30 wrzesień 2021

Wielka gala XXX SEP w Teatrze Słowackiego w Krakowie

Kulminacją jubileuszowej XXX Szkoły Eksploatacji Podziemnej w Krakowie była tradycyjna wielka gala w Teatrze Słowackiego, podczas której Polska Grupa Górnicza triumfowała w prestiżowym ogólnopolskim konkursie "Bezpieczna Kopalnia", zajmując wszystkie miejsca na podium.

Za nami trzydniowa konferencja SEP, która odbyła się w dniach 27-29 września po rocznej przerwie spowodowanej pandemią Covid-19. PGG S.A. reprezentowało blisko 40 prelegentów, którzy uczestniczyli w najważniejszych sesjach tematycznych i panelach dyskusyjnych górniczej konferencji.

Do tradycji kolejnych Szkół Eksploatacji Podziemnej w Krakowie należy uroczysta gala w historycznym teatrze miejskim im. Juliusza Słowackiego, a nieodłącznym punktem programu jest wykonanie pamiątkowej zbiorowej fotografii uczestników. W tym roku zasłaniać musieli twarze maskami ochronnymi, co postanowiono uwiecznić jako znak czasów dla przyszłych pokoleń górniczych. Na uroczystość goście dotarli z krakowskiego hotelu Qubus (położonego nad Wisłą w Podgórzu; toczyły się w nim nie tylko sesje techniczno-naukowe, ale też panele dyskusyjne, kuluarowe spotkania i mniej formalne rozmowy m.in. z dziennikarzami). Tradycją SEP w Krakowie są także spotkania górników ze sztuką - i tym razem galę uświetniły występy utalentowanych artystów (SEP otacza opieką młodych wykonawców - podopiecznych krakowskiej fundacji Pro Musica Bona).

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego SEP dr Jerzy Kicki w swym przemówieniu zapewnił, że bez względu na perypetie górnictwa wynikłe z transformacji energetycznej prastara sztuka pozyskiwania cennych surowców z głębi Ziemi, z dna móż, a w przyszłości niezbyt dalekiej - spod powierzchni planet w kosmosie, nadal będzie oddawać ludzkości nieocenione usługi. W toczonej na scenie dyskusji panelowej zastanawiano się m.in. nad perspektywami magazynów energii z wykorzystaniem szybów wygaszonych kopalń.

W tym roku patronem SEP w Krakowie była spółka KGHM Polska Miedź, świętująca 60 lat istnienia. Przedstawiono również m.in. raport Wyższego Urzędu Górniczego o bezpieczeństwie pracy w górnictwie w 2020 r. Do historii przechodzi polskie górnictwo rud cynku i ołowiu - jego sytuację opisał w Krakowie na gali SEP prezes ZGH Bolesław.

Uhonorowano na scenie nie tylko dyrektorów kopalń Sośnica, Bolesław Śmiały, Jastrzębie-Bzie, Wujek i Ruda (Ruch Pokój) za bezpieczeństwo pracy w 2020 r., ale również autorów konkursu na najbardziej wartościowe publikacje o tematyce górniczej, a także partnerów - przedstawicieli spółek, które wspierają organizację spotkania polskich kadr górniczych podczas Szkoły Eksploatacji Podziemnej w Krakowie.