Koncesje na działalność w zakresie produkcji, obrotu i dystrybucji energii