Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny

43-155 Bieruń

ul. Granitowa 132

32 7170 301

32 7170 303

zrp@pgg.pl


Jan
GIL

Dyrektor Zakładu

Ryszard
KUBIESA

Dyrektor ds. Technicznych

Tomasz
ZIAJKA

Dyrektor ds. Ekonomicznych

Charakterystyka

 

Historia Zakładu

 • 1996 – utworzenie Zakładu Zarządzania Środkami Trwałymi Nadwiślańskiej Spółki Węglowej S.A.,
 • 08.12.2003 – przekształcenie Zakładu w Zakład Remontowo-Produkcyjny Kompanii Węglowej S.A.. Przyjęty kierunek specjalizacji - remonty modernizacje, produkcja obudów zmechanizowanych, remonty, produkcja hydrauliki siłowej, produkcja elementów tras kolejek podwieszonych,
 • 2004 - Utworzenie Działu Kontroli Jakości,
 • 2004 - Przekształcenie Zakładu w Zakład Spawalniczy duży zgodnie z normą PN-M-69009 ,
 • 2004 - Pierwszy certyfikat – ISO 9001:2001 „Systemy zarządzania jakością” oraz PN-EN 729-2:1997 „Spawalnictwo-Spawanie metali-Pełne wymagania dotyczące jakości w spawalnictwie”,
 • 2007 - Otwarcie w Zakładzie Ośrodka Szkolenia Spawaczy z własną kadrą szkolącą,
 • 2007 - Certyfikat PN-EN ISO 3834-2:2007 „Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych - Część 2: Pełne wymagania jakości”,
 • 2007 - Certyfikat PN-EN ISO 14001:2005 „Systemy zarządzania środowiskowego”,
 • 2008 - Uruchomienie Działu Konstrukcyjno-Technologicznego ,
 • 2009 - Certyfikat PN-N-18001 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy”
 • 2016 - Wdrożenie Zakładowej Kontroli Produkcji w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO 1090-1+A1:2012 „Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych”,
 • 30.04.2016 – Zakład Remontowo-Produkcyjny w strukturach Polskiej Grupy Górniczej.

 

Misja Zakładu

Misją Zakładu Remontowo-Produkcyjnego jest  wsparcie zabezpieczenia produkcji w zakresie gospodarki remontowej w Polskiej Grupie Górniczej.

Zakład realizuje swoją misję poprzez:

 • Dyspozycyjność
 • Unifikację i standaryzację obudów zmechanizowanych
 • Standaryzację typów tras jezdnych kolejek podwieszonych
 • Poprawę bezpieczeństwa
 • Racjonalizację gospodarki zmechanizowanymi obudowami ścianowymi w Polskiej Grupie Górniczej
 • Wsparcie techniczne, doradcze i opiniotwórcze
 • Funkcję regulatora cen rynkowych

 

Zakres Świadczonych usług, zasoby ludzkie oraz infrastruktura

 • Remonty, modernizacje, produkcja    zmechanizowanych obudów ścianowych
 • remonty i produkcja hydrauliki siłowej
 • kompletacja hydrauliki sterowniczej
 • produkcja elementów tras kolejek podwieszonych włącznie z rozjazdami
 • inne bieżące usługi remontowo-produkcyjne według potrzeb

Powyższe usługi:

 • realizowane są w trzech wydziałach produkcyjnych (5 hal produkcyjnych 1,3 ha powierzchni) wyposażonych w specjalistyczne maszyny i urządzenia,
 • wykonywane są przez wykwalifikowanych pracowników produkcyjnych ( w tym ok. 100 spawaczy posiadających pełne uprawnienia spawalnicze w stosowanych metodach spawania, dysponujących kilkudziesięcioma kompleksowo wyposażonymi stanowiskami spawalniczymi)
 • nadzorowane przez personel nadzoru spawalniczego (4 osoby – Międzynarodowy Inżynier Spawalnik, 2 osoby Międzynarodowy Technolog Spawalnik),
 • sprawdzane są w trakcie produkcji przez wykwalifikowany personel kontroli (10 osób posiadających uprawnienia w metodach badań nieniszczących VT, MT, PT  oraz UT) dysponujący specjalistycznym sprzętem do kontroli i badań,
 • przygotowywane i projektowane są przez własny, wyspecjalizowany zespół konstruktorów wspierany dedykowanym oprogramowaniem inżynierskim CAD, CAM,CAE (Ansys, Inwentor, AutoCad)


 

 

Lokalizacja

x Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej.