16 grudzień 2020

Oczekiwania i potrzeby klientów wartością nadrzędną (Badanie opinii klientów)

Współczesny rynek od producentów i sprzedawców wymaga wdrażania innowacyjnych rozwiązań we wszystkich obszarach ich aktywności, a jedną z takich przestrzeni jest dystrybucja. W trudnym czasie pandemii coraz popularniejsze stają się dostawy towaru do miejsc, z których klienci osobiście odbierają kupione produkty. Dzięki takim rozwiązaniom klienci unikają sposób bezpośredniego kontaktu z magazynierami, sprzedawcami czy kurierami.

Wychodząc naprzeciw obecnym potrzebom i nawykom klientów PGG SA rozważa możliwość uruchomienia sprzedaży konfekcjonowanych paliw węglowych w podobny sposób z wykorzystaniem Węglobox PGG SA.

Cała transakcja kupna węgla w tej formule miałaby być zbliżona do tradycyjnego zakupu w sklepie internetowym PGG, z tą tylko różnicą, że w miejsce dostawy zrealizowanej przez kuriera klient sam odbierałby opłacony węgiel z firmowej (PGG SA) skrytki zlokalizowanej blisko jego miejsca zamieszkania.

Z dużą dozą prawdopodobieństwa można założyć, że w obu przypadkach różne byłyby wolumeny kupowanego paliwa. W dostawach kurierem podstawową jednostką jest ilość węgla na jednej palecie (obecnie 750 kg w workach i 1000 kg w big bagach) w przypadku zakupów w Węglobox-ach podstawową jednostką miałby być 1 worek (obecnie 25 kg węglowego ekopaliwa), a wielkość i wartość transakcji wynikałaby z wielokrotności tej jednostki miary.

Z uwagi na konieczność podjęcia szeregu działań organizacyjnych i inwestycyjnych zanim uruchomimy tę formę sprzedaży chcemy zapytać naszych klientów czy byliby zainteresowani tą formą zakupów workowanego węgla.

W związku z tym zapraszamy Państwa do udziału w sondażu dotyczącym nowej formy dystrybucji węgla produkowanego w Polskiej Grupie Górniczej S.A.

Sondaż jest całkowicie anonimowy, a wdrożone standardy postępowania w procesie poznawczym, w pełni zabezpieczają respondentów przed jakimkolwiek naruszeniem ich dóbr w tym bezpieczeństwa i interesów. Prosimy o wykorzystanie zamieszczonego pod poniższym linkiem formularza, zapoznanie się z treścią pytań i sugerowanymi przez nas odpowiedziami, a w przypadku wyboru tej, która jest najbliższa Pana/Pani stanowisku prosimy o jej zaznaczenie. Jeśli zaś uznacie Państwo, że żadna z proponowanych odpowiedzi nie odzwierciedla waszego stanowiska, to prosimy o komentarz i odniesienie się do poruszonego zagadnienia własnymi słowami.