Rada nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej wchodzą

  • Przewodniczący Rady Nadzorczej - Jan WOJTYŁA
  • Członek Rady Nadzorczej - Zbigniew KARWOWSKI
  • Członek Rady Nadzorczej - Krzysztof HAJDROWSKI
  • Członek Rady Nadzorczej - Dawid JAWORSKI
  • Członek Rady Nadzorczej - Andrzej BARTECZEK
  • Członek Rady Nadzorczej - Aleksander KORSAK