Oddział KWK Ruda

41-711 Ruda Śląska

ul. Halembska 160

32 7173000

32 2717 893

ruda@pgg.pl


Krzysztof
KIEŁBIOWSKI

Dyrektor Kopalni

Grzegorz
FIJAK

Naczelny Inżynier Ruchu Halemba

Michał
FERDYAN

Naczelny Inżynier Ruchu Bielszowice

 

Naczelny Inżynier Ruchu Pokój

Janusz
ROKOSZ

Dyrektor ds. Pracowniczych

Paweł
OWCZAREK

Dyrektor ds. Ekonomicznych

Charakterystyka

Historia powstania

KWK Ruda powstała 01.07.2016 roku z połączenia rudzkich kopalń: Bielszowice, Halemba-Wirek, Pokój.

 

Lokalizacja