Aukcje na sprzedaż odpadów

12.10.2018

Wyniki aukcji

OGŁOSZENIE O WYNIKACH AUKCJI

Polska Grupa Górnicza S.A.  40-039 Katowice, ul. Powstańców 30,

informuje o wynikach aukcji elektronicznej na sprzedaż wybranych rodzajów odpadów

przeprowadzonej w dniu 08-10-2018 r.

 

Kod

Rodzaj odpadu

Wynik aukcji

07 02 99

Inne niewymienione odpady

zatwierdzona