22 grudzień 2020

Oświadczenie PGG S.A. w związku z komunikatem Tauron Polska Energia S.A.

Polska Grupa Górnicza S.A. informuje, że nie uznaje wypowiedzenia umowy przez Tauron Polska Energia S.A. z zachowaniem 6-miesięcznego okresu za skuteczne.

Wykonanie kontraktu przez Tauron Polska Energia S.A. w 2020 roku do dnia dzisiejszego wyniosło niespełna 32 proc. zamówionej ilości węgla.

Umowa wieloletnia miała za zadanie chronić obie strony przed wahaniami cen CIF ARA i w ten sposób równomiernie rozkładać ryzyko na obie strony kontraktu.

W pierwszym okresie obowiązywania umowy ceny PGG S.A. były niższe od cen CIF ARA i Tauron Polska Energia S.A. kontrakt wykonywał.

Kiedy indeks CIF ARA uległ obniżeniu, Tauron Polska Energia S.A. wystąpił z żądaniem zmiany ceny i faktycznie zmniejszył odbiory węgla, przenosząc całe ryzyko kontraktu na PGG S.A.

PGG S.A. oczekuje respektowania zapisów umowy i zachowania 2-letniego okresu wypowiedzenia.