22 styczeń 2021

Oświadczenie PGG S.A.

W związku z wypowiedzią Pana Bogusława Ziętka, przewodniczącego Sierpnia 80, Polska Grupa Górnicza S.A. oświadcza, że na bieżąco reguluje wszystkie zobowiązania wobec pracowników.

Zarząd PGG S.A. podejmuje szereg działań w celu zrównoważenia sytuacji płynnościowej wynikającej ze znacznego zmniejszenia odbiorów węgla przez kluczowych klientów oraz skutków panującej pandemii.

Spółka zamierza kontynuować terminowe wypłacanie świadczeń wobec pracowników, wliczając w to nagrodę roczną tzw. 14. pensję.