INNTECH PGG

Implementacja

2020-02-03

Gospodarka obiegu zamkniętego w PGG S.A.

Polska Grupa Górnicza uwzględniając społeczną odpowiedzialność biznesu - CSR (od ang. corporate social responsibility), według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy podejmuje działania w zakresie stosowania gospodarki o obiegu zamkniętym (ang. circular economy) w realizowanych przez spółkę procesach produkcyjnych.


2019-12-23

Charakterystyka wysokowydajnych przodków w warunkach GZW

W dobie coraz nowocześniejszych i wydajniejszych kompleksów ścianowych, a co za tym idzie coraz większych miesięcznych postępów ścian, istotnym problemem w GZW staje się rozcięcie robotami przygotowawczymi na czas kolejnych pokładów i rejonów wydobywczych. Biorąc pod uwagę zmniejszający się z roku na rok stan ilościowy załogi kopalń, co wpływa na ograniczoną ilość drążonych chodników na poszczególnych kopalniach, niezwykle ważne jest, aby uruchomione do drążenia przodki były przodkami wysokowydajnymi.


2019-11-04

Wdrożenie programu do minimalizacji ryzyk powstawania sytuacji awaryjnych

Pod koniec września bieżącego roku Polska Grupa Górnicza S.A. wdrożyła w organizacji nowatorski system służący do minimalizacji ryzyk występujących w procesach produkcji.

Prosty i intuicyjny program pozwala (w sposób w pełni cyfrowy) na wykonywanie analizy ryzyka w obszarze prowadzenie eksploatacji. Na poziomie każdego z Oddziałów tworzona jest i oceniana przez ekspertów lista ryzyk określająca poziom szans i skutek ich materializacji. Lista stanowi podstawę do oceny planowanego i prowadzonego procesu eksploatacji. Wyniki oceny, dla których poziom ryzyka jest wysoki determinują planowanie i wykonanie stosowanych działań minimalizujących stwierdzone ryzyka. Opisane działania są cyklicznie inicjowane, powtarzane i nadzorowane przez właściwe funkcje zaimplementowane we wdrożonym programie opartym na systemowej platformie zarządzania procesami biznesowymi (ang. Business Process Management - BPM).


2019-11-04

Zastosowanie sterowania bezprzewodowego wciągników w procesie montażu sekcji obudów zmechanizowanych w KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit

Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit aktualnie eksploatuje cztery ściany wydobywcze, zlokalizowane na dwóch poziomach wydobywczych tj. 500 oraz 650 m pod ziemią. W procesie zbrojenia ścian wydobywczych bardzo ważne jest dostarczanie poszczególnych elementów jej wyposażenia we właściwej kolejności.


2019-07-09

Moduł wyniesiony centrali telefonicznej i dyspozytorni zakładowej w KWK Bolesław Śmiały

    W ruchu zakładu górniczego bardzo ważnym elementem są systemy bezpieczeństwa i łączności ogólnozakładowej. Równie ważne jest to, aby pracowały one w sposób niezawodny, a dyspozytor miał pełny obraz na to, co się dzieje na kopalni. Od kiedy Oddział  KWK Bolesław Śmiały zaczął eksploatować złoża w rejonie szybu Bujaków 2, coraz częstszym problemem była odległość urządzeń końcowych różnych systemów od ich części stacyjnych, znajdujących się w części macierzystej kopalni w Łaziskach. Był to główny powód, dla którego kopalnia zdecydowała się na budowę modułów wyniesionych w rejonie szybu Bujaków 2.
  


2019-06-07

Nowoczesne technologie laserowe i satelitarne w trosce o środowisko naturalne

Badania odkształceń terenu wywołanych eksploatacją górniczą przy pomocy  nowoczesnych technologii monitoringu wykorzystujących innowacyjne urządzenia badawcze w celu zapobiegania niekorzystnych oddziaływań na środowisko.


2019-05-31

Prewencja pożarowa

Rozpoznawanie, a tym samym zwalczanie zagrożeń naturalnych jest podstawowym priorytetem zapewniającym bezpieczeństwo pracujących załóg górniczych, co jednocześnie wpływa na ciągłość procesu produkcji. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w kopalniach nieustannie czuwają nad minimalizacją poszczególnych zagrożeń.


2019-05-17

Zagrożenia tąpaniami - sejsmologia górnicza

Zagrożenie tąpaniami jest jednym z najgroźniejszych czynników towarzyszących robotom górniczym. Jego rozpoznanie, prognozowanie oraz zwalczanie jest niezwykle istotne z punktu widzenia prowadzenia efektywnej eksploatacji pokładów węgla przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa prowadzonych robót.


2019-03-20

Automatyczna Stacja Filtracyjna w KWK Murcki-Saszic

W Oddziale KWK Murcki-Staszic Polskiej Grupy Górniczej S.A. na poziomie 500m została uruchomiona Automatyczna Stacja Filtracyjna. Zadaniem stacji jest mechaniczne oczyszczanie wody kopalnianej pozyskanej z głównego odwodnienia kopalni.

 x Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej.