomu (uruchomione przez KW S.A. i PGG sp. z o.o.) są prowadzone w oparciu o "REGULAMIN POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO ORAZ ZAWIERANIA UMÓW NA SPRZEDAŻ ZŁOMU METALI ORAZ WYBRANYCH RODZAJÓW ODPADÓW (Z WYŁĄCZENIEM ODPADÓW WYDOBYWCZYCH) Z ODDZIAŁÓW KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. W KATOWICACH”, który na mocy umowy sprzedaży składników majątkowych KW S.A. został przejęty przez PGG sp. z o.o.

 

Aukcje złomu

10.05.2018

Wyniki aukcji

Polska Grupa Górnicza S.A. 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30, ogłasza wyniki aukcji elektronicznych i negocjacji cenowych na sprzedaż złomu przeprowadzonych w dniach 25.04.2018 oraz 08.05.2018

/files/pozostala_dzialalnosc/sprzedaz_zlomu/WYNIKI%20AUKCJI(6).pdf

 
15.05.2018

Wyniki aukcji

Polska Grupa Górnicza S.A. 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30, ogłasza wyniki aukcji elektronicznych i negocjacji cenowych na sprzedaż złomu przeprowadzonych w dniach 09.05.2018 oraz 15.05.2018

/files/pozostala_dzialalnosc/sprzedaz_zlomu/WYNIKI%20AUKCJI(7).pdf

 
18.05.2018

Wyniki aukcji

Polska Grupa Górnicza S.A. 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30, ogłasza wyniki aukcji elektronicznych na sprzedaż złomu przeprowadzonych w dniu 17.05.2018

/files/pozostala_dzialalnosc/sprzedaz_zlomu/WYNIKI%20AUKCJI(8).pdf

 
22.06.2018

Wyniki aukcji

Polska Grupa Górnicza S.A. 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30, ogłasza wyniki aukcji elektronicznych i negocjacji cenowych na sprzedaż złomu przeprowadzonych w dniach 20.06.2018 oraz 22.06.2018

/files/pozostala_dzialalnosc/sprzedaz_zlomu/WYNIKI%20AUKCJI(10).pdf

 
11.06.2018

Wyniki aukcji

Polska Grupa Górnicza S.A. 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30, ogłasza wyniki aukcji elektronicznych na sprzedaż złomu przeprowadzonych w dniu 08.06.2018

/files/pozostala_dzialalnosc/sprzedaz_zlomu/WYNIKI%20AUKCJI(9).pdf

 
25.06.2018

Ogłoszenie o aukcji

Polska Grupa Górnicza S.A. 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30, ogłasza aukcję elektroniczną na sprzedaż złomu wyspecyfikowanego w poniższej tabeli. Aukcja odbędzie się na stronie internetowej www.pgg.pl - Pozostała działalność - Sprzedaż złomu - Aukcje elektroniczne - PGG Aukcje Elektroniczne w dniu 28.06.2018 r. (czwartek) o godz. 800

/files/pozostala_dzialalnosc/sprzedaz_zlomu/Ogloszenie%20o%20aukcji_1_VII-VIII_2018.pdf