Wyniki aukcji

17.05.2017

Wyniki aukcji

Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30, ogłasza wyniki aukcji elektronicznej
na sprzedaż złomu przeprowadzonej w dniu 16.05.2017 r..
 

 

 

 
04.05.2017

Wyniki aukcji

Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30, ogłasza wyniki aukcji elektronicznej
na sprzedaż złomu przeprowadzonej 25.04.2017 r. i negocjacjach cenowych przeprowadzonych w dniu 28.04.2017 r.