1 październik 2021

O zagrożeniach naturalnych i nowych technologiach - trzeci dzień XXX SEP z udziałem prelegentów PGG S.A.

Ostatni dzień jubileuszowej XXX Szkoły Eksploatacji Podziemnej w Krakowie wypełniły sesje kontynuujące najważniejsze wątki poprzedniego dnia obrad: wyzwania techniczne rosnącej skali zagrożeń naturalnych oraz nowe techniki i technologie w podziemnej eksploatacji złóż. Odbyło się też International Mining Forum 2021.

Obrady polskich i zagranicznych gości konferencji poświęcono w środę 29 września "zielonym scenariuszom" transformacji energetyki i górnictwa. Tego samego dnia chętni uczestnicy XXX SEP udali się także na tzw. wycieczkę techniczną, której celem w tym roku była kopalnia Budryk, należąca do JSW S.A.

W podstawowej części obrad XXX SEP nie zabrakło specjalistów Polskiej Grupy Górniczej S.A., którzy zaprezentowali referaty na wysokim poziomie naukowym w obydwu środowych sesjach tematycznych.

Dr Andrzej Słowik z Ruchu Jankowice kopalni ROW w Rybniku wspólnie z Janem Szymiczkiem oraz Stanisławem Trenczkiem z GIG przygotowali referat nt. "Akcja przewietrzania i penetracji otamowanego rejonu - niestandardowe rozwiązania na przykładzie ściany Z-2a w pokładzie 501/3 w kopalni ROW Ruch Jankowice".

Z kolei Michał Gierlotka z kopalni Sośnica wygłosił odczyt "Estymacja parametrów relacji tłumienia z uwzględnieniem amplifikacji dla wybranego rejonu GZW".

Dr Jacek Kurpanek z kopalni Mysłowice-Wesoła przedstawił dodatkową metodę oceny zagrożenia sejsmicznego, wykorzystującą korelacyjne połączenie metod rozkładu Gutenberga-Richtera i aktywnej tomografii sejsmicznej, na przykładzie ścian eksploatowanych w Wesołej. Przypomnijmy, że wartość zaprezentowanych metod pracownicy PGG S.A. potwierdzili w swych dysertacjach doktorskich, których publiczna obrona odbyła się wiosną tego roku w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach.

W ramach sesji o nowych technikach i technologiach w podziemnej eksploatacji złóż Robert Wawrzyczny z Ruchu Rydułtowy kopalni ROW opowiedział słuchaczom o nowoczesnych rozwiązaniach zasilania kompleksów ścianowych w wysokie cieśnienie olejowo-wodne.

Natomiast Justyna Walus-Mleczko z Zakładu Produkcji Ekopaliwa w PGG S.A. przedstawiła perspektywy rozwoju tego oddziału spółki w obliczu nowych wyzwań na rynku ekopaliw.