Wiceminister Adam Gawęda na Barbórce kopalni ROW

- Nie pytajmy, co po węglu, ale co obok węgla i co z węgla możemy wykorzystywać! – mówił Adam Gawęda – wiceminister aktywów państwowych i pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa, który gościł we wtorek 3 grudnia na głównej akademii barbórkowej kopalni ROW w Rybniku.

W Teatrze Ziemi Rybnickiej kierownictwo Polskiej Grupy Górniczej reprezentowali Tomasz Rogala – prezes PGG i Andrzej Paniczek – wiceprezes ds. finansowych PGG. Wśród gości byli też parlamentarzyści: senatorowie Ewa Gawęda i Wojciech Piecha oraz posłowie Krzysztof Gadowski, Teresa Glenc, Marek Krząkała i Grzegorz Matusiak. Przybyli samorządowcy z Piotrem Kuczerą – prezydentem Rybnika, starostowie powiatu rybnickiego i wodzisławskiego, władze Rydułtów, Radlina, Pszowa, Gaszowic, Markolwic i Świerklan, radni miejscy. Zaproszono kadrę i kierownictwa zakładów górniczych (w tym byłych dyrektorów nieistniejących już rybnickich i wodzisławskich kopalń, jak Anna, Rymer, 1 Maja i tych działających obecnie w strukturze ROW: Chwałowice, Jankowice, Marcel i Rydułtowy), przedstawicieli nadzoru górniczego, uczelni wyższych, pedagogów ze szkół kształcących adeptów sztuki górniczej, związkowców z przewodniczącym Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Dominikiem Kolorzem, duchowieństwo z reprezentującym metropolitę katowickiego abpa Wiktora Skworca proboszczem rybnickiej parafii św. Anroniiego ks. Markiem Biernackim, przedstawicieli Wojska Polskiego, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Izby Przemysło-Handlowej w Rybniku, firm i instytucji współpracujących z kopalnią ROW.

Minutą ciszy zebrani uczcili pamięć zmarłych kolegów, m.in. dwóch górników, którzy zginęli pod ziemią w styczniu tego roku w Rydułtowach.

Wiceminister Adam Gawęda ocenił, że kopalnia ROW należy do najlepszych w polskim górnictwie. Uprzedził, że sektor górniczy stoi przed bardzo poważnymi wyzwaniami transformacji surowcowo-energetycznej.

- Musimy im sprostać. Nie powinniśmy mówić "kiedy będzie po węglu". Musimy mówić o sytuacji, jak  obok węgla tworzyć nowe impulsy gospodarcze. I jak razem z węglem tworzyć technologię, by stabilność sektora surowcowego i potencjał, który towarzyszy nam w naszym regionie, były właściwie wykorzystywane. Jestem przekonany że razem z wszystkimi, którzy odpowiadają za górnictwo, będziemy w drodze odpowiedzialnego dialogu kreślili plany na naszą przyszłość – mówił Adam Gawęda. Dodał, że dla górnictwa ważne są nie tylko wyniki makroekonomiczne, ale także aspekty społeczne, polityczne i prawne w szerokiej skali.

Wiceminister odniósł się do zagrożeń płynących dla górnictwa z polityki klimatycznej UE.

- Komisja Europejska i wszystkie jej agendy wyraźnie dążą do tego, aby wyeliminować węgiel z przestrzeni surowcowej, ale wiemy, że nie jest to nasza droga. Będziemy chronili klimat i środowisko, ale wiemy również, że transformacja surowcowo-energetyczna musi być po prostu uczciwa, sprawiedliwa i solidarna. Solidarna w aspekcie wszystkich państw, nie tylko Europy, ale i świata. Nie sposób planować dziś przyszłość energetyczną, nie patrząc na to, jak bardzo dużo emitują te wszystkie kraje, które nie spełniają rygorystycznych przepisów, a które tak naprawdę eliminują konkurencyjność naszej gospodarki. My głośno o tym mówimy, musimy powiedzieć o tym także na ziemi rybnickiej i wodzisławskiej, bo kopalnia ROW jest jedną z najlepszych w naszym górnictwie. Musimy odpowiedzialnie tworzyć otoczenie prawne, aby nasz sektor mógł się dobrze rozwijać – wiceminister Gawęda dodał, że ze wsparciem okołogórniczych placówek naukowych można odpowiedzialnie wytyczyć drogę dla górnictwa w Polsce, aby było ono nie tylko ekonomicznie uzasadnione i innowacyjne, ale także bezpieczne. Wśród projektów mogących pozwolić górnictwu na funkcjonowanie przez wiele kolejnych pokoleń Adam Gawęda wymienił m.in. produkcję wodoru i paliw przyszłości oraz zaangażowanie w sektor chemii przemysłowej.

- Nie pytajmy co po węglu, ale co obok i co z węgla możemy wykorzystywać! Dziękuję wszystkim, od górnika w ścianie i w przodku, przez oddziały pomocnicze po kierownictwo kopalni. Wszyscy tworzycie wspólnotę górniczą i spełniacie nasze oczekiwania, robicie to uczciwie i sumienne i za to należą się Wam podziękowania. Dyrekcja odpowiedzialnie planuje nowe pola eksploatacyjne, daje to satysfakcję i radość na co dzień – chwalił Adam Gawęda.

Do serdecznych życzeń i podziękowań dla górników dołączył w swym przemówieniu Tomasz Rogala – prezes PGG. Przypomniał słowa premiera Mateusza Morawieckiego, który w sobotę na akademii barbórkowej w Katowicach zapewnił o ważnej pozycji węgla kamiennego w Polsce i potwierdził olbrzymi, perspektywiczny potencjał przemysłowy regionu. Lider Polskiej Grupy Górniczej podkreślił kluczowe znaczenie produkowanego surowca dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, zwrócił uwagę na generowanie przez górnictwo w Polsce ogromnej wartości dodanej w postaci finansowania rynku, technologii, przemysłu maszynowego, nauki, wkładów do budżetu publicznego, tworzenia i utrzymywania dużej ilości atrakcyjnych miejsc pracy. Zaznaczył, że transformacja nie może polegać na prostej zamianie na podobną liczbę innych miejsc pracy, ale musi uzględnić ich jakość i wartość.  

- Ze względu na wymagającą wizję UE w stosunku do węgla, musimy pamiętać o tym łańcuchu wartości i wiedzieć, jak go zachować. Jak zmienić sektor, nie krzywdząc nikogo i nie dopuszczając do ubóstwa oraz wykluczenia ludzi, za których jesteśmy odpowiedzialni – mówił Tomasz Rogala. Opisał m.in. nowoczesne projekty rozwojowe firmy w obszarach karbochemii, czystej energii, gospodarki w obiegu zamkniętym (np. budowę instalacji fotowoltaicznych na obiektach kopalń PGG i nieużytkach-hałdach pogórniczych).

- To właśnie dowody na to, że jesteśmy otwarci na zmiany i chcemy wykorzystać szanse, które one niosą – zaakcentował prezes PGG, dziękując pracownikom za wykazanie się ogromną odpowiedzialnością za firmę, miejsca pracy i rodziny.

Dyrektor kopalni Jacek Kowalczuk podkreślił, że dobre wyniki ROW (9,3 mln t wydobytego w tym roku węgla) zawdzięczyć należy odpowiedzialnej załodze 12 tys. pracowników w czterech ruchach wydobywczych. Zapowiedział ich dalsze scalanie ze sobą i inwestycje (w tym roku po raz pierwszy przekroczyły one w ROW sumę 400 mln zł). Ważniejsze przedsięwzięcia to m.in. zabudowa centralnej klimatyzacji (Marcel, Jankowice), łączenie na poz. 700 Jankowic z Chwałowicami, modernizacja dwóch kombajnów przodkowych, przenośników i transportu pod ziemią. W Ruchu Chwałowice trwa m.in. drążenie wyrobiska na poz. 799 dla udostępnienia partii 15 mln t węgla w części III wschodniej, wykonanie przekopu pochyłego dla odstawy urobku. Ruch Jankowice przygotowuje poz. 880 i drąży szyb VIII z wlotami na poz. 1070. Ruch Marcel wykonuje przekop do pokładu 507 na poz. 920, rozpoczyna też drążenie przekopu wentylacyjnego do pokładów poniżej 830 m. Ruch Rydułtowy zakończył budowę objazdu transportowego na poz. 1150, drąży chodnik na poz. 1200.

- Zawsze odpowiedzialnie będziemy podchodzili do odbiorców węgla, zarówno strategicznych jak i indywidualnych – zapowiedział dyrektor Kowalczuk, dodając, że dzięki bogactwu swych złóż kopalnia ROW może zaoferować pełną gamę produktów od węgla koksowego do paliw ekologicznych.

- Wszyscy związaliśmy przyszłość naszą i naszych rodzin z kopalnią ROW – mówił Jacek Kowalczuk, dziękując załodze za odpowiedzialne podejście do napotykanych problemów, kierownictwu Polskiej Grupy Górniczej za akceptację inicjatyw kopalni zespolonej, nadzorowi górniczemu - za działania na rzecz bezpieczeństwa, środowisku naukowemu, duszpasterzom i samorządowcom - za wsparcie i współpracę.

Podczas uroczystości wyróżniających się pracowników kopalni ROW uhonorowano medalami i odznaczeniami państwowymi oraz branżowymi. Odbyła się także podniosła ceremonia wręczenia przez Stare Strzechy szpad górniczych, które zgodnie z pradawną tradycją symbolizują szlachectwo, honor i wolność osób przynależących do stanu górniczego. Od pierwszych dekad XIX w. na ziemiach polskich szpada jest też atrybutem wyższych urzędników i nadzoru górniczego.

W galerii: akademia barbórkowa kopalni ROW, Teatr Ziemi Rybnickiej, Rybnik, wtorek 3 grudnia 2019 r.
(zdjęcia wig - PGG, Maciej Przygoda - kopalnia ROW) 
x Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej.