Ogłoszenia o aukcji

08.09.2017

Ogłoszenie o aukcji

Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30, ogłasza aukcję elektroniczną na sprzedaż złomu wyspecyfikowanego w poniższej tabeli. Aukcja odbędzie się na stronie internetowej www.pgg.pl - Pozostała działalność - Sprzedaż złomu - Aukcje elektroniczne - PGG Aukcje Elektroniczne w dniu 12.09.2017 r. (wtorek) o godz. 800

 

 
22.02.2018

Ogłoszenie o aukcji

Polska Grupa Górnicza S.A. 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30, ogłasza aukcję elektroniczną na sprzedaż złomu wyspecyfikowanego w poniższej tabeli. Aukcja odbędzie się na stronie internetowej www.pgg.pl - Pozostała działalność - Sprzedaż złomu - Aukcje elektroniczne - PGG Aukcje Elektroniczne w dniu 27.02.2018 r. (wtorek) o godz. 800

/files/pozostala_dzialalnosc/sprzedaz_zlomu/Ogloszenie%20o%20aukcji_1_III-IV_2018.pdf

 
05.03.2018

Ogłoszenie o aukcji

Polska Grupa Górnicza S.A. 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30, ogłasza aukcję elektroniczną na sprzedaż złomu wyspecyfikowanego w poniższej tabeli. Aukcja odbędzie się na stronie internetowej www.pgg.pl - Pozostała działalność - Sprzedaż złomu - Aukcje elektroniczne - PGG Aukcje Elektroniczne w dniu 07.03.2018 r. (środa) o godz. 800

/files/pozostala_dzialalnosc/sprzedaz_zlomu/Ogloszenie%20o%20aukcji_2_III-IV_2018.pdf