Aukcje na sprzedaż węgla

04.08.2017

Informacja

Informacje dotyczące możliwości wzięcia udziału w aukcji:
32 717 00 00
Dla kontrahentów, którzy posiadają zawarte umowy z PGG S.A.
- opiekun klienta
Koordynator ds. aukcji w zakresie logowania do systemu
Jolanta Smołka    – tel.32 757 2174
Karina Blacha   – tel.32 757 2136