Polityka informacyjna PGG

Polska Grupa Górnicza S.A. przyjęła do stosowania Politykę Informacyjną określającą standardy przekazywania interesariuszom informacji dotyczących działalności Spółki.


Polityka Informacyjna Polskiej Grupy Górniczej S.A.
kliknij, aby zobaczyć dokument w nowym oknie

Celem Polityki Informacyjnej Polskiej Grupy Górniczej S.A. jest zwiększenie efektywności i zapewnienie przejrzystości procesu przekazywania informacji oraz kształtowanie właściwych relacji z interesariuszami, dla poprawy wizerunku Spółki jako wiarygodnego podmiotu dla otoczenia, jak również zapewnienie równego dostępu interesariuszom, w jednakowych okolicznościach, do rzetelnej i kompletnej informacji z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

Kontakt ze Spółką zgodnie z Polityką Informacyjną Polskiej Grupy Górniczej S.A.:

 • Biuro Zarządu i Relacji Inwestorskich:

  Rafał Patyk

  Dyrektor Biura, tel. 32 757 23 63

  Agnieszka Demska-Furgał

  Główny Specjalista, tel. 32 757 21 98

  Ewa Golus

  Główny Specjalista, tel. 32 757 23 66

  Agnieszka Jania

  Główny Specjalista, tel. 32 757 22 30

  Marek Kałka

  Kierownik Zespołu, tel. 32 757 23 67

  Patrycja Kozioł

  tel. 32 757 23 79

  Aurelia Kubica

  Główny Specjalista Koordynator, tel. 32 757 23 68

  Katarzyna Mazanek

  Główny Specjalista, tel. 32 757 23 99

  adres mailowy biura: relacje.inwestorskie@pgg.pl
   
 • Biuro Rachunkowości:

  Irena Hudy

  Dyrektor Biura, tel. 32 757 21 71 i 32 716 12 60, adres mailowy: i.hudy@pgg.pl

  Grażyna Klyczka

  Kierownik Zespołu, tel. 32 757 22 75, adres mailowy: g.klyczka@pgg.pl

  Aleksandra Wundersee

  Kierownik Zespołu, tel. 32 757 27 82, adres mailowy: a.wundersee@pgg.pl

 • Sekcja Dialogu Społecznego:

  Roman Marmurowski

  tel. 32 757 26 86, adres mailowy: dialog@pgg.pl

 • Biuro Public Relations i Komunikacji Wewnętrznej:

  Tomasz Głogowski

  Rzecznik Prasowy, Dyrektor Biura, tel. 32 757 22 78, 507 095 636, adres mailowy: t.glogowski@pgg.pl

  Elżbieta Gałuszka

  Kierownik Zespołu, tel. 32 757 20 13, adres mailowy: e.galuszka@pgg.pl

 • Biuro Skarbca:

  Bożena Machulec

  Dyrektor Biura, tel. 32 757 22 95, adres mailowy: b.machulec@pgg.pl

  Joanna Rojek

  Kierownik Zespołu, tel. 32 757 22 83, adres mailowy: j.rojek@pgg.pl

  Mirosława Styczyńska

  Główny Specjalista, tel. 32 757 22 80, adres mailowy: m.styczynska@pgg.pl

  Magdalena Sobczyk

  Kierownik Zespołu, tel. 32 757 20 67, adres mailowy: m.sobczyk@pgg.pl

  Alina Pojda

  Główny Specjalista, tel. 32 757 22 36, adres mailowy: a.pojda@pgg.pl

  Ewelina Fołda

  Kierownik Zespołu, tel. 32 757 26 34, adres mailowy: e.folda@pgg.pl

  Beata Dudek

  Główny Specjalista, tel. 32 757 26 72, adres mailowy: b.dudek@pgg.pl

 • Biuro Zakupów i Usług:

  Wiesław Zygmunt

  Dyrektor Biura, tel. 32 757 26 84, adres mailowy: w.zygmunt@pgg.pl

  Jędrzej Brożek

  Kierownik Zespołu, tel. 32 757 26 00, adres mailowy: j.brozek@pgg.pl

  Tomasz Płóciennik

  Kierownik Zespołu, tel. 32 757 21 47, adres mailowy: t.plociennik@pgg.pl

  Mariusz Szkatuła

  Kierownik Zespołu, tel. 32 757 22 76, adres mailowy: m.szkatula@pgg.pl

 • Biuro Marketingu i Analiz:

  Łukasz Mazanek

  Dyrektor Biura, tel. 32 757 23 70, adres mailowy: l.mazanek@pgg.pl

  Andrzej Pyka

  Kierownik Zespołu, tel. 32 757 22 18, adres mailowy: a.pyka@pgg.pl

  Józef Pruchnicki

  Główny Specjalista Koordynator, tel. 32 757 21 50, adres mailowy: l.pruchnicki@pgg.pl

x Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej.