Oddział Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych

43-155 Bieruń

ul. Granitowa 132

32 7170 400

32 7170 408

zgri@pgg.pl


Edward
PAŹDZIORKO

Dyrektor Zakładu

Tomasz
ŚPIEWAK

Naczelny Inżynier

Marek
SZAFRANIEC

Dyrektor ds. Ekonomiczno-Pracowniczych

Charakterystyka

Historia Zakładu Górniczych Robót Inwestycyjnych

Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych rozpoczął swoją działalność 1 listopada 1997 r. jako jednostka organizacyjna w ramach Nadwiślańskiej Spółki Węglowej S.A. Pierwsze oddziały robót przygotowawczych wykonywały roboty w kopalniach "Piast" i "Jaworzno". Działalność zakładu bardzo szybko rozszerzyła się w ramach NSW S.A. Zaoferowano również usługi w zakresie robót górniczych poza strukturą macierzystej spółki, co zaowocowało całym szeregiem wygranych przetargów m.in. w KWK "Jan Kanty", KWK "Kazimierz Juliusz", ZGE "Sobieski Jaworzno III" oraz KWK „Gliwice”.

W 1999 roku w Zakładzie powstał dział robót szybowych, który oprócz tego typu robót w ruchu kopalń  "Ziemowit", "Janina", „Brzeszcze” i „Piast”, przeprowadził likwidację szybu nr 1 w KWK „Jaworzno” oraz wszystkich szybów w zlikwidowanej KWK „Siersza”.

W roku 2000 Zakład rozszerzył swoją działalność o roboty budowlane, a także przejął prawa i obowiązki po zlikwidowanej Kopalni "Jaworzno", co wiązało się z prowadzeniem spraw dotyczących umów obowiązujących w dniu zakończenia działalności kopalni, nie zakończonych postępowań procesowych, a także usuwanie skutków poeksploatacyjnych.

W tym samym roku zakład przejął część pracowników byłej kopalni „Czeczott”, wraz z szerokim zakresem robót likwidacyjnych.

Od 2001 roku Zakład przejął kilkudziesięciu pracowników likwidowanej KWK „Siersza” oraz prawie 7 tys. byłych pracowników na urlopach górniczych, emeryturach i rentach. W 2003 roku te obowiązki w stosunku do emerytów przejął Zakład Zagospodarowania Mienia.

1 lutego 2003 r. powstała Kompania Węglowa S.A., w której Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych ze swoją prawie tysiącosobową załogą stanowił liczącą się jednostkę produkcyjną. Od tego czasu sytuacja organizacyjna Zakładu ustabilizowała się. W okresie tym podejmowano szereg działań związanych z optymalizacją wskaźników techniczno-ekonomicznych osiąganych przez Zakład, co ostatecznie doprowadziło do umieszczenia ZGRI w strategii Nowej Kompanii Węglowej.

Wraz z restrukturyzacją  sektora górniczego w roku 2016, Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych stał się jednym z Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej. Rozpoczęły się poszukiwania nowych kierunków rozwoju Zakładu, z wykorzystaniem potencjału drzemiącego w charakterze odrębnej jednostki organizacyjnej w ramach Spółki PGG.

W jubileuszowym roku 2017 Zakład poszerza swoją działalność o roboty związane z odmetanowaniem ścian. Podstawę nowo tworzonego działu ZGRI stanowią pracownicy Działu Usług Górniczych KWK Murcki-Staszic i KWK Wujek. Zaplanowano i zrealizowano wyposażenie oddziałów ds. odmetanowania w nowoczesny sprzęt wiertniczy, który w połączeniu z doświadczeniem pracowników, umożliwia rozwój i zaoferowanie usług pozostałym oddziałom Polskiej Grupy Górniczej.

Zakres świadczonych usług

 • Drążenie wyrobisk chodnikowych i przecinek ścianowych,
 • Przebudowy i odtworzenia wyrobisk;
 • Specjalistyczne roboty szybowe ( wymiany prowadników oraz rurociągów w szybach);
 • Roboty dodatkowe takie jak: budowa urządzeń odstawy urobku dla nowo uruchamianych ścian, budowa lub przebudowa tras kolejek podwieszanych, oraz niektóre roboty pomocnicze m.in.: przebudowy rurociągów, wykonywanie rząpi dla lokalnego odwadniania wyrobisk;
 • Roboty związane z odmetanowaniem ścian, z zastosowaniem wierceń metodą tradycyjną oraz nowatorską metodą wierceń kierunkowych, przy użyciu silników wgłębnych z wykorzystaniem specjalistycznych wiertnic;

Zasoby ludzkie

 • Wysokokwalifikowana kadra inżynieryjno-techniczna;
 • Mobilna załoga o szerokim wachlarzu kwalifikacji;
 • Możliwość zatrudniania doświadczonych pracowników przebywających na emeryturze;

Obszar działania

 • KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast;
 • KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit;
 • KWK Bolesław Śmiały;
 • KWK Ruda Ruch Bielszowice;
 • KWK Murcki-Staszic;
 • KWK Wujek;
 • KWK Mysłowice-Wesoła;
 • KWK ROW Ruch Jankowice;
 • KWK ROW Ruch Chwałowice;

z możliwością rozszerzenia o inne Kopalnie PGG S.A.

 

Lokalizacja