Wyniki aukcji

13.03.2018

Wyniki aukcji

Polska Grupa Górnicza S.A. 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30, ogłasza wyniki aukcji elektronicznych i negocjacji cenowych na sprzedaż złomu przeprowadzonych w dniach 07.03.2018 oraz 12.03.2018

/files/pozostala_dzialalnosc/sprzedaz_zlomu/WYNIKI%20AUKCJI(5).pdf

 
28.08.2017

Wyniki aukcji

Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30, ogłasza wyniki aukcji elektronicznej
i negocjacji cenowych na sprzedaż złomu przeprowadzonych w dniu 24.08.2017
 

 

 

 
07.09.2017

Wyniki aukcji

Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30, ogłasza wyniki aukcji elektronicznej
i negocjacji cenowych na sprzedaż złomu przeprowadzonych w dniu 04.09.2017
 

 

 

 
14.09.2017

Wyniki aukcji

Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30, ogłasza wyniki aukcji elektronicznej
i negocjacji cenowych na sprzedaż złomu przeprowadzonych w dniu 14.09.2017
 

 

 

 
05.01.2018

Wyniki aukcji

Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30, ogłasza wyniki aukcji elektronicznych na sprzedaż złomu przeprowadzonych w dniach 05.01.2018

/files/pozostala_dzialalnosc/sprzedaz_zlomu/WYNIKI_AUKCJI_Z_DNIA_05_01_2018.pdf

 
05.03.2018

Wyniki aukcji

Polska Grupa Górnicza S.A. 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30, ogłasza wyniki aukcji elektronicznej
i negocjacji cenowych na sprzedaż złomu przeprowadzonych w dniach 27.02.2018, 01.03.2018

/files/pozostala_dzialalnosc/sprzedaz_zlomu/WYNIKI%20AUKCJI(4).pdf