Rada Nadzorcza PGG powołała wiceprezesa do spraw produkcji

Rada Nadzorcza PGG z dniem 13 stycznia 2020 roku., powołała Pana Rajmunda Horsta w skład Zarządu Polskiej Grupy Górniczej S.A. na funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji.

Jednocześnie Rada Nadzorcza PGG zakończyła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Restrukturyzacji Aktywów bez wyłonienia kandydata.

Rajmund Horst jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydziału Górnictwa i Geologii ze specjalizacją Technika Eksploatacji Złóż oraz Organizacji i Ekonomiki Górnictwa. Ukończył także studia podyplomowe  w zakresie zarzadzania – MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Drogę zawodową zaczynał w kopalni Piast, gdzie przeszedł wszystkie szczeble górniczej kariery – od górnika do kierownika działu górniczego. Następnie pracował w kopalni Ziemowit na stanowisku dyrektora ds. produkcji oraz dyrektora Zakładu Górniczych Robót Inwestycyjnych. 17 marca 2017 roku został  dyrektorem kopalni Piast-Ziemowit.

rajmund-horst.jpg
x Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej.