Aktualności

2017-03-20
PGG partnerem projektu EPOS-PL System Obserwacji Płyty Europejskiej

Polska Grupa Górnicza weszła w skład polskiego konsorcjum innowacyjnego projektu EPOS-PL - System Obserwacji Płyty Europejskiej, będącego częścią największego europejskiego projektu badawczego związanego z naukami o Ziemi EPOS, który ma być realizowany do 2040 roku. Projekt ten, finansowany w większości z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, obejmuje sieci sejsmologiczne i geodezyjne oraz obserwacje satelitarne i grawimetryczne. Liderem projektu EPOS-PL jest Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, a w skład konsorcjum, oprócz PGG  weszły wiodące ośrodki wyspecjalizowane w naukach o Ziemi, m.in.: Główny Instytut Górnictwa, Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu wspomagane technicznie i informatycznie przez Wojskową Akademię Techniczną oraz Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH w Krakowie.

>>>
2017-03-17
Figura św. Barbary poświęcona 950 m. pod ziemią

Figura patronki górników do tej pory wystawiona była na ołtarzu cechowni Pola Bojków, gdzie  trafiła na początku lat 80-tych w okresie wydarzeń sierpniowych.  W związku z restrukturyzacją cechownia Pola Bojków przestała pełnić swoją funkcję, zaś dla  figury św. Barbary musiano znaleźć godne miejsce. Postanowiono, że najlepszym będzie specjalnie przygotowane wyrobisko na poziomie 950, na podszybiu szybika III. Nowy ołtarz dla św. Barbary wybudowali pracownicy KWK Sośnica  Roman Grajdek z działu elektrycznego  oraz Denis Dąbrowski z działu wentylacyjnego.  Każdy górnik zjeżdżający szybem IV na poziom 750, a następnie szybikiem III na poziom 750 kierując się do pociągu będzie przechodził obok tego wyjątkowego miejsca.

>>>
2017-03-17
Nowy dyrektor kopalni Piast-Ziemowit

Zarząd Polskiej Grupy Górniczej dokonał zmiany na stanowisku dyrektora kopalni zespolonej Piast-Ziemowit w Bieruniu. Z dniem 17 marca br., funkcję dyrektora kopalni objął Pan Rajmund Horst, dotychczasowy dyrektor Zakładu Górniczych Robót Inwestycyjnych w Bieruniu. Pan Rajmund Horst jest absolwentem Politechniki Śląskiej, wydziału techniki eksploatacji złóż, organizacji i ekonomiki górnictwa. Karierę zawodową zaczynał w kopalni Piast, gdzie przeszedł wszystkie szczeble górniczej kariery, od górnika do stanowiska kierownika działu górniczego. Następnie pracował w kopalni Ziemowit na stanowisku dyrektora do spraw produkcji oraz na stanowisku dyrektora Zakładu Górniczych Robót Inwestycyjnych. Pan Rajmund Horst ukończył także studia podyplomowe w zakresie zarządzania oparte o strukturę programu MBA oraz Szkołę Menedżerów Górniczych.

>>>
2017-03-17
Innowacyjny system monitorowania zagrożeń na KWK RUDA

Pracownicy służb dyspozytorskich z ruchu Bielszowice KWK RUDA opracowali nowatorski system animowanej prezentacji rozpływu powietrza oraz monitorowania zagrożeń naturalnych w wyrobiskach górniczych. System BRYZA pozwoli na wprowadzenie nowych technologii w zakresie wizualizacji, których brakowało w dotychczasowych funkcjonujących systemach monitorujących. Rozwiązania wypracowane przez specjalistów z KWK RUDA są pionierskim opracowaniem, który nie był dotychczas dostępny.

>>>
2017-03-09
Nowy numer miesięcznika „Polska Grupa Górnicza”

Zapraszamy do lektury naszej branżowej gazety. W numerze marcowym znajdziemy m.in. relację z obrad Szkoły Eksploatacji Podziemnej, wizyty w PGG analityka ds. węgla z Międzynarodowej Agencji Energii a przede wszystkim informację o podpisaniu porozumienia w sprawie połączenia KHW i PGG.

>>>
2017-03-06
Drużyna z ruchów Marcel i Rydułtowy zdobyła Puchar Ministra

Na stacji narciarskiej Cieńków w Wiśle Malince odbyły się w sobotę Zawody Narciarskie Branży Górniczej w Slalomie Gigancie o Puchar Ministra Energii.  W rywalizacji udział wzięli przedstawiciele Polskiej Grupy Górniczej, Katowickiego Holdingu Węglowego, Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz Tauronu Wydobycie. W sumie było to 154 zawodników, tworzących 17 drużyn.  W zawodach oprócz pracowników branży górniczej startowali też członkowie ich rodzin. Jednak o tym kto zdobędzie Puchar Ministra Energii decydowały wyniki pracowników branży. Za wynik drużynowy przyjęto sumę pięciu najlepszych czasów przejazdu danej drużyny.

>>>
2017-03-01
Porozumienie podpisane - droga do połączenia KHW i PGG otwarta

Przedstawiciele wszystkich związków zawodowych podpisali porozumienie w sprawie włączenia Katowickiego Holdingu Węglowego do Polskiej Grupy Górniczej. Dziś jeszcze minister energii Krzysztof Tchórzewski i jego zastępca Grzegorz Tobiszowski spotkają się z inwestorami. Jutro natomiast odbędzie się spotkanie z wierzycielami czyli bankami. Negocjacje były trudne, ale zawsze coś, co jest cenne, rodzi się w dużym wysiłku. Strona społeczna wykazała się dużą odpowiedzialnością. Bez wątpienia na połączeniu spółek korzysta branża, ale przede wszystkim pracownicy, którzy mają zagwarantowane stabilne miejsca pracy i nie będą się musieli bać o swoje wypłaty – skomentował wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. - Nie ulega wątpliwości, że przeprowadzamy proces bez precedensu.

>>>
2017-02-28
Konsultacje ze stroną społeczną

Związki zawodowe otrzymały w poniedziałek projekt porozumienia w sprawie połączenia Katowickiego Holdingu Węglowego z Polską Grupą Górniczą. Przekazanie dokumentu poprzedziły konsultacje ze stroną społeczną.

>>>
2017-02-24
List prezesa PGG do pracowników

W związku z intensywnymi pracami nad połączeniem Katowickiego Holdingu Węglowego z Polską Grupą Górniczą, prezes PGG Pan Tomasz Rogala skierował list do pracowników Polskiej Grupy Górniczej.

>>>
2017-02-23
Wiceprezes PGG Piotr Bojarski na Szkole Eksploatacji Podziemnej

Wiceprezes Polskiej Grupy Górniczej Piotr Bojarski wziął udział w sesji otwarcia XXVI Szkoły Eksploatacji Podziemnej. W ramach panelu „Restrukturyzacja ponad wszystko” wygłosił referat pt. „Kopalnie zespolone – ważny element restrukturyzacji górnictwa” w którym przestawił proces konsolidacji kopalń, stanowiący priorytetowe przedsięwzięcie Biznes Planu Polskiej Grupy Górniczej na lata 2016-2030. W swym wystąpieniu wiceprezes Piotr Bojarski podkreślił jakie efekty przyniosło połączenie kopalń. Na dzień dzisiejszy można stwierdzić, że konsolidacja umożliwiła optymalizację sfery zatrudnienia i zwiększyła wydajność.  Połączenie komórek organizacyjnych, a także uproszczenie procedur działania, przede wszystkim w obszarach zabezpieczenia i wsparcia produkcji , wpłynęło na ograniczanie liczby pracowników administracyjnych kopalń, wzrost elastyczności w zarządzaniu załogą czy dobrowolne przejścia pracowników wraz z przenoszeniem części nieprodukcyjnej majątku zakładów do Spółki Restrukturyzacji Kopalń.

>>>
2017-02-14
Aukcje na sprzedaż węgla

Polska Grupa Górnicza systematycznie rozwija sprzedaż bezpośrednią. Jako pierwszy producent węgla w Polsce, uruchomiła w lipcu 2016 r. własny sklep internetowy umożliwiając bezpośredni dostęp do zakupu workowanego ekogroszku Retopal. Udostępniono klientom możliwość zapłaty szybkimi płatnościami przy współpracy z firmą dotpay oraz bezpłatną dostawę zamówionego towaru realizowaną przy współpracy PGG z firmą kurierską. W ramach dalszego rozwoju bezpośredniej sprzedaży PGG wprowadza także możliwość zakupu węgla poprzez aukcje elektroniczne. System aukcji elektronicznych stanowi nowy kanał dystrybucji węgla, w którym klienci uzyskują możliwość zakupu oferowanych przez PGG sortymentów i gatunków towaru za pośrednictwem dedykowanego portalu internetowego.

>>>
2017-02-09
II Konferencja Techniczna „Metan Kopalniany – Szanse i Zagrożenia”

8 lutego  br. odbyła się II Konferencja Techniczna „Metan Kopalniany – Szanse i Zagrożenia”, zorganizowana przez Power&Industry pod patronatem Głównego Instytutu Górnictwa, Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Śląskiej oraz Państwowego Instytutu Geologicznego. Głównymi założeniami konferencji była analiza nowoczesnych i skutecznych metod pozyskiwania metanu z  wyrobisk eksploatacyjnych i zrobów oraz efektywnego zagospodarowania gazu ujmowanego systemami odmetanowania.  Polską Grupę Górniczą reprezentowała p. Halina Potoczek z Zespołu Zagrożeń Naturalnych Biura Produkcji PGG sp. z o.o., która w ramach panelu „METAN – Zagrożenia - Środowisko” zaprezentowała referat „Stan zagrożenia metanowego w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o., ujęcie metanu odmetanowaniem i jego gospodarcze wykorzystanie”.

>>>
2017-02-06
Raport o rynku węglowym

Carlos Fernandez Alvarez starszy analityk ds. węgla w Międzynarodowej Agencji Energii, koordynujący kwestie dotyczące sektora górniczego od 2010 r. był gościem i prelegentem podczas spotkania z przedstawicielami sektora górniczego i dziennikarzami, które odbyło się 6 lutego w siedzibie Polskiej Grupy Górniczej. W spotkaniu wzięli także udział m.in. wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski oraz prezes PGG Tomasz Rogala. Prezentacja dotyczyła Średnioterminowego Raportu  na temat Sektora Węglowego i prognoz dotyczących światowego wydobycia oraz zapotrzebowania na węgiel.

>>>
2017-02-03
Ukazał się nowy numer miesięcznika „Polska Grupa Górnicza”

Znajdziemy w nim krótkie podsumowanie ubiegłego roku  - prezesa PGG  Tomasza Rogali a także kalendarium najważniejszych wydarzeń minionych 12 miesięcy. Poza tym w numerze przeczytamy o tym na czym polega połączenie „Jankowic” z „Chwałowicami”, dowiemy się co nowego w Elektrociepłowni „Rydułtowy” a także jaki oddział znalazł się w naszej stałej rubryce „Oni dobrze pracują”. Na szczególną uwagę zasługuje artykuł „Bezpieczeństwo przede wszystkim” w którym znajdziemy informacje dotyczące m.in.  najczęstszych przyczyn wypadków przy pracy i nowych rozwiązań przekazujących wiedzę z zakresu BHP w atrakcyjny i efektywny sposób. W numerze nie mogło też zabraknąć krzyżówki oraz dowcipów z długiej brody Helmuta.  Życzymy miłej lektury.

>>>
2017-01-25
Bezpieczeństwo pracy to priorytet

Polska Grupa Górnicza podsumowała stan bezpieczeństwa w kopalniach w 2016 roku. W roku ubiegłym doszło do  457 wypadków przy pracy, w tym do  jednego wypadku śmiertelnego i jednego wypadku ciężkiego. To znacznie mniej niż w 2015 roku, gdy odnotowano 560 wypadków przy pracy w tym 6 wypadków śmiertelnych. Najczęstszymi przyczynami wypadków były: brak uwagi, wadliwy sposób wykonania pracy i nadmierny pośpiech, przy czym należy zwrócić uwagę, że przyczyny te często współwystępowały ze sobą lub z szeregiem innych okoliczności przyczyniających się do zaistnienia wypadku.

>>>
2017-01-21
PGG ponownie na plusie

Polska Grupa Górnicza trzeci miesiąc z rzędu zanotowała dodatni wynik finansowy. W grudniu, po raz drugi spółka zarabiała także na każdej tonie sprzedawanego węgla. Restrukturyzacja Polskiej Grupy Górniczej przynosi pierwsze pozytywne efekty. Po październiku, gdy spółka pierwszy raz w 2016r. zanotowała dodatni wynik finansowy w wysokości 15 mln PLN, także listopad i grudzień Polska Grupa Górnicza zakończyła z zyskiem netto w wysokości odpowiednio 18,6 mln PLN i 35,8 mln PLN. Program restrukturyzacji zakłada, że pierwszy wynik dodatni będzie wypracowany w I kwartale 2017 roku.

>>>
2017-01-21
Połączenie technologiczne ruchów Chwałowice i Jankowice

W ramach funkcjonowania kopalni zespolonej ROW rozpoczęło się przekazywanie części urobku z ruchu Chwałowice do ruchu Jankowice. Na tę okoliczność zorganizowana została konferencja prasowa z udziałem wiceministra energii Grzegorza Tobiszowskiego. Z dziennikarzami spotkali się również wiceprezes PGG ds. produkcji Piotr Bojarski, przewodniczący rady nadzorczej PGG prof. Jan Wojtyła, senator Adam Gawęda oraz poseł Krzysztof Sitarski. Po konferencji jej uczestnicy wraz z dziennikarzami zjechali na poziom 630 m. kopalni ROW do miejsca gdzie odbywa się transport urobku z ruchu Chwałowice na ruch Jankowice.

>>>
2017-01-03
Polska Grupa Górnicza z dodatkowymi przychodami

Polska Grupa Górnicza osiągnie w tym roku ok. 700 mln zł dodatkowych przychodów w związku z wyższymi cenami węgla w nowych kontraktach z odbiorcami. Grupa zamknęła 2016 r. z 300-milionową kwotą wolnych środków. Spółka wstrzymała sprzedaż węgla najniższej jakości, osiągającego niskie ceny, koncentrując się na gatunkach lepszych jakościowo, których cena wzrosła. Punktem odniesienia dla wzrostu cen były z jednej strony rosnące ceny węgla w europejskich portach ARA, z drugiej - możliwości rynkowe w kraju. Zwiększone przychody PGG, w połączeniu z wypracowanymi oszczędnościami (wynikającymi m.in. z optymalizacji procesów technologicznych oraz zmniejszającego koszty o ok. 230 mln zł rocznie zawieszenia wypłaty 14. pensji), oznaczają zrównoważenie firmy i doprowadzenie jej do stanu, kiedy nie będzie zmuszona stale poszukiwać gotówki.  

>>>
2017-01-02
Św. Barbara, dar Zarządu PGG, w australijskiej katedrze.

Uroczyste odsłonięcie w katedrze Broken Hill  figury św. Barbary  przekazanej przez Zarząd Polskiej Grupy Górniczej rozpoczęło obchody jubileuszu 100 lecia australijskiej diecezji Wilcannia –Forbes. Podczas poświecenia figury biskup Columba Macbeth – Green podkreślił, że wizerunek świętej wykonany został z polskiego węgla i został przekazany przez polskich górników jako dar dla australijskiej katedry. Figura św. Barbary, którą ufundował Zarząd Polskiej Grupy Górniczej,  została poświęcona podczas uroczystej mszy świętej na Jasnej Górze i wysłana do diecezji Wilcannia-Forbes, w której biskupem jest także Paulin - O. bp Columba Macbeth-Green, który przebywał w Polsce z okazji Światowych Dni Młodzieży. Zainteresowały go tradycje i zwyczaje polskich górników, które chciałby przenieść do swojej diecezji, m.in. kult św. Barbary jako patronki górników. W swojej katedrze w Broken Hill postanowił stworzyć ołtarz dedykowany patronce górników, a w nim umieścić figurę św. Barbary. Biskup uznał, że najlepsza byłaby figura wyrzeźbiona z węgla. Problem w tym, że węgiel kamienny wydobywany w Australii nie nadaje się do rzeźbienia. Stąd pomysł, żeby figura świętej Barbary pochodziła z Polski. Zarząd PGG ufundował więc rzeźbę i po uroczystym poświęceniu i długiej podróży przez ocean trafiła ona do australijskiej katedry.

>>>
2016-12-21
Nowy numer miesięcznika "Polska Grupa Górnicza"

Zapraszamy do lektury świąteczno-noworocznego numeru miesięcznika  „Polska Grupa Górnicza”. 
W nowym numerze znajdziemy m.in. wywiad z Arcybiskupem Wiktorem Skworcem Metropolitą Katowickim o tym jak dobrze przeżyć świąteczny czas wspólnie z  rodziną,  podsumowaniu kończącego się roku i radach na następny. Znajdziemy w  niej również relację z obchodów 35 lecia najdłuższego w powojennej historii Polski podziemnego strajku na kopalni Piast oraz obszerne wspomnienia jego uczestników wzbogacone o ocenę tego czasu przez historyka. W numerze nie mogło też zabraknąć relacji z obchodów barbórkowych i jak zwykle krzyżówki oraz dowcipów z długiej brody Helmuta.  Życzymy miłej lektury.

>>>
2016-12-20
Polska Grupa Górnicza drugi miesiąc z rzędu zanotowała dodatni wynik finansowy.

Restrukturyzacja Polskiej Grupy Górniczej przynosi pierwsze pozytywne efekty. Po październiku, gdy spółka pierwszy raz w tym roku zanotowała dodatni wynik finansowy w wysokości 15 mln zł, także listopad Polska Grupa Górnicza zakończyła z zyskiem netto w wysokości 18,6 mln zł. Spółka dodatniego wyniku finansowego spodziewa się także w grudniu br. Program restrukturyzacji zakładał, że pierwszy wynik dodatni będzie wypracowany w I kwartale przyszłego roku. Listopad był także pierwszym miesiącem, w którym ceny sprzedaży węgla były wyższe niż koszty jego produkcji.

>>>
2016-12-19
Konferencja prasowa "Przekierowanie urobku z ruchu Pokój na Ruch Bielszowice"

W KWK Ruda Ruch Bielszowice odbyła się dzisiaj, tj. 19 grudnia konferencja prasowa z udziałem wiceministra energii Grzegorza Tobiszowskiego, prezesa Polskiej Grupy Górniczej Tomasza Rogali oraz dyrektora KWK Ruda Michała Piechy. Bezpośrednią przyczynął spotkania było rozpoczęcie przekazywania urobku z Ruchu Pokój na Ruch Bielszowice w ramach funkcjonowania kopalni zespolonej. Tematem konferencji były również wyniki finansowe Polskiej Grupy Górniczej, która drugi miesiąc z rzędu zanotowała dodatni wynik finansowy. W listopadzie, po raz pierwszy spółka zarabiała także na każdej tonie sprzedawanego węgla. Po zakończeniu konferencji minister Tobiszowski, prezes PGG Tomasz Rogala i dyrektor KWK Ruda Michał Piecha wraz z dziennikarzami zjechali na poziom 840 metrów a następnie udali się pieszo około 400 metrów do miejsca gdzie widoczna jest odstawa urobku z pierwszym węglem kierowanym z Ruchu Pokój na Ruch Bielszowice.

>>>
2016-12-15
Drugi dzień obchodów 35. lecia najdłuższego podziemnego strajku na kopalni „Piast”

Drugi dzień obchodów 35. lecia najdłuższego podziemnego strajku na kopalni „Piast” rozpoczął się konferencją prasową oraz panelem dyskusyjnym z udziałem przedstawicieli IPN oraz uczestników strajku. W kościele pw. św. Barbary w Bieruniu Arcybiskup Wiktor Skworc przewodniczył uroczystej mszy świętej. - Jednym z podstawowych praw człowieka jest wolność. Nic tak człowiekowi nie doskwiera, jak jej brak – powiedział w homilii metropolita katowicki. – To w jej obronie człowiek nie odmawia nawet ofiary z życia. Taką ofiarę gotowi byli 35 lat temu złożyć górnicy kopalni „Piast”.

>>>
2016-12-14
Pierwszy dzień obchodów 35 lecia strajku na kopalni „Piast”

Około godziny 5.00 pod kopalnią Piast w Bieruniu pojawiły się milicyjne radiowozy, stanęły także koksiaki. W takiej scenerii przychodzili dzisiaj do pracy górnicy. Historyczną rekonstrukcję wydarzeń sprzed 35 lat rozpoczęły się dwudniowe obchody rocznicy najdłuższego podziemnego strajku w powojennej historii Polski. Trwał on dwa tygodnie i był reakcją górników na wprowadzenie stanu wojennego. O godz. 5.40 w cechowni kopalni rozpoczęła się uroczysta masówka. Odegrano Mazurka Dąbrowskiego i Hymn Górniczy.  W uroczystości wzięli udział m.in. bohaterowie sprzed 35 lat  Andrzej Oczko i Adam Urbańczyk, obecni pracownicy kopalni, przedstawiciele związków zawodowych. Obecny był również Tomasz Rogala prezes Polskiej Grupy Górniczej. W cechowni zawieszono fotografie strajkujących górników, a przez całą jej długość rozciągnięto biało-czerwoną flagę, którą trzymali obecni pracownicy Piasta.

>>>
2016-12-12
Komunikat Ministerstwa Energii w sprawie PGG i KHW

KHW oraz PGG powinny zostać połączone - takie informacje przekazali stronie społecznej obu spółek minister energii Krzysztof Tchórzewski i wiceminister Grzegorz Tobiszowski. - Szukaliśmy wariantu, który byłby najlepszy zarówno z punktu społecznego, jak i ekonomicznego. Takie połączenie zapewni kopalniom KHW dalsze funkcjonowanie, a górnikom stabilne zatrudnienie – argumentował minister Krzysztof Tchórzewski 12 grudnia 2016 r. w Katowicach. Szczegóły połączenia będą przedstawione do końca stycznia 2017 r.

>>>
2016-12-08
PGG złożyła ofertę pracy dla pracowników kopalni Makoszowy

Polska Grupa Górnicza złożyła ofertę dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń skierowaną do pracowników kopalni Makoszowy. - Polska Grupa Górnicza oferuje miejsca pracy dla załogi kopalni Makoszowy we wszystkich kopalniach naszej spółki – mówi Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej. Łącznie kopalnie PGG mogą zatrudnić 1748 osób, z czego kopalnia Ruda zgłosiła zapotrzebowanie na 338 pracowników, kopalnia Piast-Ziemowit 650 pracowników, kopalnia ROW 452 pracowników, zaś kopalnia Bolesław Śmiały 308 pracowników. Marek Tokarz, prezes Spółki Restrukturyzacji Kopalń poinformował, że obecnie w kopalni Makoszowy trwa akcja informacyjna skierowana do załogi. - Zbieramy deklaracje od pracowników, którzy chcą podjąć pracę w Polskiej Grupie Górniczej – powiedział prezes Tokarz.

>>>
2016-12-06
Święty Mikołaj w przedszkolach współpracujących z PGG

Św. Mikołaj z pomocą Polskiej Grupy Górniczej odwiedził we wtorek 6 grudnia 20 przedszkoli, do których chodzą między innymi pociechy naszych pracowników. To placówki, z którymi kopalnie PGG współpracują od wielu lat. Jednym z przedszkoli, które odwiedził we wtorek św. Mikołaj, wraz z pomocnikami z kopalni Ruda i centrali PGG było Przedszkole nr 30 Bajkowa Kraina w Rudzie Śląskiej, które przygotowywało występ artystyczny na Akademię Barbórkową kopalni Ruda w minioną niedziele. Dzieci radośnie przywitały św. Mikołaja, śpiewały górnicze piosenki i podziękowały za upominki. W sumie obdarowanych przez św. Mikołaja zostało 4274 przedszkolaków z Rybnika, Radlina, Rydułtów,  Rudy Śląskiej, Zabrza, Lędzin, Bierunia, Łazisk Górnych, Gliwic i Przyszowic.

>>>
2016-12-03
Nigdy nie pozwolimy na to, aby zniszczone zostało polskie górnictwo.

Nie będzie silnej polskiej gospodarki bez silnego polskiego górnictwa i wierzę głęboko w to, że te zmiany, które rozpoczęliśmy w tym roku  i  które konsekwentnie realizujemy przyniosą oczekiwany efekt. Największą troską przy tych zmianach jest troska o to, aby zabezpieczyć prace dla ludzi, aby każdy pracownik zatrudniony dzisiaj w górnictwie miał poczucie tego, że te zmiany nie wpłyną na jego przyszłość, że dajemy gwarancję zatrudnienia czy przejścia na urlopy. Proszę pamiętać, że największego sprzymierzeńca macie państwo w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Nigdy nie pozwolimy na to aby zniszczone był polskie  górnictwo - powiedziała premier Beata Szydło, podczas uroczystej Barbórki, która odbyła się w piątek 2 grudnia w Rybniku.

>>>
2016-12-02
Życzenia barbórkowe dla górników

Minister Energii Krzysztof Tchórzewski wraz z wiceministrem Grzegorzem Tobiszowskim przesyłają życzenia w dniach obchodów górniczego święta Barbórki dla wszystkich pracowników branży górniczej oraz ich rodzin.

>>>
2016-12-01
Kondolencje dla rodzin zmarłych górników

Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej w imieniu pracowników PGG, Zarządu oraz Rady Nadzorczej, przekazał na ręce prezesa KGHM Polska Miedź kondolencje dla rodzin 8 górników, którzy zginęli katastrofie w kopalni Rudna w Polkowicach

>>>
2016-11-30
Premier rządu Beata Szydło specjalnie dla PGG

Premier Beata Szydło z okazji zbliżającej się Barbórki udzieliła wywiadu specjalnie dla miesięcznika Polskiej Grupy Górniczej. - Potrzebujemy spokoju i wzajemnego zrozumienia we wdrażaniu programu restrukturyzacji branży. Także na linii Rząd Polski – Komisja Europejska. Dlatego cieszy nas, że Komisja Europejska zaakceptowała program łagodzący społeczne i środowiskowe skutki restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2015 – 2018. Dozwolona pomoc sięgnie ośmiu miliardów złotych – powiedziała w wywiadzie dla PGG premier Beata Szydło.

>>>
2016-11-29
Informacja o Ruchu Rydułtowy

W związku z informacjami dotyczącymi przekazania Ruchu Rydułtowy do SRK, Zarząd Polskiej Grupy Górniczej przekazał pracownikom następujące informacje:

>>>
2016-11-28
Konferencja Górnictwo 2016

Prezes PGG Tomasz Rogala 25.11.2016 r. uczestniczył w konferencji Górnictwo 2016 zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości. Dyskusja w ramach pierwszego panelu z udziałem wiceministra Grzegorza Tobiszowskiego dotyczyła sytuacji górnictwa dzisiaj, restrukturyzacji branży i programu dla górnictwa do 2030 roku.  Podsumowania minionego roku w branży dokonał wiceminister Grzegorz Tobiszowski, podkreślając, że powiązanie sektora górnictwa węgla kamiennego z energetyką jest realizacją założeń programowych PiS z 2011 r. Pierwszym krokiem na tej drodze było stworzenie Ministerstwa Energii. Minister wśród kolejnych zrealizowanych zadań wymienił uratowanie przed upadłością Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz utworzenie Polskiej Grupy Górniczej przy udziale podmiotów notowanych na giełdzie.

>>>
2016-11-23
Polska Grupa Górnicza poprawia wyniki

W październiku Polska Grupa Górnicza pierwszy raz wypracowała zysk w wysokości 15 mln zł. Podobnego wyniku spółka spodziewa się też w listopadzie i grudniu. Tą wiadomość przekazał wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, który wspólnie z ministrem energii Krzysztofem Tchórzewskim uczestniczył 22 listopada br., w spotkaniu z dziennikarzami w siedzibie PGG. -  Gdyby ktoś o tym mówił w czerwcu-lipcu, pewnie podważalibyśmy wiarygodność takich prognoz, a one są faktem. Jest duża nadzieja, że listopad i grudzień będą podobne, jeśli chodzi o wynik finansowy. Wchodzimy w etap zarządzania górnictwem a nie gaszenia pożarów - powiedział wiceminister Grzegorz Tobiszowski.

>>>
2016-11-22
Informacja dla Pracowników Polskiej Grupy Górniczej

W związku z informacjami dotyczącymi przekazania Ruchu Rydułtowy do SRK Zarząd Polskiej Grupy Górniczej informuje, że prowadzone obecnie w KWK ROW Ruch Rydułtowy roboty górnicze mają na celu uzyskanie połącznia dołowego Ruchu Rydułtowy z Ruchem Marcel i przekazanie urobku na Ruch Marcel.

>>>
2016-11-21
Finał konkursu "Pracuję bezpiecznie"

18 listopada w Miejskim Domu Kultury w Niedobczycach  odbył się finał konkursu „Pracuję bezpiecznie”. Eliminacje półfinałowe do których przystąpili przedstawiciele kopalń i zakładów wyłoniły 10 finalistów, którzy zmierzyli się w finale konkursu z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy.Tegoroczną edycję konkursu wygrał Rafał Zuch z Ruchu Jankowice kopalni ROW. Na podium uplasowali się również Tomasz Duży z Zakładu Remontowo-Produkcyjnego oraz  Krzysztof Jankowski z  Kopalni Sośnica.

>>>
2016-11-21
Pamięć o górnikach z „Halemby”

W kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Rudzie Śląskiej, 21 listopada odprawiono uroczystą mszę świętą w dziesiątą rocznicę katastrofy w kopalni „Halemba”, w której zginęło 23 górników.

>>>
2016-11-21
Informacja o wypadku śmiertelnym w KWK Ruda Ruch Bielszowice

W dniu 18.11.2016r. na zmianie B, o godzinie 15:27 wypadkowi śmiertelnemu uległ sztygar zmianowy oddziału zbrojeniowo-likwidacyjnego, lat 43, kawaler,  pracujący w górnictwie 18 lat.

>>>
2016-11-17
Polska Grupa Górnicza walczy o jak najkorzystniejsze ceny węgla

W związku z informacjami dziennika „Rzeczpospolita” z dnia 17 listopada br., dotyczącymi polityki cenowej informujemy, że Polska Grupa Górnicza konsekwentnie wdraża strategię sprzedaży mającą na celu uzyskanie najkorzystniejszego wyniku finansowego. Między innymi w związku ze wzrostem cen na rynkach światowych przekładającym się również na sytuację na rynku krajowym już od września br., wprowadzone zostały podwyżki cen wszystkich sortymentów węgla dla odbiorców o ok. 8 proc. Spółka zareagowała w ten sposób na wzrost cen w portach ARA, które od maja br. do początku listopada br. wzrosły o 64 proc. W chwili obecnej prowadzone są negocjacje na rok 2017 dotyczące kontraktów terminowych, które uwzględniają prognozy cenowe węgla publikowane przez wyspecjalizowane instytucje międzynarodowe.

>>>
2016-11-14
Nowy numer miesięcznika "Polska Grupa Górnicza"

W nowym numerze miesięcznika „Polska Grupa Górnicza” rozmowa z wiceministrem energii, pełnomocnikiem rządu ds. restrukturyzacji  górnictwa węgla kamiennego Grzegorzem Tobiszowskim.  W wywiadzie minister dementuje nieprawdziwe doniesienia medialne o potencjalnych miliardowych stratach spółki PGG. Uspokaja pracowników ,że działania restrukturyzacyjnie przynoszą założone efekty, ale wymagają czasu. Już teraz spółka poprawiła wyniki techniczno – ekonomiczne, zwiększyła poziom dobowej produkcji, zaktywizowała działania handlowe i wprowadziła nowe narzędzia wspierające sprzedaż węgla. W rozmowie poruszona jest również kwestia przyszłości kopalń PGG, „Sośnicy” oraz kopalni rudzkich. Minister ma nadzieje, że te ostatnie zbilansują się w końcówce przyszłego roku.   Cały czas przygotowywany jest „Program dla sektora górnictwa węgla kamiennego na lata 2016-2030”, na jakim etapie są prace – o tym również w rozmowie z ministrem.

>>>
2016-11-07
Półfinał konkursu „Pracuję Bezpiecznie”

W miniony piątek, 4 listopada w kopalni Piast Ziemowit Ruch Ziemowit odbył się półfinał konkursu „Pracuję Bezpiecznie” z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie pracy. Tegoroczni półfinaliści zaprezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy i byli doskonale przygotowani. Finał konkursu zapowiada się bardzo ciekawie.

>>>
2016-11-04
Oświadczenie PGG w sprawie publikacji w Rzeczpospolitej

W związku publikacją w „Rzeczpospolitej” z dnia 4 listopada br., Polska Grupa Górnicza oświadcza, że zawarte w tekście informacje dotyczące planowanej straty PGG na koniec roku są nieprawdziwe. W biznesplanie  strata spółki na koniec bieżącego roku jest zakładana, jednak nie w tak dużej wysokości jak informuje „Rzeczpospolita”. Spółka w specjalnym oświadczeniu poinformowała o tym redakcję.

>>>
2016-10-28
Prace nad nowym układem zbiorowym

W nowym wydaniu Trybuny Górniczej rozmowa z wiceprezesem PGG ds. pracowniczych Jerzym Janczewskim, której tematem jest przede wszystkim nowy układ zbiorowy pracy. Wiceprezes Janczewski zaznacza, że „(…) wraz ze stroną społeczną zdecydowaliśmy, że system wynagrodzenia trzeba ujednolicić, sprawić, aby był czytelny i położyć nacisk na jego motywacyjną rolę.” Uspokaja również pracowników PGG, że „(…) cięcie wynagrodzeń nie jest brane pod uwagę (…). Zakładamy utrzymanie  nagrody barbórkowej, to w moim poczuciu element wynagrodzenia uświęcony pewną tradycją. Nie przewidujemy likwidacji deputatów węgłowych, ale najlepszym rozwiązaniem jest moim zdaniem ekwiwalent pieniężny”.

>>>
2016-10-25
PGG przetestowała nowe aparaty ucieczkowe

W Polskiej Grupie Górniczej przeprowadzono testy nowych tlenowych aparatów ucieczkowych produkcji ukraińskiej. Testy przeprowadzono w warunkach dołowych, w  sytuacji symulującej ucieczkę ze strefy zagrożonej. Ratownicy Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego Ruchu Ziemowit przeprowadzili testy 10 aparatów tlenowych ucieczkowych SSS-1PVMKS wyprodukowanych przez ukraińską firmę Dezega. Testy przeprowadzono w warunkach dołowych, w sytuacji symulującej wycofywanie się ze strefy zagrożonej w atmosferze niezdatnej do oddychania. Ratownicy z kopalnia Piast-Ziemowit wyposażeni w aparaty ucieczkowe przeszli podziemnymi wyrobiskami korzystając m. in. z zaniżonych przejść, pochylni, drabin oraz przeszkód znajdujących się na drodze ewakuacji. Łącznie  w ciągu 70 minut testu pokonali dystans  4 km. Wszystkie aparaty spełniły podstawowe kryterium, czyli czas ochronnego działania przez minimum 60 min. Jak wynika z opinii ratowników, głównym atutem stosowanych aparatów była wygoda noszenia oraz niska masa w porównaniu z obecnie stosowanymi w kopalniach PGG.

>>>
2016-10-17
Zmiany personalne w Polskiej Grupie Górniczej

Zarząd Polskiej Grupy Górniczej podjął decyzję o dokonaniu dwóch zmian na stanowiskach Naczelnych Inżynierów w kopalniach PGG. 10 października  br., zarząd PGG powołał Pana Grzegorza Conrada na stanowisko Naczelnego Inżyniera pod ziemią Oddziału KWK Bolesław Śmiały w Łaziskach Górnych.  Pan Grzegorz Conrad jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, kierunku Technika Eksploatacji Złóż, Organizacja i Ekonomika Górnictwa. Od 1990 r. roku związany jest z KWK Bolesław Śmiały, gdzie rozpoczął pracę od młodszego górnika poprzez nadsztygara do Kierownika Działu Górniczego. 17 października br., zarząd PGG powołał Pana Michała Ferdyana na stanowisko Naczelnego Inżyniera pod ziemią Oddziału KWK Ruda Ruch Bielszowice w Rudzie Śląskiej. Pan Michał Ferdyan jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, kierunku Technika Eksploatacji Złóż, Organizacja i Ekonomika Górnictwa. Ukończył również Studia Podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 1994 r. związany był z KWK Szczygłowice, gdzie rozpoczął pracę od stażysty poprzez nadgórnika, nadsztygara do Kierownika Robót Górniczych.

>>>
2016-10-05
Oświadczenie Polskiej Grupy Górniczej w sprawie publikacji DGP

W związku publikacją Dziennika Gazety Prawnej z dnia 5 października br., Polska Grupa Górnicza informuje, że na obecnym etapie nie ma żadnych decyzji w sprawie przeniesienia kopalń Sośnica i Halemba-Wirek do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Ruch Halemba jest częścią kopalni zespolonej „Ruda” utworzonej 1 lipca br., i prowadzi normalną działalność wydobywczą.

>>>
2016-10-04
Nowy numer miesięcznika "Polska Grupa Górnicza"

Ukazał się nowy, już październikowy numer miesięcznika „Polska Grupa Górnicza”, a w nim wiele ciekawych artykułów. „Duży może więcej” to rozmowa miesiąca z Krzysztofem Setlakiem, dyrektorem kopalni „Piast-Ziemowit”. W numerze znajdziemy obszerny materiał, w znacznej części historyczny, o stuletniej kopalni „Jankowice” w Rybniku. W artykule dużo archiwalnych zdjęć, także z początku istnienia zakładu. Polecamy także artykuły o tym jak Święta Barbara z PGG popłynęła do Australii i kolejnych górnikach „z pasją”. Warto też zapoznać się z apelem o pomoc dla Michała Maronia – młodego górnika, ojca dwójki wspaniałych dzieci, ciężko chorego na nowotwór. Dla miłośników fotografii – najlepsze zdjęcia naszych pracowników z wakacji i wiele innych ciekawych materiałów - do poczytania i obejrzenia. Życzymy miłej lektury.

>>>
2016-09-22
Święta Barbara z PGG popłynie do Australii

Podczas uroczystej mszy świętej odprawionej w kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej na Jasnej Górze, O. Arnold Chrapkowski generał Zakonu Paulinów poświęcił figurę świętej Barbary, ufundowaną przez Zarząd Polskiej Grupy Górniczej.  Figura ta trafi do katedry w Broken Hill w Nowej Południowej Walii w Australii, do diecezji Wilcannia-Forbes, w której biskupem jest także Paulin - O. bp Columba Macbeth-Green.Biskup Macbeth-Green przebywał w Polsce z okazji Światowych Dni Młodzieży. Zainteresowały go tradycje i zwyczaje polskich górników, które chciałby przenieść do swojej diecezji, m.in. kult św. Barbary jako patronki górników. W swojej katedrze w Broken Hill postanowił stworzyć ołtarz dedykowany patronce górników, a w nim umieścić figurę św. Barbary. Stan Nowa Południowa Walia, to region górnictwa węglowego. Są tam też kopalnie kopalń rud cynku i ołowiu.

>>>
2016-09-21
PGG dostawcą węgla do elektrowni w Ostrołęce

Energa i PGG podpisały list intencyjny ws. dostaw węgla kamiennego do Ostrołęki C. W celu optymalizacji kosztów eksploatacyjnych planowanej elektrowni, Energa podpisała list intencyjny z Polską Grupą Górniczą dotyczący długoterminowych dostaw węgla kamiennego. Dążąc do poprawy rentowności projektu Elektrowni Ostrołęka C, Energa podpisała równolegle list intencyjny z Polską Grupą Górniczą. Obie firmy zamierzają podjąć współpracę w zakresie dostaw węgla kamiennego zarówno do planowanej, jak i istniejącej elektrowni w Ostrołęce.

>>>
2016-09-08
PGG oszczędza dzięki likwidacji stanowisk kierowniczych

Dzięki utworzeniu kopalń zespolonych, Polska Grupa Górnicza do końca tego roku zlikwiduje 660 etatów kierowniczych i administracyjnych. Dzięki temu spółka zaoszczędzi ok. 61 mln zł rocznie. Już teraz, dzięki utworzeniu kopalń zespolonych zlikwidowano 17 etatów dyrektorów, 71 etatów kierowników działów pod ziemią oraz 55 etatów kierowników na powierzchni. Utworzenie od 1 lipca br. pięciu kopalń zespolonych w miejsce dotychczasowych 11 zakładów, pozwoli nie tylko na obniżenie kosztów wydobycia węgla, lepsze wykorzystanie infrastruktury kopalń oraz efektywniejsze wykorzystanie złóż, ale przyniesie także realne oszczędności związane ograniczeniem etatów kierowniczych w PGG. Już teraz, dzięki utworzeniu od 1 lipca br., kopalń zespolonych zlikwidowano 17 etatów dyrektorów, 71 etatów kierowników działów pod ziemią oraz 55 etatów kierowników na powierzchni.

>>>