Wyniki aukcji

10.05.2018

Wyniki aukcji

Polska Grupa Górnicza S.A. 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30, ogłasza wyniki aukcji elektronicznych i negocjacji cenowych na sprzedaż złomu przeprowadzonych w dniach 25.04.2018 oraz 08.05.2018

/files/pozostala_dzialalnosc/sprzedaz_zlomu/WYNIKI%20AUKCJI(6).pdf

 
15.05.2018

Wyniki aukcji

Polska Grupa Górnicza S.A. 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30, ogłasza wyniki aukcji elektronicznych i negocjacji cenowych na sprzedaż złomu przeprowadzonych w dniach 09.05.2018 oraz 15.05.2018

/files/pozostala_dzialalnosc/sprzedaz_zlomu/WYNIKI%20AUKCJI(7).pdf