24 listopad 2021

O wydajności i produktywności kopalń na sesji międzynarodowego sympozjum ISMSSE

Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej S.A. był we wtorek 23 listopada gospodarzem sesji poświęconej wydajności i produktywności w górnictwie podczas V Międzynarodowego Sympozjum Nauki i Inżynierii Bezpieczeństwa w Górnictwie (International Symposium on Mine Safety Science and Engineering - ISMSSE), które odbywa się w Katowicach.

Szef największej spółki górniczej w UE powitał ekspertów i przedstawicieli środowiska naukowego uczestniczących w sesji oraz zapowiedział serię prezentacji nowych pomysłów i rozwiązań podnoszących efektywność w górnictwie:
- Wydajność i efektywność jest jednym z priorytetów każdego nowoczesnego przedsiębiorstwa, pozwala zwiększyć jego konkurencyjność na rynku wewnętrznym i międzynarodowym. Wysoka wydajność wymaga od firmy m.in. odpowiedniego doboru zespołu pracowników, narzędzi, maszyn i urządzeń oraz całej infrastruktury. Celem i rezultatem działań służących efektywności w górnictwie powinna być stabilna, wydajna i bezpieczna praca wszystkich systemów technicznych kopalń, ale także m.in. optymalizacja poziomu i struktury zatrudnienia, uwzględniająca proces wdrażania postępu technologicznego - mówił Tomasz Rogala.

W ramach panelu "Wydajność i produktywność" zaprezentowano tuzin referatów. Przedstawiciele kopalni Bogdanka (Łukasz Herezy, Sebastian Buczak, Dawid Osowski i Bartosz Rożnawski) opisali wpływ wydłużania ścian wydobywczych (z 300 do ok. 400 m) na technologię wydobycia i efektywność kosztową w kopalni.

Karol Bartodziej ze spółki Famur (producent maszyn górniczych) przedstawił system ścianowy z wykorzystaniem kompleksu Mikrus, który dostarczono do Chin, ze znacząco podwyższoną wydajnością cyklu roboczego. Famurowi udało się osiągnąć w chińskiej kopalni pełną automatyzację procesu wydobycia w ścianie. Przedstawiono również prezentację Jacka Korskiego z Famuru na temat wydajności drążenia chodników w kopalniach.

Paweł Śliwiński z KGHM Polska Miedź opowiedział o wdrożeniu systemu do monitorowania parametrów operacyjnych w samojezdnych maszynach (ładowarkach, wiertnicach i wozach odstawczych i transportowych) używanych pod ziemią w KGHM.

Dr Dao Hong Quang z Instytutu Nauk Technicznych opisał stan i perspektywy zmechanizowanych technologii górniczych w kopalniach węgla kamiennego w Wietnamie.
- Poziom bezpieczeństwa i wydajność siły roboczej są wciąż niskie w wietnamskich kopalniach, a mechanizacja pozwoli poprawić te wskaźniki oraz zwiększyć produkcję węgla, która za kilka lat ma osiągnąć 65 mln t rocznie - mówił prelegent.

Firma Becker Warkop zaprezentowała nowoczesne systemy transportu w kopalniach głębinowych z wykorzystaniem elektrycznych kolejek podwieszanych zasilanych akumulatorowo.

W dalszej części panelu "Wydajności i produktywność" wystąpił m.in. Łukasz Bednarczyk z PGG S.A., który opisał cyfryzację i informatyzację procesów obliczeniowych stosowaną w układach transportowych pod ziemią w kopalniach PGG S.A.
- Na rynku dostępne są podobne aplikacje transportowe, ale w spółce całe wdrożenie przeprowadzili własnymi siłami informatycy ZIT, dzięki czemu system jest dużo lepiej dostosowany do naszych potrzeb i odznacza się m.in. rozbudowaną bazą danych - podkreślał Łukasz Bednarczyk.

Badania na temat zmechanizowanej obudowy ścianowej w zmiennych warunkach górniczo-geologicznych w PGG S.A. zreferował Dawid Szurgacz, który zwrócił m.in. uwagę na niszczący wpływ górotworu na obudowę górniczą w warunkach bez dynamicznych tąpań.

Leszek Kwiska z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu mówił o współpracy ratownictwa górniczego z innymi jednostkami oraz służbami ratowniczymi w kraju i za granicą.
O bezpieczeństwie prac ratowniczych prowadzonych w gorącym środowisku pod ziemią w kopalniach węgla kamiennego w Polsce opowiedział z kolei Jan Syty z CSRG.
Kolejny przedstawiciel CSRG Andrzej Kleszcz opisał działania służące utrzymaniu gotowości zespołów ratownictwa górniczego w czasie pandemii.

Sven Bock ze spółki DMT Safeguard przedstawił optymalizację wybranych parametrów obudowy zmechanizowanej pracującej w wyrobiskach z miękkim spągiem.

Tomasz Cierpisz z firmy Sevitel zaprezentował nowy bezprzewodowy system komunikacji podziemnej SWAR-II dla działań ratowniczych w kopalniach głębinowych.

ISMSSE jest cyklicznym spotkaniem ekspertów z całego świata na temat najnowszych osiągnięć naukowych i technicznych w górnictwie. Główną ideą ISMSSE jest promocja nauk o bezpieczeństwie górniczym i badań inżynieryjnych. W tegorocznej edycji w Katowicach (oraz zdalnie) weźmie udział ponad 200 uczestników z 18 krajów. Podczas 11 sesji tematycznych zaprezentowane zostanie ponad 120 referatów dotyczących prognozowania i zapobiegania zagrożeniom w górnictwie, wdrażania przemysłu 4.0 w kopalniach, zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwa i higieny pracy, oceny ryzyka i zarządzania bezpieczeństwem, produktywności i efektywności górnictwa, ochrony powierzchni czy też ratownictwa górniczego, epidemiologii i chorób zawodowych.