Retopal - Ekogroszek Dostępność: 6 z 10 ton
Zamówiono: 986 t

Big bag 1000kg
Cena brutto bez akcyzy za 1 paletę:830.00
Cena brutto bez akcyzy za tonę: 830.00

Retopal - Ekogroszek - to wysokiej jakości, znane na rynku, uniwersalne paliwo węglowe. Atutem Retopalu jest jego niska spiekalność oraz uziarnienie od 6 do 25 mm, umożliwiające jego spalanie zarówno w starszych typach kotłów retortowych, jak i kotłach wykorzystujących najnowsze technologie. Paliwo posiada gwarantowane stabilnie wysokie parametry jakościowe.

Rekomendujemy sprawdzenie zgodności Retopalu z parametrami paliwa dedykowanego przez producenta do danego kotła.

Specyfikacja
 • Wartość opałowa Qir: 24-26 MJ/kg
 • Uziarnienie: 6-25 mm
 • Spiekalność RI: ≤ 1
 • Zawartość popiołu Ar: 5-10 %
 • Zawartość wilgoci Wtr: 9-14 %
 • Zawartość siarki Str: ≤ 1.00 %
 1. Paleta  1000 kg – 1 Big Bag
 2. Bezzwrotne opakowanie polietylenowe typu Big Bag
 3. Bezzwrotna paleta o wymiarach 100cm x 100 cm i wysokości 1,4-1,5 m
 4. Towar może w niewielkim stopniu wystawać poza obrys palety

 

 1. Termin realizacji zamówienia -14 dni roboczych (liczone od daty wpływu środków na konto), w tym 3 dni na przekazanie towaru firmie kurierskiej. W uzasadnionych przypadkach termin może zostać wydłużony za zgodą obu Stron. Firma kurierska ustala bezpośrednio z Kupującym termin dostawy. Kupujący jest zobowiązany do obecności pod wskazanym adresem w terminie doręczenia. W przypadku nieobecności pozostawiane jest awizo, Kupujący może zlecić Sprzedawcy ponowną dostawę towaru do 5 dni od daty pozostawienia awiza. Brak zlecenia dostawy, pomimo powtórnego awiza jest podstawą do odstąpienia od umowy przez Sprzedającego i obciążenia Kupującego kosztami transportu w wysokości 250,00 zł brutto/paletę oraz kosztami awiza. Brak możliwości odbioru towaru osobiście, własnym środkiem transportu.
 2. Koszt transportu wliczony w cenę.
 3. Dostawa realizowana jest wyłącznie przesyłką kurierską w dni robocze, dla osób fizycznych do 16:00, pozostałych odbiorców do 15:00
 4. Rozładunek przesyłki z samochodu do poziomu 0
 1. Tradycyjny przelew bankowy
  Sprzedaż dokumentowana jest wystawieniem na rzecz Kupującego faktury. Zamówienia złożone i opłacone są realizowane w cenie z dnia złożenia zamówienia. Zapłata za zamówiony towar powinna nastąpić w terminie 5 dni roboczych od potwierdzenia złożenia zamówienia, po tym terminie zamówienie jest automatycznie anulowane. Koszty opakowania i transportu pokrywa Sprzedający.
 2. Za pośrednictwem DotPay bez dodatkowych kosztów.
 3. Zapłata powinna nastąpić w terminie do 5 dni roboczych od potwierdzenia złożenia zamówienia.
Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast
ul. Kopalniana 10, 43-225 Wola
sklep@pgg.pl
32 717 28 43
Godziny otwarcia
06:00-21:00

Proszę czekać... Trwa wczytywanie ankiety...

Brak możliwości zakupu poza sklepem internetowym

Zgodnie z art.31a ust.1 zwalnia się od akcyzy wyroby węglowe zużywane m.in. przez:

 • gospodarstwa domowe,
 • organy administracji publicznej, jednostki Sił Zbrojnych RP, podmioty systemu oświaty, żłobki i kluby dziecięce, podmioty lecznicze o działalności leczniczej, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, organizacje o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 • w pracach rolniczych, ogrodniczych, hodowli ryb i leśnictwie.

W przypadku odbioru przesyłki przez inną osobę niż Kupujący należy przygotować pełnomocnictwo dla osoby odbierającej ją w imieniu Kupującego (akceptowane jest również odręcznie przygotowane pełnomocnictwo zgodnie ze wzorem)

W celu potwierdzenia prawa do zakupu towaru bez akcyzy konieczne jest złożenie czytelnego podpisu, przez osobę kupującą uprawnioną do zakupu bez akcyzy , na fakturze dostarczonej przez firmę kurierską,. Podpisaną fakturę należy zwrócić firmie kurierskiej bezpośrednio przy odbiorze towaru, lub odesłać na adres Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. KWK "Piast-Ziemowit” Ruch Piast ul. Granitowa 16, 43-155 Bieruń w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia przesyłki. W przypadku nie zwrócenia podpisanej faktury, Kupującemu zostanie wystawiona faktura korygująca, z terminem zapłaty 14 dni od daty jej wystawienia, zawierająca doliczoną cenę akcyzy w wysokości 32,00 PLN netto/paletę.

Klikając w przycisk 'Kupuję bez akcyzy' oświadczam o przeznaczeniu zużycia węgla na cele uprawniające do zwolnienia z akcyzy.

W przypadku użycia przez Kupującego wyrobów węglowych do celów innych niż uprawniające do zwolnienia z akcyzy, Kupujący będzie zobowiązany, do obliczenia i zapłaty podatku akcyzowego na zasadach przewidzianych w Ustawie.