Awaria w oczyszczalni ścieków

W dniu 6 lipca 2019 r. miał miejsce niekontrolowany wypływ zanieczyszczonych wód do Wisły, opublikowany w sieci przez wędkarza, który nad rzekę przyszedł łowić ryby. Na zamieszczonym filmie widać było płynący rowem potok czarnej substancji powodujący czarną plamę na całej szerokości Wisły. Powodem tego zdarzenia było niekontrolowane odpompowanie namułu pochodzącego z oczyszczalni ścieków należącej do Bieruńskiego Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej, zgromadzonego w zbiorniku retencyjnym pompowni odprowadzającej wody powierzchniowe z obszaru obniżonego wskutek eksploatacji górniczej.

Pompownia została wybudowana w latach 1989–1994 przez ówczesną KWK „Piast” w celu ochrony przeciwpowodziowej terenów rolnych i zabudowanych położonych w granicach hydrologicznych cieku Bijasowickiego w Bieruniu. W późniejszym terminie, w tym rejonie została usytuowana oczyszczalnia ścieków komunalnych, z których ścieki po oczyszczeniu odprowadzane są do zbiornika retencyjnego pompowni. Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. Bieruń obsługujące pompownię, zbiornik retencyjny w ramach zawartej umowy z przedsiębiorcą górniczym w wydanym oświadczeniu z dnia 8.07.2019 r. potwierdza wystąpienie awarii na oczyszczalni ścieków.

W podsumowaniu niniejszych wyjaśnień należy stwierdzić, że przedsiębiorca górniczy nie posiada połączenia technologicznego wyrobisk górniczych z pompownią oraz oczyszczalnią ścieków BPIK, a co za tym idzie zanieczyszczone wody nie mogły pochodzić z odwodnienia kopalni „Piast”.

x Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej.