30 wrzesień 2021

Duży wkład specjalistów PGG S.A. w sesje problemowe XXX SEP w Krakowie

W dziewięć bogatych w referaty sesji tematycznych obfitował program drugiego dnia XXX Szkoły Eksploatacji Podziemnej w Krakowie, we wtorek 28 września. Przedstawiciele Polskiej Grupy Górniczej S.A. wystąpili na większości z nich, dzieląc się wiedzą i doświadczeniami, spośród których wiele wzbudzało żywe zainteresowanie słuchaczy.


Metan w górnictwie podziemnym
Niezwykle efektywną metodę wychwytywania metanu przez odwierty kierunkowe, którą stosuje się z powodzeniem w kopalniach spółki, opisał dr Grzegorz Plonka z Biura Zagrożeń Naturalnych w Centrali PGG S.A. w ramach dwuczęściowego panelu poświęconego metanowi w górnictwie podziemnym w kontekście transformacji sektora węglowego.


Energia odnawialna w kopalniach
Wojciech Kuster z oddziału PGG S.A. Zakład Elektrociepłownie otworzył sesję poświęconą poprawie efektywności energetycznej i rozwojowi OZE w działaniach przedsiębiorstw górniczych odczytem na temat projektu PGGREEN, którego celem jest dywersyfikacja źródeł energii w spółce przy pomocy systemów fotowoltaicznych. Opowiedział m.in. o znaczącej pionierskiej inwestycji fotowoltaicznej z 2019 r. na dachach obiektów Ruchu Halemba w Rudzie Śląskiej.


Nowe techniki i technologie
Bardzo liczną grupę prelegentów PGG S.A. wystawiła w sesji prowadzonej przez prof. Krzysztofa Krauzego z AGH o nowych technikach i technologiach w podziemnej eksploatacji złóż. Dyrektor Krzysztof Krasucki zaprezentował referat "System monitoringu podporności ściany - diagnostyka pracy hydrauliki siłowej oraz stateczności stropu wyrobiska ścianowego na przykładzie kopalni Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit". Współautorami pracy są: Tomasz Kudłacik i Krzysztof Augustyniak z Ruchu Ziemowit.

Z kolei ruch wydobywczy Piast w kopalni zespolonej Piast-Ziemowit mógł pochwalić się stosowaniem innowacyjnego systemu pojemników wypełniająco-podpornościowych typu Pillow-bag, którymi wypełniane są pustki w stropie i ociosie powstałe wskutek opadu skał. Prezentację na ten temat przygotowali Krzysztof Krasucki, Andrzej Rybarczyk oraz Krzysztof Pasterak (prelegent) z kopalni Piast-Ziemowit.

Dawid Szurgacz z Ruchu Chwałowice kopalni ROW wspólnie z Martą Stempniak z Politechniki Wrocławskiej oraz Tomaszem Tkoczem i Leszkiem Sobikiem (Ruch Chwałowice) przeprowadzili badania nad określeniem stanu cieplnego jednostki napędowej przenośnika taśmowego w Chwałowicach, których efekty zademonstrowano słuchaczom SEP.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie Przemysława Mroczka z kopalni Bolesław Śmiały w Łaziskach Górnych, który zaprezentował system łączności bezprzewodowej, zastosowany w kopalni pod ziemią.

Mariusz Cieciera z Ruchu Marcel kopalni ROW opisał modernizację układu napędowego wentylatorów WPK 3,3 w stacji wentylatorów głównych przy szybie IV.


Zapewnienie stateczności wyrobisk
Dobre praktyki mające na celu zapewnienie stateczności wyrobisk korytarzowych analizowano na sesji prowadzonej przez prof. AGH Zgniewa Niedbalskiego. Osiągnięcia PGG S.A. w tym zakresie przedstawiono w trzech wystąpieniach.

Tomasz Kudłacik i Paweł Ficek opowiedzieli o zastosowaniu warstwy torkretu oraz o jej zabezpieczaniu w agresywnym środowisku kopalnianym na przykładzie Ruchu Ziemowit w kopalni Piast-Ziemowit w Lędzinach.

Z kolei Patryk Sikora, Krzysztof Kuczowicz i Tomasz Śpiewak z Zakładu Górniczych Robót Inwestycyjnych podzielili się doświadczeniami oddziału w zakresie przebudowy skrzyżowań - za przykład posłużyła zabudowa typu "Portal" w Ruchu Bielszowice kopalni Ruda.

Michał Chmurko, Piotr Liszka i Sławomir Kaźmierczak z kopalni Bolesław Śmiały mówili natomiast o rozwiązaniach skrzyżowań prostopadłych i ukośnych w odrzwiach obudowy łukowo-prostej typu ŁPSpN, które wykonuje się w Łaziskach.


Informatyka w górnictwie
Nowoczesnym narzędziom informatycznym w górnictwie i kwestii, jak podnieść efektywność procesów produkcyjnych poświęcono odrębna sesję pod patronatem firmy ABB i najwydajniejszej polskiej kopalni LW Bogdanka. Na sesji nie zabrakło również wkładu Polskiej Grupy Górniczej S.A.

Dorota Zajic z Zakładu Remontowo-Produkcyjnego w Bieruniu opisała komputerowe wspomaganie projektowe w procesie produkcji, modernizacji i remontów obudów zmechanizowanych w PGG S.A. Z kolei Łukasz Bednarczyk z Biura Restrukturyzacji Operacyjnej i Technologicznej w Centrali PGG S.A. opowiedział o oryginalnym informatycznym systemie wsparcia obliczeń trakcyjnych układów transportu podziemnego w kopalniach spółki.


Technika przeciw zagrożeniom naturalnym
Ważną dwuczęściową sesję XXX SEP poświęcono wyzwaniom technicznym w związku z rosnącą (m.in. wraz z głębokością eksploatacji) skalą zagrożeń naturalnych. Spotkanie moderował m.in. Piotr Wojtacha - wiceprezes WUG.

W nawiązaniu do wcześniejszej prezentacji dra Grzegorza Plonki z sesji o metanie Damian Dziuba z ZGRI szczegółowo opisał doświadczenia specjalistów zakładu w stosowaniu otworów kierunkowych do odmetanowania górotworu, opowiedział też o dalszych planach programu DD-MET w kopalni Staszic Wujek Ruch Murcki-Staszic. Współautorami referatu byli Rafał Mędrygał, Krzysztof Kuczowicz i Tomasz Śpiewak.

Przemysław Sierodzki z Centrum Transferu Technologii EMAG zaprezentował interesującą pracę zespołu, w którym uczestniczy Mateusz Ćwiękała z Ruchu Rydułtowy kopalni ROW w PGG S.A. (a także Leszek Remiorz z Politechniki Śląskiej, Rafał Czarny z Uniwersytetu Stanowego Pensylwanii i Zbigniew Isakow z Emagu) na temat "Pneumatyczne źródło sejsmiczne do monitorowania prędkości fal sejsmicznych w warunkach podziemnej eksploatacji węgla".

Sesja o zagrożeniach naturalnych po raz kolejny dowiodła dużego potencjału specjalistów pracujących pod okiem Krzysztofa Krasuckiego z kopalni Piast-Ziemowit. Dr Adrian Gołda i Tomasz Kudłacik przygotowali odczyt na temat innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych metod wykorzystywanych do oceny i prognozowania stanu zagrożenia tąpaniami w Ruchu Ziemowit, który przedstawiono na zwieńczenie ważnej sesji XXX SEP w Krakowie.