Wyniki aukcji

29.08.2019

Wyniki aukcji

OGŁOSZENIE O WYNIKACH AUKCJI

Polska Grupa Górnicza S.A.  40-039 Katowice, ul. Powstańców 30,

informuje o wynikach aukcji elektronicznej na sprzedaż wybranych rodzajów odpadów

przeprowadzonej w dniu 23-08-2019 r.

 

Numer zadania

Rodzaj odpadu

Kod odpadu

Wynik aukcji

12

Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła

13 03 10*

zatwierdzona

13

Baterie i akumulatory Pb

16 06 01*

zatwierdzona

18

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 160209 do 160213 Komputery i laptopy

16 02 14

zatwierdzona

23

Inne niewymienione odpady

 07 02 99

zatwierdzona

24

Inne niewymienione odpady

 07 02 99

zatwierdzona

 

Zadania nr 1, 5, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 19, 21 – zostały anulowane