28 wrzesień 2021

Przedstawicele PGG S.A. wystąpili pierwszego dnia XXX SEP

Pierwsi z 39 inżynierów-specjalistów Polskiej Grupy Górniczej S.A. wystąpili w poniedziałek 27 września podczas obrad jubileuszowej XXX Szkoły Eksploatacji Podziemnej, która potrwa do środy w Krakowie.

Reprezentacja aktywnych na SEP pracowników PGG S.A. jest najliczniejszą tuż po grupie przedstawicieli KGHM Polska Miedź (która z okazji 60-lecia spółki objęła patronat nad tegoroczną konferencją). W krakowskim hotelu Qubus nad Wisłą obrady toczą się w ramach wielu sesji problemowych, program obfituje w ok. 200 specjalistycznych referatów naukowo-technicznych. W plenarnej inauguracji SEP uczestniczył m.in. Tomasz Rogala, prezes PGG S.A.

Swój referat pt. "Geoportal danych o wstrząsach w obszarach górniczych PGG S.A." na sesji "Geomatyka górnicza" poświęconej roli geoinformatyki w transformacji cyfrowej górnictwa wygłosił Adrian Brol z PGG S.A.

W ramach sesji pod hasłem "Innowacje są wśród nas" prezentującej najciekawsze górnicze doktoraty wdrożeniowej w Polsce, Łukasz Szuła z Ruchu Chwałowice kopalni ROW w Rybniku przedstawił wystąpienie na temat "Przestrzenne modele statystyczne w prognozowaniu parametrów drgań gruntu wywołanych sejsmicznością indukowaną". Współautorem prezentacji był Tomasz Tkocz z tego samego zakładu górniczego.

Elżbieta Gałuszka z Centrali PGG S.A. wystąpiła w prowadzonym przez dra Pawła Bogacza z AGH panelu "Górnictwo OK". Uczestnicy zastanawiali się, czy i w jaki sposób wyzwania piętrzone dziś przed sektorem górnictwa można zamienić na szanse sektora. Przedstawicielka PGG S.A. w prezentacji ilustrowanej ciekawymi fotografiami opowiedziała o wkładzie Polskiej Grupy Górniczej S.A. w zachowanie dziedzictwa przemysłowego obszarów wydobywczych. Spółka przekazuje muzeum, samorządom i środowiskom miłośników tradycji górniczych wiele historycznych obiektów i wycofanych z produkcji artefaktów, bez których niemożliwe byłoby kultywowanie wiedzy o przemysłowym dziedzictwie regionu. Współpraca wymaga często niestereotypowego podejścia i otwartości ze strony PGG S.A.

Dyrektor Działu Wsparcia HR PGG S.A. Andrzej Sączek w ramach sesji poświęconej rozwojowi kompetencji pracowniczych przedstawił uczestnikom SEP ideę powstania i sposób prowadzenia projektu "Akademia PGG" jako kompleksowego programu szkoleniowo-rozwojowego dla pracowników Polskiej Grupy Górniczej S.A. W przygotowaniu referatu współuczestniczyły Anna Wiśniewska, Anna Bentkowska i Łukasz Rduch.

Wieczorem Rajmund Horst - wiceprezes ds. produkcji PGG S.A. w gronie doświadczonych specjalistów eksploatacji górniczej wziął udział w panelu dyskusyjnym na temat wykorzystania kombajnu kotwiącego Bolter Miner. Uczestnicy spotkania moderowanego przez prof. Stanisława Pruska - dyrektora naczelnego Głównego Instytutu Górnictwa oraz Dariusza Prostańskiego z ITG Komag mówili o praktyce stosowania nowoczesnej maszyny górniczej i miejscem takiego rozwiązania w przyszłości eksploatacji podziemnej złóż.

Trzydniowe obrady Szkoły Eksploatacji Podziemnej w Krakowie potrwają do 29 września. W poniedziałek wieczorem z okazji jubileuszu konferencji w bazylice Bożego Ciała w Krakowie uczestnicy SEP wysłuchali okolicznościowego koncertu organowego. We wtorek po południu obrady SEP przeniosą się tradycyjnie do gmachu Teatru Słowackiego, gdzie odbędzie się m.in. Gala Konkursowa XXX Szkoły Eksploatacji Podziemnej, na której wyłaniane są najlepsze pod różnymi względami polskie zakłady górnicze.