Wyniki aukcji

12.03.2017

Wyniki aukcji

Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30, ogłasza wyniki aukcji elektronicznej
na sprzedaż złomu przeprowadzonej 07.03.2017 r. i negocjacjach cenowych przeprowadzonych w dniu 10.03.2017 r.